Друга књига Мојсијева (која се зове Излазак )

Послушајте


2. Мојсијева, глава 22


Ко украде вола или овцу или козу, и закоље или прода, да врати пет волова за једнога вола, а четири овце или козе за једну овцу или козу.

"If a man steals an ox or a sheep, and slaughters it or sells it, he shall restore five oxen for an ox and four sheep for a sheep.


Ако се лупеж ухвати гдје поткопава, те буде рањен тако да умре, да не буде крив за крв онај који га буде убио;

"If the thief is found breaking in, and he is struck so that he dies, there shall be no guilt for his bloodshed.


Али ако се буде сунце родило, да је крив за крв. А лупеж све да накнади; ако ли не би имао, онда да се он прода за своју крађу.

"If the sun has risen on him, there shall be guilt for his bloodshed. He should make full restitution; if he has nothing, then he shall be sold for his theft.


Ако се нађе што је покрао у његовој руци живо, био во или магарац или овца или коза, да врати двоструко.

"If the theft is certainly found alive in his hand, whether it is an ox or donkey or sheep, he shall restore double.


Ко потре њиву или виноград пустивши стоку своју да пасе по туђој њиви, да накнади најбољим са своје њиве и најбољим из свога винограда.

"If a man causes a field or vineyard to be grazed, and lets loose his animal, and it feeds in another man's field, he shall make restitution from the best of his own field and the best of his own vineyard.

Tweet thisPost on Facebook

Ако изађе ватра и наиђе на трње, па изгори стог или жито које још стоји или њива, да накнади онај који је запалио.

"If fire breaks out and catches in thorns, so that stacked grain, standing grain, or the field is consumed, he who kindled the fire shall surely make restitution.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ко да ближњему својему новце или посуђе на оставу, па се украде из куће његове, ако се нађе лупеж, да плати двојином;

"If a man delivers to his neighbor money or articles to keep, and it is stolen out of the man's house, if the thief is found, he shall pay double.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се не нађе лупеж, онда господар од оне куће да стане пред судије да се закуне да није посегао руком својом на ствар ближњега својега.

"If the thief is not found, then the master of the house shall be brought to the judges to see whether he has put his hand into his neighbor's goods.

Tweet thisPost on Facebook

За сваку ствар за коју би била распра, или за вола или за магарца или за овцу или за козу, или за хаљину, за сваку ствар изгубљену, кад ко каже да је његова, пред судије да дође распра обојице, па кога осуде судије, онај да врати ближњему својему двојином.

"For any kind of trespass, whether it concerns an ox, a donkey, a sheep, or clothing, or for any kind of lost thing which another claims to be his, the cause of both parties shall come before the judges; and whomever the judges condemn shall pay double to his neighbor.


Ако ко да ближњему својему да чува магарца или вола или овцу или козу или како год живинче, па угине или охроне, или га ко отјера а да нико не види,

"If a man delivers to his neighbor a donkey, an ox, a sheep, or any beast to keep, and it dies, is hurt, or driven away, no one seeing it,

Tweet thisPost on Facebook

Заклетва Господња нека буде између њих, да није посегао руком својом на ствар ближњега својега, и господар од ствари нека пристане, а онај да не плати.

"then an oath of the LORD shall be between them both, that he has not put his hand into his neighbor's goods; and the owner of it shall accept that, and he shall not make it good.


Ако ли му буде украдено, нека плати господару његову.

"But if, in fact, it is stolen from him, he shall make restitution to the owner of it.


Ако ли га буде растргла звјерка да донесе од њега свједоџбу, и да не плати што је растргнуто.

"If it is torn to pieces by an animal, then he shall bring it as evidence, and he shall not make good what was torn.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ко узме у ближњега својега живинче на послугу, па охроне или угине, а господар му не буде код њега, да плати.

"And if a man borrows anything from his neighbor, and it becomes injured or dies, the owner of it not being with it, he shall surely make it good.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли господар буде код њега, да не плати. Ако ли буде најмљено, да плати само најам.

"But if its owner was with it, he shall not make it good; if it was hired, it came for its hire.

Tweet thisPost on Facebook

Ко би преварио дјевојку, која није заручена, те би спавао с њом, да јој да прћију и узме је за жену.

"And if a man entices a virgin who is not betrothed, and lies with her, he shall surely pay the bride-price for her to be his wife.


А ако му је отац њезин не би хтио дати, да да новаца колико иде у прћију дјевојци.

"If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money according to the bride-price of virgins.


Вјештици не дај да живи.

"You shall not permit a sorceress to live.


Ко би облежао живинче, да се погуби.

"Whoever lies with a beast shall surely be put to death.

Tweet thisPost on Facebook

Ко жртву приноси боговима другим осим јединога Господа, да се истријеби као проклетник.

"He who sacrifices to any god, except to the LORD only, he shall be utterly destroyed.


Дошљаку немој чинити криво нити га цвијелити, јер сте били дошљаци у земљи Мисирској.

"You shall neither mistreat a stranger nor oppress him, for you were strangers in the land of Egypt.


Немојте цвијелити удовице и сироте.

"You shall not afflict any widow or fatherless child.


Ако ли коју цвијелиш у чем год, и повиче к мени, чућу вику њезину,

"If you afflict them in any way, and they cry at all to Me, I will surely hear their cry;


И запалиће се гњев мој, и побићу вас мачем, па ће ваше жене бити удовице и ваша дјеца сироте.

"and My wrath will become hot, and I will kill you with the sword; your wives shall be widows, and your children fatherless.


Кад даш у зајам новаца народу мојему, сиромаху који је код тебе, немој му бити као каматник, не ударајте на њ камате.

"If you lend money to any of My people who are poor among you, you shall not be like a moneylender to him; you shall not charge him interest.


Ако узмеш у залогу хаљину ближњему својему, врати му је прије него сунце зађе;

"If you ever take your neighbor's garment as a pledge, you shall return it to him before the sun goes down.


Јер му је то све одијело чим заклања тијело своје; у чем ће спавати? па кад повиче к мени, ја ћу га чути, јер сам милостив.

"For that is his only covering, it is his garment for his skin. What will he sleep in? And it will be that when he cries to Me, I will hear, for I am gracious.

Tweet thisPost on Facebook

Немој псовати судија, и старјешини народа својега не говори ружно.

"You shall not revile God, nor curse a ruler of your people.


Од љетине своје и од житких ствари својих немој се затезати да принесеш првине; првенца између синова својих мени да даш.

"You shall not delay to offer the first of your ripe produce and your juices. The firstborn of your sons you shall give to Me.


Тако чини с волом својим и с овцом и с козом; седам дана нека буде с мајком својом, а осмога дана да га даш мени.

"Likewise you shall do with your oxen and your sheep. It shall be with its mother seven days; on the eighth day you shall give it to Me.


Бићете ми свети људи; меса у пољу растргнута не једите, баците га псима.

"And you shall be holy men to Me: you shall not eat any meat which is torn by beasts in the field; you shall throw it to the dogs.This goes to iframe