Књига Немијина

Послушајте


Немија, глава 7


А кад се сазида зид и намјестих врата, и постављени бише вратари и пјевачи и Левити,

Then it was, when the wall was built and I had hung the doors, when the gatekeepers, the singers, and the Levites had been appointed,


Заповједих Ананију брату својему и Ананији заповједнику од града Јерусалимскога, јер бјеше вјеран човјек и бојаше се Бога више него многи,

that I gave the charge of Jerusalem to my brother Hanani, and Hananiah the leader of the citadel, for he was a faithful man and feared God more than many.


И рекох им: да се не отворају врата Јерусалимска докле сунце не огрије, и кад они што стоје ондје затворе врата, огледајте, и да се поставе стражари између становника Јерусалимских, сваки на своју стражу и сваки према својој кући.

And I said to them, "Do not let the gates of Jerusalem be opened until the sun is hot; and while they stand guard, let them shut the doors and bar them; and appoint guards from among the inhabitants of Jerusalem, one at his watch station and another in front of his own house."

Tweet thisPost on Facebook

А град бијаше широк и велик, али народа бјеше мало у њему и куће не бјеху пограђене.

Now the city was large and spacious, but the people in it were few, and the houses were not rebuilt.


И Бог мој даде ми у срце, те сабрах главаре и старјешине и народ да се изброје по племенима. И нађох књигу, у којој бијаше пријепис онијех који се вратише први пут; и нађох у њој записано:

Then my God put it into my heart to gather the nobles, the rulers, and the people, that they might be registered by genealogy. And I found a register of the genealogy of those who had come up in the first return, and found written in it:


Ово су људи из овога краја што се вратише из ропства између онијех који бише пресељени, које пресели Навуходоносор цар Вавилонски, па се вратише у Јерусалим и у Јудеју, сваки у свој град,

These are the people of the province who came back from the captivity, of those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away captive, and who returned to Jerusalem and Judah, everyone to his own city.

Tweet thisPost on Facebook

Који дођоше са Зоровавељем, Исусом, Немијом, Азаријом, Рамијом, Наманијем, Мардохејем, Вилсаном, Мисперетом, Вигвајем, Неумом, Ваном; на број бјеше људи народа Израиљева:

Those who came with Zerubbabel were Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, and Baanah. The number of the men of the people of Israel:

Tweet thisPost on Facebook

Синова Фаросовијех двије тисуће и сто и седамдесет и два;

the children of Parosh, two thousand one hundred and seventy-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Сефатијиних триста и седамдесет и два;

the children of Shephatiah, three hundred and seventy-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Араховијех шест стотина и педесет и два;

the children of Arah, six hundred and fifty- two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Фат-Моавовијех, од синова Исусовијех и Јоавовијех двије тисуће и осам стотина и осамнаест;

the children of Pahath-Moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and eighteen;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Еламовијех тисућа и двјеста и педесет и четири;

the children of Elam, one thousand two hundred and fifty-four;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Затујевих осам стотина и четрдесет и пет;

the children of Zattu, eight hundred and forty- five;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Захајевих седам стотина и шездесет;

the children of Zaccai, seven hundred and sixty;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Винујевих шест стотина и четрдесет и осам;

the children of Binnui, six hundred and forty- eight;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Вивајевих шест стотина и двадесет и осам;

the children of Bebai, six hundred and twenty- eight;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Азгадовијех двије тисуће и три стотине и двадесет и два;

the children of Azgad, two thousand three hundred and twenty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Адоникамовијех шест стотина и шездесет и седам;

the children of Adonikam, six hundred and sixty-seven;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Вигвајевијех двије тисуће и шездесет и седам;

the children of Bigvai, two thousand and sixty- seven;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Адиновијех шест стотина и педесет и пет;

the children of Adin, six hundred and fifty- five;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Атировијех од Језекије деведесет и осам;

the children of Ater of Hezekiah, ninety-eight;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Асумовијех триста и двадесет и осам;

the children of Hashum, three hundred and twenty-eight;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Висајевијех триста и двадесет и четири;

the children of Bezai, three hundred and twenty-four;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Арифовијех сто и дванаест;

the children of Hariph, one hundred and twelve;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Гаваонских деведесет и пет;

the children of Gibeon, ninety-five;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Витлејема и Нетофата сто и осамдесет и осам;

the men of Bethlehem and Netophah, one hundred and eighty-eight;


Људи из Анатота сто и двадесет и осам;

the men of Anathoth, one hundred and twenty- eight;


Људи из Вет-Асмавета четрдесет и два;

the men of Beth Azmaveth, forty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Киријат-Јарима, Хефире и Вирота седам стотина и четрдесет и три;

the men of Kirjath Jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty-three;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Раме и Гаваје шест стотина и двадесет и један;

the men of Ramah and Geba, six hundred and twenty-one;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Михмаса сто и двадесет и два;

the men of Michmas, one hundred and twenty-two;


Људи из Ветиља и Гаја сто и двадесет и три;

the men of Bethel and Ai, one hundred and twenty-three;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из другога Невона педесет и два;

the men of the other Nebo, fifty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Елама другога тисућа и двјеста и педесет;

the children of the other Elam, one thousand two hundred and fifty-four;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Харимовијх триста и двадесет;

the children of Harim, three hundred and twenty;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Јерихонских триста и четрдесет и пет;

the children of Jericho, three hundred and forty-five;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Лодских, Адидских и Ононских седам стотина и двадесет и један;

the children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred and twenty-one;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Сенајских три тисуће и девет стотина и тридесет;

the children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.

