Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 27


И начини олтар од дрвета ситима, пет лаката у дужину и пет лаката у ширину, четвороугласт да буде олтар, три лакта висок.

"You shall make an altar of acacia wood, five cubits long and five cubits broad--the altar shall be square--and its height shall be three cubits.


И на четири угла начини му рогове, из њега да излазе рогови, и оковаћеш га у мјед.

"You shall make its horns on its four corners; its horns shall be of one piece with it. And you shall overlay it with bronze.


И начинићеш му лонце за пепео и лопатице и котлиће и виљушке и машице; све му посуђе начини од мједи.

"Also you shall make its pans to receive its ashes, and its shovels and its basins and its forks and its firepans; you shall make all its utensils of bronze.


И начини му решетку од мједи као мрежу, и начини у решетке четири биочуга од мједи на четири угла њезина.

"You shall make a grate for it, a network of bronze; and on the network you shall make four bronze rings at its four corners.

Tweet thisPost on Facebook

И метни је испод олтара унаоколо, да буде решетка до средине олтара.

"You shall put it under the rim of the altar beneath, that the network may be midway up the altar.

Tweet thisPost on Facebook

Начини и полуге олтару, полуге од дрвета ситима, и окуј их у мјед.

"And you shall make poles for the altar, poles of acacia wood, and overlay them with bronze.

Tweet thisPost on Facebook

И полуге да се провуку кроз биочуге, да буду полуге с двије стране олтару, кад се носи.

"The poles shall be put in the rings, and the poles shall be on the two sides of the altar to bear it.


Начинићеш га од дасака да буде изнутра шупаљ; као што ти је показано на гори тако нека начине.

"You shall make it hollow with boards; as it was shown you on the mountain, so shall they make it.


И начинићеш тријем шатору на јужној страни; завјеси тријему да буду од танкога платна узведенога, сто лаката у дужину на једној страни.

"You shall also make the court of the tabernacle. For the south side there shall be hangings for the court woven of fine linen thread, one hundred cubits long for one side.


И двадесет ступова и под њих двадесет стопица од мједи, а куке на ступовима и пасови њихови од сребра.

"And its twenty pillars and their twenty sockets shall be of bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be of silver.

Tweet thisPost on Facebook

Тако и са западне стране да буду завјеси сто лаката дуги, и двадесет ступова и двадесет стопица од мједи, на ступовима куке и њихови пасови од сребра.

"Likewise along the length of the north side there shall be hangings one hundred cubits long, with its twenty pillars and their twenty sockets of bronze, and the hooks of the pillars and their bands of silver.

Tweet thisPost on Facebook

А ширина ће тријему имати са западне стране завјесе од педесет лаката, десет ступова за њих и десет стопица под њих.

"And along the width of the court on the west side shall be hangings of fifty cubits, with their ten pillars and their ten sockets.

Tweet thisPost on Facebook

А на предњој страни према истоку биће тријем широк педесет лаката.

"The width of the court on the east side shall be fifty cubits.

Tweet thisPost on Facebook

Од петнаест лаката нека буду завјеси на једној страни, и за њих три ступа и три стопице под њих;

"The hangings on one side of the gate shall be fifteen cubits, with their three pillars and their three sockets.

Tweet thisPost on Facebook

На другој страни завјеси од петнаест лаката, и три ступа за њих и три стопице под њих.

"And on the other side shall be hangings of fifteen cubits, with their three pillars and their three sockets.

Tweet thisPost on Facebook

А над вратима од тријема завјес од двадесет лаката од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, везен, и четири ступа за њ, и под њих четири стопице.

"For the gate of the court there shall be a screen twenty cubits long, woven of blue and purple and scarlet yarn, and fine linen thread, made by a weaver. It shall have four pillars and four sockets.

Tweet thisPost on Facebook

Сви ступови у тријему унаоколо да буду опасани сребром, и куке да су им сребрне а стопице од мједи.

"All the pillars around the court shall have bands of silver; their hooks shall be of silver and their sockets of bronze.

Tweet thisPost on Facebook

У дужину ће тријем имати сто лаката, у ширину педесет свуда, а у висину пет лаката, да буде од танкога платна узведенога, а стопице од мједи.

"The length of the court shall be one hundred cubits, the width fifty throughout, and the height five cubits, woven of fine linen thread, and its sockets of bronze.

Tweet thisPost on Facebook

Све посуђе у шатору за сваку службу, и све коље у њему и све коље у тријему да буде од мједи.

"All the utensils of the tabernacle for all its service, all its pegs, and all the pegs of the court, shall be of bronze.


И ти заповједи синовима Израиљевим да ти донесу уља маслинова чистога цијеђенога за видјело, да би жишци горјели свагда.

"And you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light, to cause the lamp to burn continually.


У шатору од састанка пред завјесом, који ће заклањати свједочанство, нека их Арон и синови његови спремају да горе од вечера до јутра пред Господом. То нека је уредба вјечна кољенима њиховијем међу синовима Израиљевим.

"In the tabernacle of meeting, outside the veil which is before the Testimony, Aaron and his sons shall tend it from evening until morning before the LORD. It shall be a statute forever to their generations on behalf of the children of Israel.This goes to iframe