Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 29


Учинићеш им ово кад их станеш освештавати да ми врше службу свештеничку: узми теле и два овна здрава,

"And this is what you shall do to them to hallow them for ministering to Me as priests: Take one young bull and two rams without blemish,


И хљебове пријесне и колаче пријесне замијешене с уљем, и погаче пријесне намазане уљем, од брашна пшеничнога умијеси их.

"and unleavened bread, unleavened cakes mixed with oil, and unleavened wafers anointed with oil (you shall make them of wheat flour).


И метни их у једну котарицу, и принеси их у котарици с телетом и с два овна.

"You shall put them in one basket and bring them in the basket, with the bull and the two rams.

Tweet thisPost on Facebook

И доведи Арона и синове његове пред врата шатора од састанка, и умиј их водом.

"And Aaron and his sons you shall bring to the door of the tabernacle of meeting, and you shall wash them with water.


И узевши хаљине обуци Арону кошуљу и плашт испод оплећка и оплећак и напрсник, и опаши га појасом од оплећка.

"Then you shall take the garments, put the tunic on Aaron, and the robe of the ephod, the ephod, and the breastplate, and gird him with the intricately woven band of the ephod.


И метни му капу на главу и свету плочу на капу.

"You shall put the turban on his head, and put the holy crown on the turban.

Tweet thisPost on Facebook

И узми уље за помазање, и излиј му на главу, и помазаћеш га.

"And you shall take the anointing oil, pour it on his head, and anoint him.


И синове његове доведи и обуци им кошуље;

"Then you shall bring his sons and put tunics on them.

Tweet thisPost on Facebook

И опаши их појасима, Арона и синове његове, и метни им капе на главе, да имају свештенство уредбом вјечном. Тако ћеш посветити руке Арону и синовима његовијем.

"And you shall gird them with sashes, Aaron and his sons, and put the hats on them. The priesthood shall be theirs for a perpetual statute. So you shall consecrate Aaron and his sons.


И доведи теле пред шатор од састанка, а Арон и синови његови нека метну руке телету на главу.

"You shall also have the bull brought before the tabernacle of meeting, and Aaron and his sons shall put their hands on the head of the bull.


И закољи теле пред Господом на вратима шатора од састанка.

"Then you shall kill the bull before the LORD, by the door of the tabernacle of meeting.

Tweet thisPost on Facebook

И узевши крви од телета помажи рогове олтару прстом својим, а осталу крв сву пролиј на подножје олтару.

"You shall take some of the blood of the bull and put it on the horns of the altar with your finger, and pour all the blood beside the base of the altar.


И узми све сало по цријевима, и мрежицу на јетри, и оба бубрега и сало око њих, и запали на олтару.

"And you shall take all the fat that covers the entrails, the fatty lobe attached to the liver, and the two kidneys and the fat that is on them, and burn them on the altar.


А месо од телета и кожу и балегу спали огњем изван окола; то је жртва за гријех.

"But the flesh of the bull, with its skin and its offal, you shall burn with fire outside the camp. It is a sin offering.


Потом узми овна једнога, и на главу овну нека метну руке своје Арон и синови његови.

"You shall also take one ram, and Aaron and his sons shall put their hands on the head of the ram;


И закољи овна и узми крви од њега и покропи олтар унаоколо.

"and you shall kill the ram, and you shall take its blood and sprinkle it all around on the altar.

Tweet thisPost on Facebook

А овна изуди, и опери дроб и ноге, и метни их на удове његове и на главу.

"Then you shall cut the ram in pieces, wash its entrails and its legs, and put them with its pieces and with its head.

Tweet thisPost on Facebook

И свега овна запали на олтару; то је жртва паљеница Господу, мирис угодни, жртва огњена Господу.

"And you shall burn the whole ram on the altar. It is a burnt offering to the LORD; it is a sweet aroma, an offering made by fire to the LORD.


Па узми и другога овна, и нека му метне Арон и синови његови руке своје на главу.

"You shall also take the other ram, and Aaron and his sons shall put their hands on the head of the ram.


И закољи тога овна, и узми крви од њега и помажи њом крај од деснога уха Арону и крај од деснога уха синовима његовијем, и палац у десне руке њихове и палац у десне ноге њихове, а осталом крвљу покропи олтар унаоколо.

"Then you shall kill the ram, and take some of its blood and put it on the tip of the right ear of Aaron and on the tip of the right ear of his sons, on the thumb of their right hand and on the big toe of their right foot, and sprinkle the blood all around on the altar.

Tweet thisPost on Facebook

И узми крви која буде на олтару и уља за помазање, и покропи Арона и хаљине његове, и синове његове и хаљине њихове, и биће свет он и хаљине његове и синови његови и хаљине њихове.

"And you shall take some of the blood that is on the altar, and some of the anointing oil, and sprinkle it on Aaron and on his garments, on his sons and on the garments of his sons with him; and he and his garments shall be hallowed, and his sons and his sons' garments with him.


Потом узми сало од овна и реп и сало што је по цријевима и мрежицу на јетри и оба бубрега и сало око њих, и десно плеће; јер је ован посветни;

"Also you shall take the fat of the ram, the fat tail, the fat that covers the entrails, the fatty lobe attached to the liver, the two kidneys and the fat on them, the right thigh (for it is a ram of consecration),

Tweet thisPost on Facebook

И један хљеб и један колач с уљем и једну погачу из котарице у којој буду пријесни хљебови пред Господом.

"one loaf of bread, one cake made with oil, and one wafer from the basket of the unleavened bread that is before the LORD;


И то све метни у руке Арону и у руке синовима његовијем, и обрћи тамо и амо, да буде жртва обртана пред Господом.