Tweet thisPost on Facebook

Свештеника: синова Једајиних од дома Исусова девет стотина и седамдесет и три;

The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred and seventy-three;


Синова Имировијех тисућа и педесет и два;

the children of Immer, one thousand and fifty- two;


Синова Пасхоровијех тисућа и двјеста и четрдесет и седам;

the children of Pashhur, one thousand two hundred and forty-seven;


Синова Харимовијех тисућа и седамнаест;

the children of Harim, one thousand and seventeen.


Левита: синова Исусовијех и Кадмиловијех између синова Одавијиних седамдесет и четири;

The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy-four.

Tweet thisPost on Facebook

Пјевача: синова Асафовијех сто и четрдесет и осам;

The singers: the children of Asaph, one hundred and forty-eight.

Tweet thisPost on Facebook

Вратара: синова Салумовијех, синова Атировијех, синова Талмоновијех, синова Акувовијех, синова Атитинијех, синова Совајевијех сто и тридесет и осам;

The gatekeepers: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, one hundred and thirty-eight.

Tweet thisPost on Facebook

Нетинеја: синова Сишинијех, синова Асуфинијех, синова Таваотовијех,

The Nethinim: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Киросовијех, синова Сијајиних, синова Фадановијех,

the children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Леваниних, синова Агавиних, синова Салмајевих,

the children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Salmai,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Анановијех, синова Гидиловијех, синова Гаровијех,

the children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Реајиних, синова Ресиновијех, синова Некодинијех,

the children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Газамовијех, синова Узинијех, синова Фасејиних,

the children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Paseah,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Висајевих, синова Меунимовијех, синова Нафусесимовијех,

the children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Ваквуковијех, синова Акуфинијех, синова Аруровијех,

the children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Васлитовијех, синова Меидинијех, синова Арсинијех,

the children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Варкосовијех, синова Сисаринијех, синова Таминијех,

the children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Несијиних, синова Атифиних;

the children of Neziah, and the children of Hatipha.

Tweet thisPost on Facebook

Синова слуга Соломуновијех: синова Сотајевих, синова Соферетових, синова Феридинијех,

The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,


Синова Јалинијех, синова Дарконовијех, синова Гидиловијех,

the children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Сефатијиних, синова Атиловијех, синова Фохерета од Севајима, синова Амоновијех,

the children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, and the children of Amon.

Tweet thisPost on Facebook

Свега Нетинеја и синова слуга Соломуновијех, триста и деведесет и два.

All the Nethinim, and the children of Solomon's servants, were three hundred and ninety-two.

Tweet thisPost on Facebook

И ови дођоше из Тел-Мелеха и Тел-Арисе, Херув, Адон и Имир, али не могоше показати отачкога дома својега и сјемена својега, еда ли су од Израиља,

And these were the ones who came up from Tel Melah, Tel Harsha, Cherub, Addon, and Immer, but they could not identify their father's house nor their lineage, whether they were of Israel:


И синови Делајини, синови Товијини, синови Некодини, њих шест стотина и четрдесет и два,

the children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred and forty- two;

Tweet thisPost on Facebook

И од свештеника: синови Авајини, синови Акосови, синови Варзелаја, који се ожени између кћери Варзелаја Галађанина, те се прозва њиховијем именом.

and of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, who took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called by their name.


Они тражише по књигама да би показали род свој, али се не нађе, зато бише одлучени од свештенства.

These sought their listing among those who were registered by genealogy, but it was not found; therefore they were excluded from the priesthood as defiled.

Tweet thisPost on Facebook

И запријети им Тирсата да не једу од светиње над светињама докле не настане свештеник с Уримом и Тумимом.

And the governor said to them that they should not eat of the most holy things till a priest could consult with the Urim and Thummim.


Свега збора скупа бјеше четрдесет и двије тисуће и три стотине и шездесет,

Altogether the whole congregation was forty-two thousand three hundred and sixty,

Tweet thisPost on Facebook

Осим слуга њиховијех и слушкиња њиховијех, којих бјеше седам тисућа и три стотине и тридесет и седам; и међу њима бјеше пјевача и пјевачица двјеста и четрдесет и пет;

besides their male and female servants, of whom there were seven thousand three hundred and thirty-seven; and they had two hundred and forty-five men and women singers.

Tweet thisPost on Facebook

Имаху седам стотина и тридесет и шест коња, двије стотине и четрдесет и пет масака,

Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and forty-five,

Tweet thisPost on Facebook

Четири стотине и тридесет и пет камила, шест тисућа и седам стотина и двадесет магараца.

their camels four hundred and thirty-five, and donkeys six thousand seven hundred and twenty.

Tweet thisPost on Facebook

Тада неки између главара домова отачких приложише на посао. Тирсата даде у ризницу тисућу драма злата, педесет чаша, пет стотина и тридесет хаљина свештеничких.

And some of the heads of the fathers' houses gave to the work. The governor gave to the treasury one thousand gold drachmas, fifty basins, and five hundred and thirty priestly garments.


А главари домова отачких дадоше у ризницу за посао двадесет тисућа драма злата, и сребра двије тисуће и двјеста мина.

Some of the heads of the fathers' houses gave to the treasury of the work twenty thousand gold drachmas, and two thousand two hundred silver minas.


А што даде остали народ бјеше двадесет тисућа драма злата, и двије тисуће мина сребра, и шездесет и седам хаљина свештеничких.

And that which the rest of the people gave was twenty thousand gold drachmas, two thousand silver minas, and sixty-seven priestly garments.


И тако се населише свештеници и Левити и вратари и пјевачи и људи из народа и Нетинеји и сав Израиљ у својим градовима; и кад дође седми мјесец, синови Израиљеви бијаху у својим градовима.

So the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, some of the people, the Nethinim, and all Israel dwelt in their cities. When the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
This goes to iframe