Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 26


А шатор ћеш начинити од десет завјеса од танкога платна узведенога и од порфире и од скерлета и од црвца; и по њима да буду везени херувими.

"Moreover you shall make the tabernacle with ten curtains woven of fine linen thread, and blue and purple and scarlet yarn; with artistic designs of cherubim you shall weave them.


Један завјес нека буде двадесет и осам лаката дуг и четири лакта широк; сви завјеси да буду једне мјере.

"The length of each curtain shall be twenty- eight cubits, and the width of each curtain four cubits. And every one of the curtains shall have the same measurements.

Tweet thisPost on Facebook

Пет завјеса нека се састављају један с другим, и пет других завјеса нека се састављају један с другим.

"Five curtains shall be coupled to one another, and the other five curtains shall be coupled to one another.


И начини петље од порфире по крају једнога завјеса, гдје ће се крајеви састављати, и тако начини по крају другога завјеса, гдје ће се крајеви састављати.

"And you shall make loops of blue yarn on the edge of the curtain on the selvedge of one set, and likewise you shall do on the outer edge of the other curtain of the second set.


Педесет петаља начини на једном завјесу, а педесет петаља начини на крају другога завјеса, гдје ће се састављати с другим, а петље да буду једна према другој.

"Fifty loops you shall make in the one curtain, and fifty loops you shall make on the edge of the curtain that is on the end of the second set, that the loops may be clasped to one another.


И начини педесет кука од злата, да запнеш завјесе један за други кукама, и тако ће бити шатор један.

"And you shall make fifty clasps of gold, and couple the curtains together with the clasps, so that it may be one tabernacle.

Tweet thisPost on Facebook

И начини завјесе од костријети за наслон над шатором; једанаест таких завјеса начини.

"You shall also make curtains of goats' hair, to be a tent over the tabernacle. You shall make eleven curtains.


Завјес један нека буде тридесет лаката дуг, а широк четири лакта; тијех једанаест завјеса да су једне мјере.

"The length of each curtain shall be thirty cubits, and the width of each curtain four cubits; and the eleven curtains shall all have the same measurements.

Tweet thisPost on Facebook

И састави пет завјеса заједно, а шест осталијех заједно, на двоје ћеш превити шести завјес с предње стране наслону.

"And you shall couple five curtains by themselves and six curtains by themselves, and you shall double over the sixth curtain at the forefront of the tent.

Tweet thisPost on Facebook

И начини педесет петаља на стражњем крају првога завјеса, гдје ће се састављати, а педесет петаља на крају другога завјеса, гдје ће се састављати.

"You shall make fifty loops on the edge of the curtain that is outermost in one set, and fifty loops on the edge of the curtain of the second set.

Tweet thisPost on Facebook

И начини кука мједенијех педесет, и запни куке на петље, и састави наслон, да буде једно.

"And you shall make fifty bronze clasps, put the clasps into the loops, and couple the tent together, that it may be one.

Tweet thisPost on Facebook

А што је више у завјеса на наслону, половина завјеса што претјече, нека виси на стражњој страни шатору.

"The remnant that remains of the curtains of the tent, the half curtain that remains, shall hang over the back of the tabernacle.

Tweet thisPost on Facebook

И лакат с једне стране а лакат с друге стране што има више у дужину у завјеса на наслону, нека виси шатору са стране и тамо и амо, да га заклања.

"And a cubit on one side and a cubit on the other side, of what remains of the length of the curtains of the tent, shall hang over the sides of the tabernacle, on this side and on that side, to cover it.

Tweet thisPost on Facebook

И начини покривач наслону од кожа овнујских црвених обојених, и сврх њега покривач од кожа јазавчјих.

"You shall also make a covering of rams' skins dyed red for the tent, and a covering of badger skins above that.


И начини за шатор даске од дрвета ситима, које ће стајати право.

"And for the tabernacle you shall make the boards of acacia wood, standing upright.


Десет лаката нека буде свака даска дуга а подруг лакта широка.

"Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the width of each board.

Tweet thisPost on Facebook

Два чепа нека буду на дасци, један према другоме наједнако; тако начини на свакој дасци за шатор.

"Two tenons shall be in each board for binding one to another. Thus you shall make for all the boards of the tabernacle.

Tweet thisPost on Facebook

Тако начини даске за шатор, двадесет дасака на јужној страни.

