Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 35


Потом сабра Мојсије сав збор синова Израиљевих, и рече им: ово је заповједио Господ да чините:

Then Moses gathered all the congregation of the children of Israel together, and said to them, "These are the words which the LORD has commanded you to do:


Шест дана да се ради, а седми да вам је свет, субота почивања Господњега; ко би радио у тај дан, да се погуби.

"Work shall be done for six days, but the seventh day shall be a holy day for you, a Sabbath of rest to the LORD. Whoever does any work on it shall be put to death.


Ватре не ложите по становима својим у дан суботни.

"You shall kindle no fire throughout your habitations on the Sabbath day."


Још рече Мојсије свему збору синова Израиљевих говорећи: ово је заповједио Господ и рекао:

And Moses spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, "This is the thing which the LORD commanded, saying:


Скупите између себе прилог Господу; ко год хоће драге воље, нека донесе прилог Господу: злато и сребро и мјед,

'Take from among you an offering to the LORD. Whoever is of a willing heart, let him bring it as an offering to the LORD: gold, silver, and bronze;


И порфиру и скерлет и црвац и танко платно и костријет,

'blue and purple and scarlet yarn, fine linen thread, and goats' hair;

Tweet thisPost on Facebook

И коже овнујске црвене обојене и коже јазавчије и дрво ситим,

'rams' skins dyed red, badger skins, and acacia wood;

Tweet thisPost on Facebook

И уље за видјело, и мирисе за уље помазања и за кад мирисни,

'oil for the light, and spices for the anointing oil and for the sweet incense;

Tweet thisPost on Facebook

И камење онихово, и камење за укивање по оплећку и по напрснику.

'onyx stones, and stones to be set in the ephod and in the breastplate.

Tweet thisPost on Facebook

И који су год вјешти међу вама нека дођу да раде што је заповједио Господ:

'All who are skillful among you shall come and make all that the LORD has commanded:


Шатор, и наслон његов, и покривач његов, и куке његове, и даске његове, пријеворнице његове, ступове његове и стопице његове,

'the tabernacle, its tent, its covering, its clasps, its boards, its bars, its pillars, and its sockets;


Ковчег, и полуге његове, и заклопац, и завјес,

'the ark and its poles, with the mercy seat, and the veil of the covering;


Сто, и полуге његове и све справе његове, и хљеб за постављање,

'the table and its poles, all its utensils, and the showbread;


И свијетњак за видјело са справама његовијем, и жишке његове, и уље за видјело,

'also the lampstand for the light, its utensils, its lamps, and the oil for the light;

Tweet thisPost on Facebook

И олтар кадиони, и полуге његове, и уље помазања, и кад мирисни, и завјес на врата од шатора,

'the incense altar, its poles, the anointing oil, the sweet incense, and the screen for the door at the entrance of the tabernacle;


Олтар за жртву паљеницу, и решетку његову од мједи, полуге његове и све справе његове, умиваоницу и подножје њезино,

'the altar of burnt offering with its bronze grating, its poles, all its utensils, and the laver and its base;


Завјесе за тријем, ступове његове и стопице његове, и завјес на врата од тријема,

'the hangings of the court, its pillars, their sockets, and the screen for the gate of the court;


Коље за шатор, и коље за тријем с ужима њиховијем.

'the pegs of the tabernacle, the pegs of the court, and their cords;

Tweet thisPost on Facebook

Хаљине службене за службу у светињи, и хаљине свете Арону свештенику, и хаљине синовима његовијем за службу свештеничку.

'the garments of ministry, for ministering in the holy place--the holy garments for Aaron the priest and the garments of his sons, to minister as priests.' "


Тада отиде сав збор синова Израиљевијех од Мојсија;

And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses.

Tweet thisPost on Facebook

Народ доноси прилоге за градњу Светилишта

И вратише се, сваки којега подиже срце његово и кога год дух покрете драговољно, и донесоше прилог Господу за грађење шатора од састанка и за сву службу у њему и за хаљине свете.

Народ доноси прилоге за градњу Светилишта

Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service, and for the holy garments.


Долазише људи и жене, ко год бјеше драговољна срца, и доносише споне и обоце и прстење и наруквице и свакојаке наките златне; и сваки донесе прилог злата Господу.

They came, both men and women, as many as had a willing heart, and brought earrings and nose rings, rings and necklaces, all jewelry of gold, that is, every man who offered an offering of gold to the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

Ко год имаше порфире, скерлета, црвца, танкога платна, костријети, кожа овнујских црвенијех обојених и кожа јазавчијих, сваки доношаше.

And every man, with whom was found blue and purple and scarlet, fine linen, goats' hair, red skins of rams, and badger skins, brought them.


И ко год прилагаше сребро или мјед, доношаше у прилог Господу; и у кога год бијаше дрвета ситима, за сваку потребу у служби доношаше.

Everyone who offered an offering of silver or bronze brought the Lord's offering. And everyone with whom was found acacia wood for any work of the service, brought it.

Tweet thisPost on Facebook

И све жене вјеште предоше својим рукама, и доносише што напредоше за порфиру, скерлет, црвац и танко платно.

All the women who were gifted artisans spun yarn with their hands, and brought what they had spun, of blue and purple and scarlet, and fine linen.


И све жене које подиже срце њихово и бијаху вјеште, предоше костријет.

And all the women whose heart stirred with wisdom spun yarn of goats' hair.

Tweet thisPost on Facebook

А главари доносише камење онихово и камење за укивање по оплећку и по напрснику,

The rulers brought onyx stones, and the stones to be set in the ephod and in the breastplate,


И мирисе и уље за видјело и за уље помазања и за кад мирисни.

and spices and oil for the light, for the anointing oil, and for the sweet incense.


Сви људи и жене, које подиже драговољно срце да доносе што треба за све дјело које Господ заповједи преко Мојсија да се начини, донесоше синови Израиљеви драговољни прилог Господу.

The children of Israel brought a freewill offering to the LORD, all the men and women whose hearts were willing to bring material for all kinds of work which the LORD, by the hand of Moses, had commanded to be done.


Тада рече Мојсије синовима Израиљевим: видите, Господ позва по имену Веселеила сина Урије сина Орова од племена Јудина,

And Moses said to the children of Israel, "See, the LORD has called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah;


И напуни га духа Божијега, мудрости, разума и знања и вјештине за сваки посао,

"and He has filled him with the Spirit of God, in wisdom and understanding, in knowledge and all manner of workmanship,


Да вјешто измишља како се што ради од злата и сребра и од мједи,

"to design artistic works, to work in gold and silver and bronze,

Tweet thisPost on Facebook

Да умије резати камење и укивати, да умије тесати дрво и радити сваки посао врло вјешто.

"in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of artistic workmanship.

Tweet thisPost on Facebook

И даде му у срце, њему и Елијаву сину Ахисамахову од племена Данова, да могу учити друге.

"And He has put in his heart the ability to teach, in him and Aholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan.


Напуни их вјештине да раде сваки посао, да кују, тешу, везу, и ткају порфиру, скерлет, црвац и танко платно, и да раде свакојаке послове вјешто измишљајући.

"He has filled them with skill to do all manner of work of the engraver and the designer and the tapestry maker, in blue and purple and scarlet and fine linen, and of the weaver--those who do every work and those who design artistic works.This goes to iframe