Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 24


И рече Мојсију: изађи горе ка Господу ти и Арон и Надав и Авијуд и седамдесет старјешина Израиљевих, и поклоните се издалека.

Now He said to Moses, "Come up to the LORD, you and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel, and worship from afar.


И Мојсије сам нека приступи ка Господу, а они нека не приступе; и народ нека не иде на горе с њим.

"And Moses alone shall come near the LORD, but they shall not come near; nor shall the people go up with him."

Tweet thisPost on Facebook

И дође Мојсије, и каза народу све ријечи Господње и све законе. И одговори народ једнијем гласом и рекоше: чинићемо све што је рекао Господ.

So Moses came and told the people all the words of the LORD and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, "All the words which the LORD has said we will do."


И написа Мојсије све ријечи Господње, и уставши рано начини олтар под гором и дванаест ступова за дванаест племена Израиљевих.

And Moses wrote all the words of the LORD. And he rose early in the morning, and built an altar at the foot of the mountain, and twelve pillars according to the twelve tribes of Israel.


И посла младиће између синова Израиљевих, који принесоше жртве паљенице и принесоше теоце на жртве захвалне Господу.

Then he sent young men of the children of Israel, who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

И узевши Мојсије половину крви, метну у здјеле, а половину крви изли на олтар.

And Moses took half the blood and put it in basins, and half the blood he sprinkled on the altar.


И узе књигу завјетну и прочита народу. А они рекоше: што је год рекао Господ чинићемо и слушаћемо.

Then he took the Book of the Covenant and read in the hearing of the people. And they said, "All that the LORD has said we will do, and be obedient."


А Мојсије узе крв, и покропи њом народ, и рече: ево крв завјета, који учини Господ с вама за све ријечи ове.

And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, "Behold, the blood of the covenant which the LORD has made with you according to all these words."


Потом отиде горе Мојсије и Арон, Надав и Авијуд, и седамдесет старјешина Израиљевих.

Then Moses went up, also Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel,


И видјеше Бога Израиљева, и под ногама његовијем као дјело од камена сафира и као небо кад је ведро.

and they saw the God of Israel. And there was under His feet as it were a paved work of sapphire stone, and it was like the very heavens in its clarity.


И не пружи руке своје на изабране између синова Израиљевих, него видјеше Бога, па једоше и пише.

But on the nobles of the children of Israel He did not lay His hand. So they saw God, and they ate and drank.


И рече Господ Мојсију: попни се к мени на гору, и остани овдје, и даћу ти плоче од камена, закон и заповијести, које сам написао, да их учиш.

Then the LORD said to Moses, "Come up to Me on the mountain and be there; and I will give you tablets of stone, and the law and commandments which I have written, that you may teach them."


Тада уста Мојсије с Исусом, који га служаше, и изађе Мојсије на гору Божију.

So Moses arose with his assistant Joshua, and Moses went up to the mountain of God.


А старјешинама рече: сједите ту док се вратимо к вама; а ето Арон и Ор с вама; ко би имао што, нека иде к њима.

And he said to the elders, "Wait here for us until we come back to you. Indeed Aaron and Hur are with you. If any man has a difficulty, let him go to them."

Tweet thisPost on Facebook

И отиде Мојсије на гору, а облак покри гору.

Then Moses went up into the mountain, and a cloud covered the mountain.


Гора Синај

И бијаше слава Господња на гори Синајској, и облак је покриваше шест дана; а у седми дан викну Мојсија испред облака.

Гора Синај

Now the glory of the LORD rested on Mount Sinai, and the cloud covered it six days. And on the seventh day He called to Moses out of the midst of the cloud.


И слава Господња бјеше по виђењу као огањ који сажиже на врх горе пред синовима Израиљевим.

The sight of the glory of the LORD was like a consuming fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel.


И Мојсије уђе усред облака, и попе се на гору; и оста Мојсије на гори четрдесет дана и четрдесет ноћи.

So Moses went into the midst of the cloud and went up into the mountain. And Moses was on the mountain forty days and forty nights.This goes to iframe