Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 31


И рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Гле, позвах по имену Веселеила сина Урије сина Орова од племена Јудина.

"See, I have called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah.


И напуних га духа светога, мудрости и разума и знања и сваке вјештине,

"And I have filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship,


Да вјешто измишља како се што може начинити од злата и од сребра и од мједи,

"to design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze,

Tweet thisPost on Facebook

Да умије резати камење и укивати, да умије тесати дрво, и сваки посао радити.

"in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship.

Tweet thisPost on Facebook

И ево удружих с њим Елијава сина Ахисамахова од племена Данова, и свакому вјештом човјеку у срце дадох вјештину да израде све што сам ти заповједио.

"And I, indeed I, have appointed with him Aholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan; and I have put wisdom in the hearts of all who are gifted artisans, that they may make all that I have commanded you:


Шатор од састанка, и ковчег за свједочанство и заклопац на њ, и све справе у шатору,

"the tabernacle of meeting, the ark of the Testimony and the mercy seat that is on it, and all the furniture of the tabernacle--


И сто и справе његове, и свијетњак чисти са свијем справама његовијем, и олтар кадиони,

"the table and its utensils, the pure lampstand with all its utensils, the altar of incense,

Tweet thisPost on Facebook

И олтар за жртву паљеницу са свијем справама његовијем, и умиваоницу и подножје њезино,

"the altar of burnt offering with all its utensils, and the laver and its base--

Tweet thisPost on Facebook

И хаљине службене и свете хаљине Арону свештенику и хаљине синовима његовијем, да врше службу свештеничку,

"the garments of ministry, the holy garments for Aaron the priest and the garments of his sons, to minister as priests,

Tweet thisPost on Facebook

И уље помазања, и кад мирисни за светињу. Све нека начине онако како сам ти заповједио.

"and the anointing oil and sweet incense for the holy place. According to all that I have commanded you they shall do."

Tweet thisPost on Facebook

И рече Господ Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

А ти кажи синовима Израиљевијем и реци: али суботе моје чувајте, јер је знак између мене и вас од кољена до кољена, да знате да сам ја Господ који вас посвећујем.

"Speak also to the children of Israel, saying: 'Surely My Sabbaths you shall keep, for it is a sign between Me and you throughout your generations, that you may know that I am the LORD who sanctifies you.


Чувајте дакле суботу, јер вам је света; ко би је оскврнио, да се погуби; јер ко би год радио какав посао у њу, истријебиће се она душа из народа својега.

'You shall keep the Sabbath, therefore, for it is holy to you. Everyone who profanes it shall surely be put to death; for whoever does any work on it, that person shall be cut off from among his people.


Шест дана нека се ради; а седми је дан субота, одмор, свет Господу; ко би год радио посао у дан суботни, да се погуби.

'Work shall be done for six days, but the seventh is the Sabbath of rest, holy to the LORD. Whoever does any work on the Sabbath day, he shall surely be put to death.


Зато ће чувати синови Израиљеви суботу празнујући суботу од кољена до кољена завјетом вјечним.

'Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant.

Tweet thisPost on Facebook

То је знак између мене и синова Израиљевих довијека; јер је за шест дана створио Господ небо и земљу, а у седми дан почину и одмори се.

'It is a sign between Me and the children of Israel forever; for in six days the LORD made the heavens and the earth, and on the seventh day He rested and was refreshed.' "


Мојсије са плочама Божјег закона

И изговоривши ово Мојсију на гори Синајској, даде му двије плоче свједочанства, плоче камене писане прстом Божијим.

Мојсије са плочама Божјег закона

And when He had made an end of speaking with him on Mount Sinai, He gave Moses two tablets of the Testimony, tablets of stone, written with the finger of God.This goes to iframe