Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 23


Не износи лажнијех гласова; не пристај с безбожником да свједочиш криво.

"You shall not circulate a false report. Do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness.


Не иди за множином на зло, и не говори на суду поводећи се за већим бројем да се изврне правда.

"You shall not follow a crowd to do evil; nor shall you testify in a dispute so as to turn aside after many to pervert justice.


Сиромаху у парници његовој не гледај што је сиромах.

"You shall not show partiality to a poor man in his dispute.


Ако наиђеш на вола непријатеља својега или на магарца његова, гдје је залутао, одведи га к њему.

"If you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall surely bring it back to him again.


Ако видиш гдје је ненавиднику твојему пао магарац под теретом својим, немој да га оставиш, него му помози.

"If you see the donkey of one who hates you lying under its burden, and you would refrain from helping it, you shall surely help him with it.

Tweet thisPost on Facebook

Немој изврнути правде сиромаху својему у парници његовој.

"You shall not pervert the judgment of your poor in his dispute.


Ријечи лажне клони се, и безазленога и правога немој убити, јер нећу оправдати безбожника.

"Keep yourself far from a false matter; do not kill the innocent and righteous. For I will not justify the wicked.


Не узимај поклона, јер поклон зашљепљује окате и изврће ријечи правима.

"And you shall take no bribe, for a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous.


Дошљаке не цвијели, јер ви знате кака је душа дошљаку, јер сте били дошљаци у земљи Мисирској.

"Also you shall not oppress a stranger, for you know the heart of a stranger, because you were strangers in the land of Egypt.


Шест година засијевај земљу своју и сабирај род њезин;

"Six years you shall sow your land and gather in its produce,


А седме године остави је нека почине, да једу сиромаси народа твојега, а што иза њих остане нека једу звијери пољске; тако ради и с виноградом својим и с маслиником својим.

"but the seventh year you shall let it rest and lie fallow, that the poor of your people may eat; and what they leave, the beasts of the field may eat. In like manner you shall do with your vineyard and your olive grove.


Шест дана ради послове своје, а у седми дан почини, да се одмори во твој и магарац твој, и да одахне син робиње твоје и дошљак.

"Six days you shall do your work, and on the seventh day you shall rest, that your ox and your donkey may rest, and the son of your maidservant and the stranger may be refreshed.


Држите се свега што сам вам казао. Не помињите имена богова туђих, и да се не чује из уста ваших.

"And in all that I have said to you, be circumspect and make no mention of the name of other gods, nor let it be heard from your mouth.


Три пута преко године светкуј ми:

"Three times you shall keep a feast to Me in the year:


Празник пријеснијех хљебова држи; седам дана једи хљебове пријесне, као што сам ти заповједио, на вријеме, мјесеца Авива, јер си тада изашао из Мисира; и нико да не изађе преда ме празан;

"You shall keep the Feast of Unleavened Bread (you shall eat unleavened bread seven days, as I commanded you, at the time appointed in the month of Abib, for in it you came out of Egypt; none shall appear before Me empty);


И празник жетве првина од труда твојега што посијеш у пољу својем; и празник бербе на свршетку сваке године, кад сабереш труд свој с њиве.

"and the Feast of Harvest, the firstfruits of your labors which you have sown in the field; and the Feast of Ingathering, which is at the end of the year, when you have gathered in the fruit of your labors from the field.


Три пута преко године све мушкиње твоје да излази пред Господа Бога.

"Three times in the year all your males shall appear before the Lord God.


Крви од жртве моје не приноси уз хљебове киселе, и претилина празника мојега да не преноћи до јутра.

"You shall not offer the blood of My sacrifice with leavened bread; nor shall the fat of My sacrifice remain until morning.


Првине од првога рода земље своје донеси у кућу Господа Бога својега; немој кухати јагњета у млијеку мајке његове.

"The first of the firstfruits of your land you shall bring into the house of the LORD your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk.


Ево, ја шаљем анђела својега пред тобом да те чува на путу, и да те одведе на мјесто које сам ти приправио.

"Behold, I send an Angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared.

Tweet thisPost on Facebook

Чувај га се, и слушај га, немој да га расрдиш, јер вам неће опростити гријеха, јер је моје име у њему.

"Beware of Him and obey His voice; do not provoke Him, for He will not pardon your transgressions; for My name is in Him.


Него ако га добро узаслушаш и уствориш све што кажем, ја ћу бити непријатељ твојим непријатељима и противник твојим противницима.

"But if you indeed obey His voice and do all that I speak, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries.


Јер ће анђео мој ићи пред тобом и одвешће те у земљу Аморејску и Хетејску и Ферезејску и Хананејску и Јевејску и Јевусејску, и ја ћу их истријебити.

"For My Angel will go before you and bring you in to the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites; and I will cut them off.


Немој се клањати боговима њиховијем нити им служити, ни чинити што они чине, него их сасвијем обори и ликове њихове сасвијем изломи.

"You shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do according to their works; but you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars.


И служите Господу Богу својему, и он ће благословити хљеб твој и воду твоју; и уклонићу болест између вас.

"So you shall serve the LORD your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.


Неће бити пометкиње ни нероткиње у земљи твојој; и број дана твојих напунићу.

"No one shall suffer miscarriage or be barren in your land; I will fulfill the number of your days.


Пустићу страх свој пред тобом, и уплашићу сваки народ на који дођеш, и обратићу к теби плећи свијех непријатеља твојих.

"I will send My fear before you, I will cause confusion among all the people to whom you come, and will make all your enemies turn their backs to you.


Послаћу и стршљене пред тобом, да тјерају Јевеје, Хананеје и Хетеје испред тебе.

"And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you.


Нећу их отјерати испред тебе за једну годину, да не опусти земља и да се звјерје пољско не намножи на тебе.

"I will not drive them out from before you in one year, lest the land become desolate and the beast of the field become too numerous for you.


Помало ћу их одгонити испред тебе докле се не намножиш и заузмеш земљу.

"Little by little I will drive them out from before you, until you have increased, and you inherit the land.

Tweet thisPost on Facebook

И поставићу међе твоје од мора црвенога до мора Филистејскога и од пустиње до ријеке; јер ћу вама у руке дати оне који живе у оној земљи да их отјераш испред себе.

"And I will set your bounds from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the desert to the River. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you.


Немој хватати вјере с њима ни с боговима њиховијем.

"You shall make no covenant with them, nor with their gods.


Нека не сједе у земљи твојој, да те не наврате да се огријешиш о мене, јер би служио боговима њиховијем, и то би ти била замка.

"They shall not dwell in your land, lest they make you sin against Me. For if you serve their gods, it will surely be a snare to you."This goes to iframe