Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 25


И Господ рече Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Реци синовима Израиљевим да ми скупе прилог: од свакога који драге воље да узмите прилог мени.

"Speak to the children of Israel, that they bring Me an offering. From everyone who gives it willingly with his heart you shall take My offering.


А ово је прилог што ћете узимати од њих, злато и сребро и мјед,

"And this is the offering which you shall take from them: gold, silver, and bronze;


И порфиру и скерлет и црвац и танко платно и костријет,

"blue and purple and scarlet yarn, fine linen thread, and goats' hair;

Tweet thisPost on Facebook

И коже овнујске црвене обојене, и коже јазавчје, и дрво ситим,

"rams' skins dyed red, badger skins, and acacia wood;

Tweet thisPost on Facebook

Уље за видјело, мирисе за уље помазања и за мирисави кад,

"oil for the light, and spices for the anointing oil and for the sweet incense;

Tweet thisPost on Facebook

Камење онихово и камење за укивање на оплећак и напрсник.

"onyx stones, and stones to be set in the ephod and in the breastplate.


И нека ми начине светињу, да међу њима наставам;

"And let them make Me a sanctuary, that I may dwell among them.


Као што ћу ти показати слику од шатора и слику од свијех ствари његовијех, тако да начините.

"According to all that I show you, that is, the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings, just so you shall make it.

Tweet thisPost on Facebook

Ковчег завета

Нека начине ковчег од дрвета ситима, у дужину од два лакта и по, а у ширину од подруг лакта, и у висину од подруг лакта.

Ковчег завета

"And they shall make an ark of acacia wood; two and a half cubits shall be its length, a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height.


И покуј га чистим златом, изнутра и споља покуј га; и озго му начини златан вијенац унаоколо.

"And you shall overlay it with pure gold, inside and out you shall overlay it, and shall make on it a molding of gold all around.

Tweet thisPost on Facebook

И салиј му четири биочуга од злата, и метни му их на четири угла, да му с једне стране буду два биочуга и с друге стране два биочуга.

"You shall cast four rings of gold for it, and put them in its four corners; two rings shall be on one side, and two rings on the other side.

Tweet thisPost on Facebook

И начини полуге од дрвета ситима, и окуј их у злато.

"And you shall make poles of acacia wood, and overlay them with gold.


И провуци полуге кроз биочуге с обје стране ковчегу, да се о њима носи ковчег;

"You shall put the poles into the rings on the sides of the ark, that the ark may be carried by them.

Tweet thisPost on Facebook

У биочузима на ковчегу нека стоје полуге, да се не ваде из њих.

"The poles shall be in the rings of the ark; they shall not be taken from it.


Па у ковчег метни свједочанство, које ћу ти дати.

"And you shall put into the ark the Testimony which I will give you.


И начини заклопац од чистога злата, у дужину од два лакта и по, а у ширину од подруг лакта.

"You shall make a mercy seat of pure gold; two and a half cubits shall be its length and a cubit and a half its width.


И начини два херувима златна, једноставне их начини, на два краја заклопцу.

"And you shall make two cherubim of gold; of hammered work you shall make them at the two ends of the mercy seat.

Tweet thisPost on Facebook

И начини херувима једнога на једном крају а другога херувима на другом крају; на заклопцу начините два херувима на оба краја.

"Make one cherub at one end, and the other cherub at the other end; you shall make the cherubim at the two ends of it of one piece with the mercy seat.

Tweet thisPost on Facebook

И нека херувими рашире крила у вис да заклањају крилима заклопац, и нека буду лицем окренути један другом, према заклопцу нека су окренута лица херувимима.

"And the cherubim shall stretch out their wings above, covering the mercy seat with their wings, and they shall face one another; the faces of the cherubim shall be toward the mercy seat.


И метнућеш заклопац озго на ковчег, а у ковчег ћеш метнути свједочанство, које ћу ти дати.

"You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the Testimony that I will give you.


И ту ћу се састајати с тобом и говорићу ти озго са заклопца између два херувима, који ће бити на ковчегу од свједочанства, све што ћу ти заповиједати за синове Израиљеве.