"and you shall put all these in the hands of Aaron and in the hands of his sons, and you shall wave them as a wave offering before the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

По том узми им то из руку, и запали на олтару сврху жртве паљенице, да буде мирис угодан пред Господом; то је жртва огњена Господу.

"You shall receive them back from their hands and burn them on the altar as a burnt offering, as a sweet aroma before the LORD. It is an offering made by fire to the LORD.


И узми груди од овна посветнога, који буде за Арона, и обртаћеш их тамо и амо, да буде жртва обртана пред Господом; и то ће бити твој дио.

"Then you shall take the breast of the ram of Aaron's consecration and wave it as a wave offering before the LORD; and it shall be your portion.


Тако ћеш осветити груди од жртве обртане и плеће од жртве подизане, што је обртано и што је подизано од овна посветнога за Арона и за синове његове.

"And from the ram of the consecration you shall sanctify the breast of the wave offering which is waved, and the thigh of the heave offering which is raised, of that which is for Aaron and of that which is for his sons.


И то ће бити Арону и синовима његовијем уредбом вјечном од синова Израиљевих, јер је жртва подизана. Кад је жртва подизана синова Израиљевих од њиховијех жртава захвалнијех, жртва подизана биће Господу.

"It shall be from the children of Israel for Aaron and his sons by a statute forever. For it is a heave offering; it shall be a heave offering from the children of Israel from the sacrifices of their peace offerings, that is, their heave offering to the LORD.


А свете хаљине Аронове нека буду синовима његовијем након њега да се помазују у њима и да им се у њима посвећују руке.

"And the holy garments of Aaron shall be his sons' after him, to be anointed in them and to be consecrated in them.


Седам дана нека их облачи који на његово мјесто буде свештеник између синова његовијех, који ће улазити у шатор од састанка да служи у светињи.

"That son who becomes priest in his place shall put them on for seven days, when he enters the tabernacle of meeting to minister in the holy place.


А овна посветнога узми и скухај месо од њега на мјесту светом.

"And you shall take the ram of the consecration and boil its flesh in the holy place.


И Арон и синови његови нека на вратима шатора од састанка једу месо од тога овна и хљеб што је у котарици.

"Then Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram, and the bread that is in the basket, by the door of the tabernacle of meeting.


Нека га једу они за које је било очишћење да би им се посветиле руке да би били посвећени; а други да не једе, јер је ствар света.

"They shall eat those things with which the atonement was made, to consecrate and to sanctify them; but a stranger shall not eat them, because they are holy.


Ако ли би остало што меса посветнога или хљеба до јутра, онда што остане сажези огњем, а да се не једе, јер је ствар света.

"And if any of the flesh of the consecration offerings, or of the bread, remains until the morning, then you shall burn the remainder with fire. It shall not be eaten, because it is holy.

Tweet thisPost on Facebook

И тако учини Арону и синовима његовијем по свему што ти заповједих; седам дана светићеш им руке.

"Thus you shall do to Aaron and his sons, according to all that I have commanded you. Seven days you shall consecrate them.


И сваки ћеш дан приносити на жртву теле за гријех ради очишћења; и очистићеш олтар чинећи очишћење на њему, и помазаћеш га да се освети.

"And you shall offer a bull every day as a sin offering for atonement. You shall cleanse the altar when you make atonement for it, and you shall anoint it to sanctify it.


Седам дана чинићеш очишћење на олтару и осветићеш га, те ће олтар бити светиња над светињама; што се год дотакне олтара, биће свето.

"Seven days you shall make atonement for the altar and sanctify it. And the altar shall be most holy. Whatever touches the altar must be holy.


И ово ћеш приносити на олтару: два јагњета од године сваки дан без прекида.

"Now this is what you shall offer on the altar: two lambs of the first year, day by day continually.


Једно јагње приноси јутром а друго приноси вечером,

"One lamb you shall offer in the morning, and the other lamb you shall offer at twilight.


И јоште десетину ефе пшеничнога брашна смијешана с уљем цијеђеним, којега да буде четврт ина, и наљев вина, четврт ина на једно јагње.

"With the one lamb shall be one-tenth of an ephah of flour mixed with one-fourth of a hin of pressed oil, and one-fourth of a hin of wine as a drink offering.

Tweet thisPost on Facebook

А друго јагње принеси увече; као са жртвом јутрењом и с наљевом њезинијем тако и с овом чини да буде мирис угодан, жртва огњена Господу.

"And the other lamb you shall offer at twilight; and you shall offer with it the grain offering and the drink offering, as in the morning, for a sweet aroma, an offering made by fire to the LORD.


То нека буде жртва паљеница свагда од кољена до кољена вашега на вратима шатора од састанка пред Господом, гдје ћу се састајати с вама да говорим с тобом.

"This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of meeting before the LORD, where I will meet you to speak with you.


И ондје ћу се састајати са синовима Израиљевијем, да се освећује славом мојом.

"And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by My glory.


И осветићу шатор од састанка и олтар; и Арона и синове његове осветићу да су ми свештеници.

"So I will sanctify the tabernacle of meeting and the altar. I will also sanctify both Aaron and his sons to minister to Me as priests.


И наставаћу међу синовима Израиљевијем, и бићу им Бог.

"I will dwell among the children of Israel and will be their God.


И познаће да сам ја Господ Бог њихов, који сам их извео из земље Мисирске да наставам међу њима, ја Господ Бог њихов.

"And they shall know that I am the LORD their God, who brought them up out of the land of Egypt, that I may dwell among them. I am the LORD their God.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe