Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 6


А Господ рече Мојсију: сад ћеш видјети шта ћу учинити Фараону; јер под руком крјепком пустиће их, и истјераће их из земље своје под руком крјепком.

Then the LORD said to Moses, "Now you shall see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand he will let them go, and with a strong hand he will drive them out of his land."


Још говори Бог Мојсију и рече му: ја сам Господ.

And God spoke to Moses and said to him: "I am the LORD.


И јавио сам се Авраму, Исаку и Јакову именом Бог свемогући, а именом својим Господ не бих им познат.

"I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty, but by My name, LORD, I was not known to them.


И учиних завјет свој с њима да ћу им дати земљу Хананску, земљу у којој бијаху дошљаци, у којој живљаху као странци.

"I have also established My covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, in which they were strangers.


И чух уздисање синова Израиљевијех, које Мисирци држе у ропству, и опоменух се завјета својега.

"And I have also heard the groaning of the children of Israel whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered My covenant.


Зато кажи синовима Израиљевијем: ја сам Господ, и извешћу вас испод бремена Мисирских, и опростићу вас ропства њихова, и избавићу вас мишицом подигнутом и судовима великим.

"Therefore say to the children of Israel: 'I am the LORD; I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments.


И узећу вас да ми будете народ, и ја ћу вам бити Бог, те ћете познати да сам ја Господ Бог ваш, који вас изводим испод бремена Мисирских.

'I will take you as My people, and I will be your God. Then you shall know that I am the LORD your God who brings you out from under the burdens of the Egyptians.


Пак ћу вас одвести у своју земљу, за коју подигох руку своју заклињући се да ћу је дати Авраму, Исаку и Јакову; и даћу вам је у нашљедство, ја Господ.

'And I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob; and I will give it to you as a heritage: I am the LORD.' "


И Мојсије каза тако синовима Израиљевијем; али не послушаше Мојсија од слабости духа својега и од љутога ропства.

So Moses spoke thus to the children of Israel; but they would not heed Moses, because of anguish of spirit and cruel bondage.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ рече Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Иди, кажи Фараону цару Мисирском нека пусти синове Израиљеве из земље своје.

"Go in, speak to Pharaoh king of Egypt, that he must let the children of Israel go out of his land."

Tweet thisPost on Facebook

А Мојсије проговори пред Господом и рече: ето, синови Израиљеви не послушаше ме, а како ће ме послушати Фараон, кад сам необрезанијех усана?

And Moses spoke before the LORD, saying, "The children of Israel have not heeded me. How then shall Pharaoh heed me, for I am of uncircumcised lips?"


Али Господ говори Мојсију и Арону, и заповједи им да иду к синовима Израиљевијем и к Фараону, да изведу синове Израиљеве из земље Мисирске.

Then the LORD spoke to Moses and Aaron, and gave them a command for the children of Israel and for Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt.

Tweet thisPost on Facebook

Ово су поглавице у домовима отаца својих: синови Рувима првенца Израиљева: Енох и Фалуј, Асрон и Хармија; то су породице Рувимове.

These are the heads of their fathers' houses: The sons of Reuben, the firstborn of Israel, were Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi. These are the families of Reuben.


А синови Симеунови: Јемуило и Јамин и Аод и Ахин и Сар и Саул, син неке Хананејке; то су породице Симеунове.

And the sons of Simeon were Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul the son of a Canaanite woman. These are the families of Simeon.


А ово су имена синова Левијевих по породицама њиховијем: Гирсон и Кат и Мерарије; а Левије поживје сто и тридесет и седам година.

These are the names of the sons of Levi according to their generations: Gershon, Kohath, and Merari. And the years of the life of Levi were one hundred and thirty-seven.


А ово су синови Гирсонови: Ловеније и Семеј по породицама својим.

The sons of Gershon were Libni and Shimi according to their families.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Катови: Амрам и Исар и Хеврон и Озило; а Кат поживје сто и тридесет и три године.

And the sons of Kohath were Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel. And the years of the life of Kohath were one hundred and thirty-three.


А синови Мераријеви: Молија и Мусија. То су породице Левијеве по лозама својим.

The sons of Merari were Mahali and Mushi. These are the families of Levi according to their generations.

Tweet thisPost on Facebook

А Амрам се ожени Јохаведом братучедом својом, и она му роди Арона и Мојсија. А поживје Амрам сто и тридесет и седам година.

Now Amram took for himself Jochebed, his father's sister, as wife; and she bore him Aaron and Moses. And the years of the life of Amram were one hundred and thirty-seven.


А синови Исарови бјеху: Кореј и Нафек и Зехрија.

The sons of Izhar were Korah, Nepheg, and Zichri.


А синови Озилови: Мисаило и Елисафан и Сегрија.

And the sons of Uzziel were Mishael, Elzaphan, and Zithri.


А Арон се ожени Јелисаветом кћерју Аминадавовом, сестром Насоновом; и она му роди Надава и Авијуда и Елеазара и Итамара.

Aaron took to himself Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Nahshon, as wife; and she bore him Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar.


А синови Корејеви бјеху: Асир и Елкана и Авијасар. То су породице Корејеве.

And the sons of Korah were Assir, Elkanah, and Abiasaph. These are the families of the Korahites.


И Елеазар син Аронов ожени се једном од кћери Футиловијех, и она му роди Финеса. То су поглавице између отаца Левитских по својим породицама.

Eleazar, Aaron's son, took for himself one of the daughters of Putiel as wife; and she bore him Phinehas. These are the heads of the fathers of the Levites according to their families.


То је Арон и Мојсије, којима рече Господ: изведите синове Израиљеве из земље Мисирске у четама њиховијем.

These are the same Aaron and Moses to whom the LORD said, "Bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their armies."


То су који говорише Фараону цару Мисирском да изведу синове Израиљеве из Мисира; то је Мојсије и то је Арон.

These are the ones who spoke to Pharaoh king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt. These are the same Moses and Aaron.


И кад Господ говораше Мојсију у земљи Мисирској,

And it came to pass, on the day when the LORD spoke to Moses in the land of Egypt,

Tweet thisPost on Facebook

Рече Господ Мојсију говорећи: ја сам Господ; кажи Фараону цару Мисирском све што сам ти казао.

that the LORD spoke to Moses, saying, "I am the LORD. Speak to Pharaoh king of Egypt all that I say to you."


И Мојсије рече пред Господом: ево сам необрезанијех усана, па како ће ме послушати Фараон?

But Moses said before the LORD, "Behold, I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh heed me?"This goes to iframe