"And there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim which are on the ark of the Testimony, of all things which I will give you in commandment to the children of Israel.


Сто и свећњак

Начини и сто од дрвета ситима, у дужину од два лакта, а у ширину од једног лакта, а у висину од подруг лакта.

Сто и свећњак

"You shall also make a table of acacia wood; two cubits shall be its length, a cubit its width, and a cubit and a half its height.


И покуј га чистијем златом, и начини му вијенац златан унаоколо.

"And you shall overlay it with pure gold, and make a molding of gold all around.

Tweet thisPost on Facebook

И начини му оплату унаоколо с подланице, и начини златан вијенац око оплате.

"You shall make for it a frame of a handbreadth all around, and you shall make a gold molding for the frame all around.

Tweet thisPost on Facebook

И начини му четири биочуга од злата, и метни му те биочуге на четири угла који ће му бити код четири ноге.

"And you shall make for it four rings of gold, and put the rings on the four corners that are at its four legs.

Tweet thisPost on Facebook

Под оплатом нека буду биочузи, да у њима стоје полуге да се носи сто.

"The rings shall be close to the frame, as holders for the poles to bear the table.

Tweet thisPost on Facebook

А полуге начини од дрвета ситима, и окуј их златом да се о њима носи сто.

"And you shall make the poles of acacia wood, and overlay them with gold, that the table may be carried with them.

Tweet thisPost on Facebook

И начини му здјеле и чаше и виједра и кутлиће, којима ће се прељевати, а начинићеш их од чистога злата.

"You shall make its dishes, its pans, its pitchers, and its bowls for pouring. You shall make them of pure gold.


И метаћеш на сто хљебове, да су постављени свагда преда мном.

"And you shall set the showbread on the table before Me always.


И начини свијетњак од чистога злата, једноставан нека буде свијетњак; ступ и гране и чашице, јабуке, и цвјетови нека буду у њега.

"You shall also make a lampstand of pure gold; the lampstand shall be of hammered work. Its shaft, its branches, its bowls, its ornamental knobs, and flowers shall be of one piece.


А шест грана нека му излази са страна, три гране с једне стране свијетњака а три гране с друге стране свијетњака.

"And six branches shall come out of its sides: three branches of the lampstand out of one side, and three branches of the lampstand out of the other side.


Три чашице као бадем нека буду на једној грани и јабука и цвијет, и три чашице као бадем и јабука и цвијет на другој грани; тако нека буде на шест грана што излазе из свијетњака.

"Three bowls shall be made like almond blossoms on one branch, with an ornamental knob and a flower, and three bowls made like almond blossoms on the other branch, with an ornamental knob and a flower--and so for the six branches that come out of the lampstand.

Tweet thisPost on Facebook

И на самом свијетњаку нека буду четири чашице као бадем и јабуке и цвјетови.

"On the lampstand itself four bowls shall be made like almond blossoms, each with its ornamental knob and flower.

Tweet thisPost on Facebook

Једна јабука под двије гране што излазе из њега, и једна јабука под друге двије гране што излазе из њега, и једна јабука под друге двије гране што излазе из њега; тако ће бити под шест грана што ће излазити из свијетњака;

"And there shall be a knob under the first two branches of the same, a knob under the second two branches of the same, and a knob under the third two branches of the same, according to the six branches that extend from the lampstand.

Tweet thisPost on Facebook

Јабуке и гране њихове из њега нека излазе; све једноставно од чистога злата.

"Their knobs and their branches shall be of one piece; all of it shall be one hammered piece of pure gold.

Tweet thisPost on Facebook

И начинићеш му седам жижака, и палићеш их да свијетле са сваке стране;

"You shall make seven lamps for it, and they shall arrange its lamps so that they give light in front of it.


И усекачи и спремице за гар нека буду од чистога злата.

"And its wick-trimmers and their trays shall be of pure gold.

Tweet thisPost on Facebook

Од таланта чистога злата нека буде начињен са свијем тијем справама.

"It shall be made of a talent of pure gold, with all these utensils.

Tweet thisPost on Facebook

И гледај, те начини све ово по слици која ти је показана на гори.

"And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain.This goes to iframe