Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 39


А од порфире и скерлета и црвца начинише хаљине за службу, да се служи у светињи; и начинише свете хаљине Арону, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

Of the blue and purple and scarlet thread they made garments of ministry, for ministering in the holy place, and made the holy garments for Aaron, as the LORD had commanded Moses.


Начинише оплећак од злата, и од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога.

He made the ephod of gold and blue and purple and scarlet thread, and of fine linen thread.


Истеглише листове од злата, и исјекоше жице, те извезоше порфиру и скерлет и црвац и танко платно врло вјешто.

And they beat the gold into thin sheets and cut it into threads, to work it in with the blue and purple and scarlet and fine linen thread, into artistic designs.

Tweet thisPost on Facebook

Пораменице му начинише да се састављају, да се саставља на два краја своја.

They made shoulder straps for it to couple it together; it was coupled together at its two edges.

Tweet thisPost on Facebook

И појас на оплећку излажаше од њега и бјеше исте направе, од злата и од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога; као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

And the intricately woven band of his ephod that was on it was of the same workmanship, woven of gold and blue and purple and scarlet thread, and fine linen thread, as the LORD had commanded Moses.


И уковаше два камена ониха у злато, и изрезаше на њима имена синова Израиљевих, као што се режу печати.

And they set onyx stones, enclosed in settings of gold; they were engraved, as signets are engraved, with the names of the sons of Israel.


И ударише их на пораменице од оплећка, да буду камени за спомен синовима Израиљевијем, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

He put them on the shoulders of the ephod, that they should be stones for a memorial for the sons of Israel, as the LORD had commanded Moses.


И начинише напрсник врло вјеште направе као што је направа у оплећка, од злата и од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога;

And he made the breastplate, artistically woven like the workmanship of the ephod, of gold and blue and purple and scarlet thread, and fine linen thread.


Четвороугласт и двострук начинише напрсник, у дужину с педи и у ширину с педи, двострук.

They made the breastplate square by doubling it; a span was its length and a span its width when doubled.

Tweet thisPost on Facebook

И ударише по њему четири реда камења; у првом реду: сардоних, топаз и смарагад;

And they set in it four rows of stones: a row with a sardius, a topaz, and an emerald was the first row;


А у другом реду: карбункул, сафир и дијаманат;

the second row, a turquoise, a sapphire, and a diamond;

Tweet thisPost on Facebook

А у трећем реду: лигур, ахат и аметист;

the third row, a jacinth, an agate, and an amethyst;

Tweet thisPost on Facebook

А у четвртом реду: хрисолит, оних и јаспид, све опточено златом у својим редовима.

the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. They were enclosed in settings of gold in their mountings.

Tweet thisPost on Facebook

Тијех камена с именима синова Израиљевијех бјеше дванаест према њиховијем именима, резани као печати, за дванаест племена, свако по свом имену.

There were twelve stones according to the names of the sons of Israel: according to their names, engraved like a signet, each one with its own name according to the twelve tribes.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише на напрсник ланце једнаке, плетене, од чистога злата.

And they made chains for the breastplate at the ends, like braided cords of pure gold.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише двије копче златне и двије гривне златне, и метнуше те двије гривне на два краја напрснику,

They also made two settings of gold and two gold rings, and put the two rings on the two ends of the breastplate.

Tweet thisPost on Facebook

И провукоше два златна ланца кроз двије гривне на крајевима напрснику,

And they put the two braided chains of gold in the two rings on the ends of the breastplate.

Tweet thisPost on Facebook

А друга два краја од два ланца запеше за двије копче, и притврдише их за пораменице на оплећку спријед.

The two ends of the two braided chains they fastened in the two settings, and put them on the shoulder straps of the ephod in the front.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише још двије златне гривне, и метнуше их на два краја напрснику на страни према оплећку изнутра.

And they made two rings of gold and put them on the two ends of the breastplate, on the edge of it, which was on the inward side of the ephod.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише још двије гривне златне, које метнуше на двије пораменице на оплећку оздо напријед гдје се саставља, више појаса на оплећку.

They made two other gold rings and put them on the two shoulder straps, underneath the ephod toward its front, right at the seam above the intricately woven band of the ephod.

Tweet thisPost on Facebook

Тако привезаше напрсник кроз гривне на њему и гривне на оплећку врвцом од порфире, да стоји сврх појаса од оплећка и да се не раздваја напрсник од оплећка, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

And they bound the breastplate by means of its rings to the rings of the ephod with a blue cord, so that it would be above the intricately woven band of the ephod, and that the breastplate would not come loose from the ephod, as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише плашт под оплећак, ткан, сав од порфире.

