Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 28


А ти узми к себи Арона брата својега са синовима његовијем између синова Израиљевих да ми буду свештеници, Арон и Надав и Авијуд и Елеазар и Итамар, синови Аронови.

"Now take Aaron your brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister to Me as priest, Aaron and Aaron's sons: Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar.


Свештеничка одећа

И начини свете хаљине Арону брату својему за част и дику.

Свештеничка одећа

"And you shall make holy garments for Aaron your brother, for glory and for beauty.


И кажи свијем људима вјештијем, које сам напунио духа мудрости, нека начине хаљине Арону, да се посвети да ми буде свештеник.

"So you shall speak to all who are gifted artisans, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments, to sanctify him, that he may minister to Me as priest.


А ово су хаљине што ће начинити: напрсник и оплећак и плашт, кошуља везена, капа и појас. Те хаљине свете нека направе Арону брату твојему и синовима његовијем, да ми буду свештеници,

"And these are the garments which they shall make: a breastplate, an ephod, a robe, a skillfully woven tunic, a turban, and a sash. So they shall make holy garments for Aaron your brother and his sons, that he may minister to Me as priest.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узму злата и порфире и скерлета и црвца и танкога платна;

"They shall take the gold and blue and purple and scarlet thread, and fine linen,

Tweet thisPost on Facebook

И нека начине оплећак од злата и од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, везен.

"and they shall make the ephod of gold and blue and purple and scarlet thread, and fine linen thread, artistically woven.


Двије пораменице нека буду на њему, које ће се састављати на два краја, да се држи заједно.

"It shall have two shoulder straps joined at its two edges, and so it shall be joined together.

Tweet thisPost on Facebook

А појас на њему нека буде направе исте као и он, од злата, од порфире, од скерлета, од црвца и од танкога платна узведенога.

"And the intricately woven band of the ephod, which is on it, shall be of the same workmanship, woven of gold and blue and purple and scarlet thread, and fine linen thread.

Tweet thisPost on Facebook

И узми два камена ониха, и на њима изрежи имена синова Израиљевих,

"Then you shall take two onyx stones and engrave on them the names of the sons of Israel:

Tweet thisPost on Facebook

Шест имена њиховијех на једном камену, а шест имена осталијех на другом камену по реду како се који родио.

"six of their names on one stone, and the remaining six names on the other stone, according to their birth.

Tweet thisPost on Facebook

Вјештином каменарском, којом се режу печати, изрезаћеш на та два камена имена синова Израиљевијех, и опточи их златом унаоколо.

"With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, you shall engrave the two stones with the names of the sons of Israel. You shall set them in settings of gold.

Tweet thisPost on Facebook

И метни та два камена на пораменице оплећку, да буду камени за спомен синовима Израиљевијем, и Арон да носи имена њихова пред Господом на оба рамена своја за спомен.

"And you shall put the two stones on the shoulders of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. So Aaron shall bear their names before the LORD on his two shoulders as a memorial.


И начини копче од злата.

"You shall also make settings of gold,

Tweet thisPost on Facebook

И два ланца од чистога злата начини једнака плетена, и објеси ланце плетене о копче.

"and you shall make two chains of pure gold like braided cords, and fasten the braided chains to the settings.

Tweet thisPost on Facebook

И напрсник судски начини направе везене онаке као оплећак, од злата, од порфире, од скерлета, од црвца и од танкога платна узведенога начини га.

"You shall make the breastplate of judgment. Artistically woven according to the workmanship of the ephod you shall make it: of gold and blue and purple and scarlet thread, and of fine linen thread, you shall make it.


Нека буде четвороугласт и двострук, у дужину с педи и у ширину с педи.

"It shall be doubled into a square: a span shall be its length, and a span shall be its width.

Tweet thisPost on Facebook

И удари по њему драго камење, у четири реда нека буде камење. У првом реду: сардоних, топаз и смарагад;

"And you shall put settings of stones in it, four rows of stones: The first row shall be a sardius, a topaz, and an emerald; this shall be the first row;


А у другом реду: карбункул, сафир и дијаманат;

"the second row shall be a turquoise, a sapphire, and a diamond;

Tweet thisPost on Facebook

А у трећем реду: лигур и ахат и аметист;

"the third row, a jacinth, an agate, and an amethyst;

Tweet thisPost on Facebook

А у четвртом реду: хрисолит, оних и јаспид; нека буду уковани у злато у свом реду.

"and the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. They shall be set in gold settings.

Tweet thisPost on Facebook

И тијех камена с именима синова Израиљевијех биће дванаест по именима њиховијем, да буду резани као печат, сваки са својим именом, за дванаест племена.

"And the stones shall have the names of the sons of Israel, twelve according to their names, like the engravings of a signet, each one with its own name; they shall be according to the twelve tribes.


И на напрсник метни ланце једнаке, плетене, од чистога злата.

"You shall make chains for the breastplate at the end, like braided cords of pure gold.

Tweet thisPost on Facebook

И двије гривне златне начини на напрсник, и метни двије гривне на два краја напрснику.

"And you shall make two rings of gold for the breastplate, and put the two rings on the two ends of the breastplate.

Tweet thisPost on Facebook

Па провуци два ланца златна кроз двије гривне на крајевима напрснику.

