Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 40


И Господ рече Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Први дан првога мјесеца подигни шатор, шатор од састанка,

"On the first day of the first month you shall set up the tabernacle of the tent of meeting.


И метни ондје ковчег од свједочанства, и заклони га завјесом.

"You shall put in it the ark of the Testimony, and partition off the ark with the veil.


И унеси сто, и уреди што треба уредити на њему; унеси и свијетњак, и запали жишке на њему.

"You shall bring in the table and arrange the things that are to be set in order on it; and you shall bring in the lampstand and light its lamps.


И намјести златни олтар кадиони пред ковчегом од свједочанства; и објеси завјес на вратима од шатора.

"You shall also set the altar of gold for the incense before the ark of the Testimony, and put up the screen for the door of the tabernacle.


И метни олтар за жртву паљеницу пред врата шатору, шатору од састанка,

"Then you shall set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of meeting.

Tweet thisPost on Facebook

И метни умиваоницу између шатора од састанка и олтара, и у њу налиј воде.

"And you shall set the laver between the tabernacle of meeting and the altar, and put water in it.


И подигни тријем унаоколо, и метни завјес на врата од тријема.

"You shall set up the court all around, and hang up the screen at the court gate.

Tweet thisPost on Facebook

И узми уље помазања, и помажи шатор и све што је у њему, и освети га и све справе његове, и биће свет.

"And you shall take the anointing oil, and anoint the tabernacle and all that is in it; and you shall hallow it and all its utensils, and it shall be holy.


Помажи и олтар за жртву паљеницу и све справе његове, те ћеш осветити олтар, и олтар ће бити светиња над светињом.

"You shall anoint the altar of the burnt offering and all its utensils, and sanctify the altar. The altar shall be most holy.


Помажи и умиваоницу и подножје њезино, и освети је.

"And you shall anoint the laver and its base, and sanctify it.

Tweet thisPost on Facebook

И кажи Арону и синовима његовијем да приступе на врата шатора од састанка, и умиј их водом;

"Then you shall bring Aaron and his sons to the door of the tabernacle of meeting and wash them with water.


И обуци Арона у свете хаљине и помажи га и освештај га, да ми врши службу свештеничку.

"You shall put the holy garments on Aaron, and anoint him and sanctify him, that he may minister to Me as priest.


И синовима његовијем заповједи нека приступе, и обуци им кошуље.

"And you shall bring his sons and clothe them with tunics.


И помажи их, као што помажеш оца њихова, да ми врше службу свештеничку; и помазање њихово биће им за вјечно свештенство од кољена до кољена.

"You shall anoint them, as you anointed their father, that they may minister to Me as priests; for their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations."


И учини Мојсије све, како му заповједи Господ тако учини.

Thus Moses did; according to all that the LORD had commanded him, so he did.

Tweet thisPost on Facebook

И подиже се шатор друге године првога мјесеца први дан.

And it came to pass in the first month of the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was raised up.


И Мојсије подиже шатор, и подметну му стопице, и намјести даске, и повуче пријеворнице, и исправи ступове.

So Moses raised up the tabernacle, fastened its sockets, set up its boards, put in its bars, and raised up its pillars.

Tweet thisPost on Facebook

Па разапе наслон над шатор, и метну покривач на наслон озго, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

And he spread out the tent over the tabernacle and put the covering of the tent on top of it, as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И узев свједочанство метну га у ковчег, и провуче полуге на ковчегу, и метну заклопац озго на ковчег.

He took the Testimony and put it into the ark, inserted the poles through the rings of the ark, and put the mercy seat on top of the ark.


И унесе ковчег у шатор, и објеси завјес, те заклони ковчег са свједочанством, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

And he brought the ark into the tabernacle, hung up the veil of the covering, and partitioned off the ark of the Testimony, as the LORD had commanded Moses.


И намјести сто у шатору од састанка на сјеверну страну шатора пред завјесом,

He put the table in the tabernacle of meeting, on the north side of the tabernacle, outside the veil;


И постави на њему хљеб пред Господом као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

and he set the bread in order upon it before the LORD, as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И намјести свијетњак у шатору од састанка, према столу на јужну страну шатора.

He put the lampstand in the tabernacle of meeting, across from the table, on the south side of the tabernacle;


И запали жишке на њему пред Господом, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

and he lit the lamps before the LORD, as the LORD had commanded Moses.


И намјести олтар златни у шатору од свједочанства пред завјесом.

He put the gold altar in the tabernacle of meeting in front of the veil;


И покади на њему кадом мириснијем, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

and he burned sweet incense on it, as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И објеси завјес на врата од шатора.

He hung up the screen at the door of the tabernacle.


И олтар за жртву паљеницу намјести на врата од шатора, шатора од састанка, и принесе на њему жртву паљеницу, и дар, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

And he put the altar of burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of meeting, and offered upon it the burnt offering and the grain offering, as the LORD had commanded Moses.


И метну умиваоницу између шатора од састанка и олтара, и нали у њу воде за умивање.

He set the laver between the tabernacle of meeting and the altar, and put water there for washing;


И праше из ње руке и ноге своје Мојсије и Арон и синови његови.

and Moses, Aaron, and his sons washed their hands and their feet with water from it.


Кад улажаху у шатор од свједочанства и кад приступаху к олтару, умиваху се најприје, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

When they went into the tabernacle of meeting, and when they came near the altar, they washed, as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И подиже тријем око шатора и олтара, и метну завјес на врата тријему. Тако сврши Мојсије посао тај.

And he raised up the court all around the tabernacle and the altar, and hung up the screen of the court gate. So Moses finished the work.


Тада облак покри шатор од састанка, и напуни се шатор славе Господње.

Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the LORD filled the tabernacle.


И не могаше Мојсије ући у шатор од састанка, јер бјеше на њему облак, и славе Господње бјеше пун шатор.

And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting, because the cloud rested above it, and the glory of the LORD filled the tabernacle.


А кад се подизаше облак са шатора, тада полажаху синови Израиљеви, докле год путоваху.

When the cloud was taken up from above the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys.


А кад се не подизаше облак, онда ни они не полажаху до дана кад се подиже.

But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up.


Огањ Божји над Шатором састанка

Јер облак Господњи бјеше на шатору дању, а ноћу огањ бјеше на њему пред очима свега дома Израиљева, докле год путоваху.

Огањ Божји над Шатором састанка

For the cloud of the LORD was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.This goes to iframe