He made the robe of the ephod of woven work, all of blue.


И прорез на плашту у сриједи као прорез на оклопу, и око прореза оплату да се не раздре.

And there was an opening in the middle of the robe, like the opening in a coat of mail, with a woven binding all around the opening, so that it would not tear.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише по скуту од плашта шипке од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога.

They made on the hem of the robe pomegranates of blue and purple and scarlet and fine linen thread.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише звонца од чистога злата, и метнуше звонца међу шипке, по скуту од плашта унаоколо између шипака.

And they made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates on the hem of the robe all around between the pomegranates:


Звонце па шипак, звонце па шипак по скуту од плашта унаоколо, за службу, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, all around the hem of the robe to minister in, as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише кошуље од танкога платна изметанога Арону и синовима његовијем;

They made tunics, artistically woven of fine linen, for Aaron and his sons,


И капу од танкога платна, и капице кићене од танкога платна, и гаће платнене од танкога платна узведенога;

a turban of fine linen, exquisite hats of fine linen, short trousers of fine linen,


И појас од танкога платна узведенога и од порфире и од скерлета и од црвца, везен, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

and a sash of fine linen and blue and purple and scarlet thread, woven as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И начинише плочицу за свето оглавље од чистога злата, и написаше на њој писмом како се реже на печатима: светиња Господу.

Then they made the plate of the holy crown of pure gold, and wrote on it an inscription like the engraving of a signet: HOLINESS TO THE LORD.


И притврдише за њу врвцу од порфире да се веже за капу озго, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

And they tied to it a blue cord, to fasten it above on the turban, as the LORD had commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

И тако се сврши сав посао око шатора и наслона од састанка. И начинише синови Израиљеви све; како бјеше заповједио Господ Мојсију, тако начинише.

Thus all the work of the tabernacle of the tent of meeting was finished. And the children of Israel did according to all that the LORD had commanded Moses; so they did.


И донесоше к Мојсију шатор, наслон и све справе његове, куке, даске, пријеворнице, ступове и стопице,

And they brought the tabernacle to Moses, the tent and all its furnishings: its clasps, its boards, its bars, its pillars, and its sockets;


И покривач од кожа овнујских црвених обојених и покривач од кожа јазавчијих, и завјес,

the covering of rams' skins dyed red, the covering of badger skins, and the veil of the covering;

Tweet thisPost on Facebook

И ковчег од свједочанства и полуге за њ, и заклопац,

the ark of the Testimony with its poles, and the mercy seat;

Tweet thisPost on Facebook

Сто са свијем справама, и хљеб за постављање,

the table, all its utensils, and the showbread;

Tweet thisPost on Facebook

Свијетњак чисти, жишке његове, жишке наређане, и све справе његове, и уље за видјело.

the pure lampstand with its lamps (the lamps set in order), all its utensils, and the oil for light;


И олтар златни, и уље помазања, и кад мирисни, и завјес на врата од шатора,

the gold altar, the anointing oil, and the sweet incense; the screen for the tabernacle door;

Tweet thisPost on Facebook

Олтар мједени и решетку мједену за њ, полуге његове и све справе његове, умиваоницу и подножје њезино,

the bronze altar, its grate of bronze, its poles, and all its utensils; the laver with its base;


Завјесе за тријем, ступове за њих и стопице њихове, и завјес на врата од тријема, ужа његова и коље његово, и све справе за службу у шатору, за шатор од састанка.

the hangings of the court, its pillars and its sockets, the screen for the court gate, its cords, and its pegs; all the utensils for the service of the tabernacle, for the tent of meeting;


Хаљине за службу, да се служи у светињи, хаљине свете Арону свештенику и хаљине синовима његовијем, да врше службу свештеничку.

and the garments of ministry, to minister in the holy place: the holy garments for Aaron the priest, and his sons' garments, to minister as priests.

Tweet thisPost on Facebook

Све како бјеше заповједио Господ Мојсију, онако урадише синови Израиљеви све ово дјело.

According to all that the LORD had commanded Moses, so the children of Israel did all the work.


И погледа Мојсије све то дјело, и гле, начинише га, као што бјеше заповједио Господ, тако га начинише; и благослови их Мојсије.

Then Moses looked over all the work, and indeed they had done it; as the LORD had commanded, just so they had done it. And Moses blessed them.This goes to iframe