"Then you shall put the two braided chains of gold in the two rings which are on the ends of the breastplate;

Tweet thisPost on Facebook

А друга два краја од два ланца запни за двије копче, и метни на пораменице од оплећка спријед.

"and the other two ends of the two braided chains you shall fasten to the two settings, and put them on the shoulder straps of the ephod in the front.

Tweet thisPost on Facebook

И начини друге двије гривне златне, и метни их на друга два краја напрснику изнутра на страни која је од оплећка.

"You shall make two rings of gold, and put them on the two ends of the breastplate, on the edge of it, which is on the inner side of the ephod.

Tweet thisPost on Facebook

И начини још двије златне гривне, и метни их на пораменице од оплећка оздо према саставцима његовијем, више појаса на оплећку.

"And two other rings of gold you shall make, and put them on the two shoulder straps, underneath the ephod toward its front, right at the seam above the intricately woven band of the ephod.

Tweet thisPost on Facebook

Тако нека вежу напрсник гривне његове за гривне на оплећку врвцом од порфире, да стоји над појасом од оплећка, и да се не одваја напрсник од оплећка.

"They shall bind the breastplate by means of its rings to the rings of the ephod, using a blue cord, so that it is above the intricately woven band of the ephod, and so that the breastplate does not come loose from the ephod.

Tweet thisPost on Facebook

И нека носи Арон имена синова Израиљевих на напрснику судском на срцу свом кад улази у светињу за спомен пред Господом вазда.

"So Aaron shall bear the names of the sons of Israel on the breastplate of judgment over his heart, when he goes into the holy place, as a memorial before the LORD continually.


И метни на напрсник судски Урим и Тумим, да буде на срцу Арону кад улази пред Господа, и Арон ће носити суд синова Израиљевих на срцу свом пред Господом вазда.

"And you shall put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim, and they shall be over Aaron's heart when he goes in before the LORD. So Aaron shall bear the judgment of the children of Israel over his heart before the LORD continually.


И начини плашт под оплећак сав од порфире.

"You shall make the robe of the ephod all of blue.


И озго нека буде прорез у сриједи, и нека буде опточен прорез свуда унаоколо траком тканијем, као прорез у оклопа, да се не раздре.

"There shall be an opening for his head in the middle of it; it shall have a woven binding all around its opening, like the opening in a coat of mail, so that it does not tear.

Tweet thisPost on Facebook

А по скуту му начини шипке од порфире и од скерлета и од црвца свуда унаоколо, и међу њима златна звонца свуда унаоколо:

"And upon its hem you shall make pomegranates of blue and purple and scarlet yarn, all around its hem, and bells of gold between them all around:

Tweet thisPost on Facebook

Звонце златно па шипак, звонце златно па шипак по скуту од плашта свуда унаоколо.

"a golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, upon the hem of the robe all around.

Tweet thisPost on Facebook

И то ће бити на Арону кад служи, да се чује глас кад улази у светињу пред Господа и кад излази, да не погине.

"And it shall be upon Aaron when he ministers, and its sound will be heard when he goes into the holy place before the LORD and when he comes out, that he may not die.

Tweet thisPost on Facebook

И начини плочу од чистога злата, и на њој изрежи као на печату: светиња Господу.

"You shall also make a plate of pure gold and engrave on it, like the engraving of a signet: HOLINESS TO THE LORD.


И вежи је врвцом од порфире за капу, спријед на капи да стоји.

"And you shall put it on a blue cord, that it may be on the turban; it shall be on the front of the turban.

Tweet thisPost on Facebook

И биће на челу Аронову, да носи Арон гријехе светијех приноса које принесу синови Израиљеви у свијем даровима својих светијех приноса; биће на челу његову вазда, да би били мили Господу.

"So it shall be on Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things which the children of Israel hallow in all their holy gifts; and it shall always be on his forehead, that they may be accepted before the LORD.


И начини кошуљу од танкога платна изметанога, и начини капу од танкога платна, а појас начини везен.

"You shall skillfully weave the tunic of fine linen thread, you shall make the turban of fine linen, and you shall make the sash of woven work.

Tweet thisPost on Facebook

И синовима Ароновијем начини кошуље, и начини им појасе, и капице им начини за част и дику.

"For Aaron's sons you shall make tunics, and you shall make sashes for them. And you shall make hats for them, for glory and beauty.


Па то обуци Арону брату својему и синовима његовијем, и помажи их и напуни им руке и посвети их да ми буду свештеници.

"So you shall put them on Aaron your brother and on his sons with him. You shall anoint them, consecrate them, and sanctify them, that they may minister to Me as priests.


И начини им гаће ланене, да се покрије голо тијело; од бедара до дно стегна да буду.

"And you shall make for them linen trousers to cover their nakedness; they shall reach from the waist to the thighs.


И то нека је на Арону и на синовима његовијем кад улазе у шатор од састанка или кад приступају к олтару да служе у светињи, да не би носећи гријехе погинули. Ово ће бити уредба вјечна њему и сјемену његову након њега.

"They shall be on Aaron and on his sons when they come into the tabernacle of meeting, or when they come near the altar to minister in the holy place, that they do not incur iniquity and die. It shall be a statute forever to him and his descendants after him.This goes to iframe