Приче Соломунове

Послушајте


Глава 1


Пословице цара Соломуна

Приче Соломуна сина Давидова, цара Израиљева,

Пословице цара Соломуна

The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel:


Да се познаје мудрост и настава, да се разумију ријечи разумне,

To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding,

Tweet thisPost on Facebook

Да се прима настава у разуму, у правди, у суду и у свему што је право,

to receive the instruction of wisdom, Justice, judgment, and equity;


Да се даје лудима разборитост, младићима знање и помњивост.

to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion--

Tweet thisPost on Facebook

Мудар ће слушати и више ће знати, и разуман ће стећи мудрост,

A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel,

Tweet thisPost on Facebook

Да разумије приче и значење, ријечи мудријех људи и загонетке њихове.

to understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles.


Почетак је мудрости страх Господњи; луди презиру мудрост и наставу.

The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.

Tweet thisPost on Facebook

Слушај, сине, наставу оца својега, и не остављај науке матере своје.

My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother;

Tweet thisPost on Facebook

Јер ће бити вијенац од милина око главе твоје, и гривна на грлу твом.

for they will be graceful ornaments on your head, and chains about your neck.

Tweet thisPost on Facebook

Сине мој, ако би те мамили грјешници, не пристај;

My son, if sinners entice you, do not consent.


Ако би рекли: ходи с нама да вребамо крв, да засједамо правоме ни за што;

If they say, "Come with us, let us lie in wait to shed blood; Let us lurk secretly for the innocent without cause;


Прождријећемо их као гроб живе, и свеколике као оне који слазе у јаму;

let us swallow them alive like Sheol, and whole, like those who go down to the Pit;


Свакојакога блага добићемо, напунићемо куће своје плијена;

we shall find all kinds of precious possessions, we shall fill our houses with spoil;

Tweet thisPost on Facebook

Бацаћеш ждријеб свој с нама; један ће нам тоболац бити свјема;

cast in your lot among us, let us all have one purse"--

Tweet thisPost on Facebook

Сине мој, не иди на пут с њима, чувај ногу своју од стазе њихове.

my son, do not walk in the way with them, keep your foot from their path;


Јер ногама својим трче на зло и хите да прољевају крв.

for their feet run to evil, and they make haste to shed blood.


Јер се узалуд разапиње мрежа на очи свакој птици;

Surely, in vain the net is spread in the sight of any bird;

Tweet thisPost on Facebook

А они вребају своју крв и засједају својој души.

but they lie in wait for their own blood, They lurk secretly for their own lives.

Tweet thisPost on Facebook

Таки су путови свијех лакомијех на добитак, који узима душу својим господарима.

So are the ways of everyone who is greedy for gain; It takes away the life of its owners.


Премудрост виче на пољу, на улицама пушта глас свој;

Wisdom calls aloud outside; she raises her voice in the open squares.

Tweet thisPost on Facebook

У највећој вреви виче, на вратима, у граду говори своје бесједе:

She cries out in the chief concourses, at the openings of the gates in the city she speaks her words:

Tweet thisPost on Facebook

Луди, докле ћете љубити лудост? и потсмјевачима докле ће бити мио потсмијех? и безумни докле ће мрзити на знање?

"How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge.


Обратите се на карање моје; ево, изасућу вам дух свој, казаћу вам ријечи своје.

Turn at my reproof; Surely I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you.


Што звах, али не хтјесте, пружах руку своју, али нико не мари,

Because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no one regarded,


Него одбацисте сваки савјет мој, и карања мојега не хтјесте примити;

because you disdained all my counsel, and would have none of my reproof,


Зато ћу се и ја смијати вашој невољи, ругаћу се кад дође чега се бојите;

I also will laugh at your calamity; I will mock when your terror comes,

Tweet thisPost on Facebook

Кад као пустош дође чега се бојите, и погибао ваша као олуја кад дође, кад навали на вас невоља и мука.

when your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you.

Tweet thisPost on Facebook

Тада ће ме звати, али се нећу одазвати; рано ће тражити, али ме неће наћи.

"Then they will call on me, but I will not answer; they will seek me diligently, but they will not find me.


Јер мрзише на знање, и страха Господњега не изабраше;

Because they hated knowledge and did not choose the fear of the LORD,


Не присташе на мој свјет, и презираше сва карања моја.

they would have none of my counsel and despised all my reproof,


Зато ће јести плод од путова својих, и наситиће се савјета својих.

therefore they shall eat the fruit of their own way, and be filled to the full with their own fancies.


Јер ће луде убити мир њихов, и безумне ће погубити срећа њихова.

For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them;

Tweet thisPost on Facebook

Али ко ме слуша, боравиће безбрижно, и биће на миру не бојећи се зла.

but whoever listens to me will dwell safely, and will be secure, without fear of evil."

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe