Књига о Јестири

Послушајте


Јестира, глава 3


Послије тога подиже цар Асвир Амана сина Амедатина, Агагеја, и узвиси га, и намјести му пријесто више свијех кнезова што бијаху код њега.

After these things King Ahasuerus promoted Haman, the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes who were with him.


И све слуге цареве што бијаху на вратима царевијем клањаху се и падаху пред Аманом, јер тако бјеше цар заповједио за њ. Али Мардохеј не клањаше се нити падаше.

And all the king's servants who were within the king's gate bowed and paid homage to Haman, for so the king had commanded concerning him. But Mordecai would not bow or pay homage.


И слуге цареве што бијаху на вратима царевијем говораху Мардохеју: зашто преступаш заповијест цареву?

Then the king's servants who were within the king's gate said to Mordecai, "Why do you transgress the king's command?"

Tweet thisPost on Facebook

И пошто му од дана на дан говорише а он не послуша, јавише Аману да виде хоће ли остати ријечи Мардохејеве, јер им бјеше казао да је Јудејац.

Now it happened, when they spoke to him daily and he would not listen to them, that they told it to Haman, to see whether Mordecai's words would stand; for Mordecai had told them that he was a Jew.

Tweet thisPost on Facebook

А кад видје Аман да се Мардохеј не клања нити пада пред њим, напуни се гњева Аман.

When Haman saw that Mordecai did not bow or pay him homage, Haman was filled with wrath.


Али мишљаше да није вриједно да дигне руку на Мардохеја самога, јер му казаше којега народа бјеше Мардохеј, него гледаше да истријеби све Јудејце што бијаху по свему царству Асвирову, народ Мардохејев.

But he disdained to lay hands on Mordecai alone, for they had told him of the people of Mordecai. Instead, Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus--the people of Mordecai.


Првога мјесеца, а то је мјесец Нисан, године дванаесте царовања Асвирова, бацаше Фур, то јест ждријеб, пред Аманом, од дана до дана и од мјесеца до мјесеца, до дванаестога мјесеца, а то је мјесец Адар.

In the first month, which is the month of Nisan, in the twelfth year of King Ahasuerus, they cast Pur (that is, the lot), before Haman to determine the day and the month, until it fell on the twelfth month, which is the month of Adar.


И Аман рече цару Асвиру: има народ расијан и расут по народима по свијем земљама царства твојега, којега су закони друкчији од закона свијех народа, и не извршује закона царевијех, па није пробитачно цару да их остави.

Then Haman said to King Ahasuerus, "There is a certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces of your kingdom; their laws are different from all other people's, and they do not keep the king's laws. Therefore it is not fitting for the king to let them remain.


Ако је цару угодно, да се пише да се истријебе; и ја ћу измјерити десет тисућа таланата сребра у руке приставима да донесу у цареву ризницу.

"If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed, and I will pay ten thousand talents of silver into the hands of those who do the work, to bring it into the king's treasuries."


Тада цар сними прстен с руке своје и даде га Аману сину Амедатину Агагеју непријатељу Јудејском.

So the king took his signet ring from his hand and gave it to Haman, the son of Hammedatha the Agagite, the enemy of the Jews.


И рече Аману: то сребро нека теби, а од народа чини што ти је драго.

And the king said to Haman, "The money and the people are given to you, to do with them as seems good to you."

Tweet thisPost on Facebook

Зато дозваше писаре цареве првога мјесеца тринаестога дана, и написа се све како заповједи Аман, намјесницима царевијем и војводама у свакој земљи и кнезовима свакога народа, свакој земљи писмом њезинијем и свакому народу језиком његовијем, у име цара Асвира написа се и прстеном царевијем запечати се.

Then the king's scribes were called on the thirteenth day of the first month, and a decree was written according to all that Haman commanded--to the king's satraps, to the governors who were over each province, to the officials of all people, to every province according to its script, and to every people in their language. In the name of King Ahasuerus it was written, and sealed with the king's signet ring.


И разаслаше се књиге по гласницима у све земље цареве да потру, побију и истријебе све Јудејце, старо и младо, дјецу и жене у један дан, тринаестога дана дванаестога мјесеца, које је мјесец Адар, и да разграбе имање њихово.

And the letters were sent by couriers into all the king's provinces, to destroy, to kill, and to annihilate all the Jews, both young and old, little children and women, in one day, on the thirteenth day of the twelfth month, which is the month of Adar, and to plunder their possessions.


У књигама се говораше да се огласи заповијест по свијем земљама и да се објави свијем народима да буду готови за онај дан.

A copy of the document was to be issued as law in every province, being published for all people, that they should be ready for that day.


Гласници отидоше брзо по заповијести царевој, и заповијест би оглашена у Сусану царском граду. А цар и Аман сјеђаху и пијаху, а град се Сусан смете.

The couriers went out, hastened by the king's command; and the decree was proclaimed in Shushan the citadel. So the king and Haman sat down to drink, but the city of Shushan was perplexed.This goes to iframe