Псалми Давидови

Послушајте


Псалам 95


Ходите, запјевајмо Господу, покликнимо Богу, граду спасења својега!

Oh come, let us sing to the LORD! Let us shout joyfully to the Rock of our salvation.

Tweet thisPost on Facebook

Изађимо пред лице његово с хвалом, у пјесмама покликнимо му!

Let us come before His presence with thanksgiving; Let us shout joyfully to Him with psalms.

Tweet thisPost on Facebook

Јер је Господ велик Бог и велик цар над свијем боговима.

For the LORD is the great God, And the great King above all gods.


У његовој су руци дубине земаљске, и висине горске његове су.

In His hand are the deep places of the earth; The heights of the hills are His also.


Његово је море и он га је створио, и сухоту руке су његове начиниле.

The sea is His, for He made it; And His hands formed the dry land.


Ходите, поклонимо се, припаднимо, клекнимо пред Господом творцем својим.

Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before the LORD our Maker.


Јер је он Бог наш, и ми народ паше његове и овце руке његове. Сад кад бисте послушали глас његов:

For He is our God, And we are the people of His pasture, And the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice:


"Немојте да вам одрвени срце ваше као Мериви, као у дан кушања у пустињи,

"Do not harden your hearts, as in the rebellion, And as in the day of trial in the wilderness,


Гдје ме кушаше оци ваши, испиташе и видјеше дјело моје.

When your fathers tested Me; They proved Me, though they saw My work.


Четрдесет година срдих се на род онај, и рекох: ови људи тумарају срцем, и не знају путова мојих;

For forty years I was grieved with that generation, And said, 'It is a people who go astray in their hearts, And they do not know My ways.'


И зато се заклех у гњеву свом да неће ући у мир мој."

So I swore in My wrath, 'They shall not enter My rest.' "This goes to iframe