"And you shall make the boards for the tabernacle, twenty boards for the south side.

Tweet thisPost on Facebook

А под двадесет дасака начини четрдесет стопица од сребра: двије стопице под једну даску за два чепа њезина, и двије стопице под другу даску за два чепа њезина.

"You shall make forty sockets of silver under the twenty boards: two sockets under one board for its two tenons, and two sockets under another board for its two tenons.


А на другој страни шатора према сјеверу двадесет дасака.

"And for the second side of the tabernacle, the north side, there shall be twenty boards

Tweet thisPost on Facebook

Са четрдесет стопица сребрнијех, двије стопице под једну даску и двије стопице под другу даску.

"and their forty sockets of silver: two sockets under one board, and two sockets under another board.

Tweet thisPost on Facebook

А на западној страни шатора начини шест дасака,

"For the far side of the tabernacle, westward, you shall make six boards.

Tweet thisPost on Facebook

И двије даске на два угла од шатора.

"And you shall also make two boards for the two back corners of the tabernacle.

Tweet thisPost on Facebook

И оне нека се састављају оздо и нека се састављају озго биочугом; тако нека буде у обје које ће бити на оба угла.

"They shall be coupled together at the bottom and they shall be coupled together at the top by one ring. Thus it shall be for both of them. They shall be for the two corners.

Tweet thisPost on Facebook

Тако ће бити осам дасака са стопицама сребрнијем, са шеснаест стопица, двије стопице под једну даску а двије стопице под другу даску.

"So there shall be eight boards with their sockets of silver--sixteen sockets--two sockets under one board, and two sockets under another board.

Tweet thisPost on Facebook

И начини пријеворнице од дрвета ситима, пет за даске на једној страни шатора,

"And you shall make bars of acacia wood: five for the boards on one side of the tabernacle,


И пет пријеворница за даске на другој страни шатора, и пет пријеворница за даске на западној страни шатора до оба угла.

"five bars for the boards on the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the side of the tabernacle, for the far side westward.

Tweet thisPost on Facebook

А средња пријеворница да иде преко сриједе дасака од једнога краја до другога.

"The middle bar shall pass through the midst of the boards from end to end.

Tweet thisPost on Facebook

А даске окуј златом, и биочуге им начини од злата, да се кроз њих провуку пријеворнице, а и пријеворнице окуј златом.

"You shall overlay the boards with gold, make their rings of gold as holders for the bars, and overlay the bars with gold.

Tweet thisPost on Facebook

Тако ћеш подигнути шатор по слици која ти је показана на гори.

"And you shall raise up the tabernacle according to its pattern which you were shown on the mountain.


И начини завјес од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, и по њему нека буду везени херувими.

"You shall make a veil woven of blue and purple and scarlet yarn, and fine linen thread. It shall be woven with an artistic design of cherubim.


И објеси га о четири ступа од дрвета ситима, окована златом, са кукама златним, на четири стопице сребрне.

"You shall hang it upon the four pillars of acacia wood overlaid with gold. Their hooks shall be of gold, upon four sockets of silver.


И објеси завјес о куке, и унеси за завјес ковчег од свједочанства, да вам завјес раставља светињу од светиње над светињама.

"And you shall hang the veil from the clasps. Then you shall bring the ark of the Testimony in there, behind the veil. The veil shall be a divider for you between the holy place and the Most Holy.


И метни заклопац на ковчег од свједочанства у светињи над светињама.

"You shall put the mercy seat upon the ark of the Testimony in the Most Holy.


И намјести сто пред завјес а свијетњак према столу на јужној страни шатора, да сто стоји на сјеверној страни.

"You shall set the table outside the veil, and the lampstand across from the table on the side of the tabernacle toward the south; and you shall put the table on the north side.


И на врата наслону начинићеш завјес од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, везен;

"You shall make a screen for the door of the tabernacle, woven of blue and purple and scarlet yarn, and fine linen thread, made by a weaver.


И за тај завјес начинићеш пет ступова од дрвета ситима, које ћеш оковати златом, са кукама златнијем, и салићеш за њих пет стопица од мједи.

"And you shall make for the screen five pillars of acacia wood, and overlay them with gold; their hooks shall be of gold, and you shall cast five sockets of bronze for them.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe