Књига Немијина

Послушајте


Немија, глава 3


И уста Елијасив поглавар свештенички и браћа његова свештеници и зидаше врата овчија, и осветише их и метнуше им крила, и осветише их до куле Меје, до куле Ананилове.

Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priests and built the Sheep Gate; they consecrated it and hung its doors. They built as far as the Tower of the Hundred, and consecrated it, then as far as the Tower of Hananeel.


А до њега зидаше Јерихоњани, а до њих зида Захур син Имријев;

Next to Eliashib the men of Jericho built. And next to them Zaccur the son of Imri built.


А врата рибља зидаше синови Асенајини, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и пријеворнице.

Also the sons of Hassenaah built the Fish Gate; they laid its beams and hung its doors with its bolts and bars.


А од њих оправља Меримот син Урије сина Акосова; а до њих оправља Месулам син Варахије сина Месизавеилова; а до њих оправља Садок син Ванин.

And next to them Meremoth the son of Urijah, the son of Koz, made repairs. Next to them Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel, made repairs. Next to them Zadok the son of Baana made repairs.

Tweet thisPost on Facebook

А до њих оправљаше Текојани, али поглавице њихове не савише врата својега на службу Господу својему.

Next to them the Tekoites made repairs; but their nobles did not put their shoulders to the work of their LORD.


А стара врата оправља Јодај син Фасејин и Месулам син Весодијин, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и пријеворнице.

Moreover Jehoiada the son of Paseah and Meshullam the son of Besodeiah repaired the Old Gate; they laid its beams and hung its doors, with its bolts and bars.


А до њих оправљаше Мелатија Гаваоњанин и Јадон Мероњанин, људи из Гаваона и из Миспе до столице кнеза с ове стране ријеке.

And next to them Melatiah the Gibeonite, Jadon the Meronothite, the men of Gibeon and Mizpah, repaired the residence of the governor of the region beyond the River.


До њих оправља Узило син Арахијин златар; а до њега оправља Ананија син апотекарски. И оставише Јерусалим до широкога зида.

Next to him Uzziel the son of Harhaiah, one of the goldsmiths, made repairs. Also next to him Hananiah, one of the perfumers, made repairs; and they fortified Jerusalem as far as the Broad Wall.


А до њих оправља Рефаја син Оров поглавар над половином краја Јерусалимскога.

And next to them Rephaiah the son of Hur, leader of half the district of Jerusalem, made repairs.

Tweet thisPost on Facebook

А до њих оправља Једаја син Арумафов према својој кући, а до њега оправља Хатус син Асавнијин.

Next to them Jedaiah the son of Harumaph made repairs in front of his house. And next to him Hattush the son of Hashabniah made repairs.

Tweet thisPost on Facebook

Толико оправља Малхија син Харимов и Асув син Фат-Моавов и кулу код пећи.

Malchijah the son of Harim and Hashub the son of Pahath-Moab repaired another section, as well as the Tower of the Ovens.


А до њега оправља Салум син Лоисов, поглавар над половином краја Јерусалимскога са кћерима својим.

And next to him was Shallum the son of Hallohesh, leader of half the district of Jerusalem; he and his daughters made repairs.


Врата долинска оправља Анун са становницима Занојским; они их саградише и метнуше крила и браве и пријеворнице, и тисућу лаката зида до гнојнијех врата.

Hanun and the inhabitants of Zanoah repaired the Valley Gate. They built it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired a thousand cubits of the wall as far as the Refuse Gate.


А гнојна врата оправља Малхија син Рихавов поглавар над крајем Вет-Керемским, он их сагради и метну крила и браве и пријеворнице.

Malchijah the son of Rechab, leader of the district of Beth Haccerem, repaired the Refuse Gate; he built it and hung its doors with its bolts and bars.


А врата изворска оправља Салум син Хол-Озин, поглавар над крајем у Миспи, он их сагради и покри и метну им крила и браве и пријеворнице; и зид код бање Силоамске од врта царева до басамака који слазе из града Давидова.

Shallun the son of Col-Hozeh, leader of the district of Mizpah, repaired the Fountain Gate; he built it, covered it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired the wall of the Pool of Shelah by the King's Garden, as far as the stairs that go down from the City of David.


За њим оправља Немија син Азвуков поглавар над половином краја Вет-Сурскога до према гробовима Давидовијем и до језера начињенога и до куће јуначке.

After him Nehemiah the son of Azbuk, leader of half the district of Beth Zur, made repairs as far as the place in front of the tombs of David, to the man-made pool, and as far as the House of the Mighty.


За њим оправљаше Левити, Реум син Ванијев, а до њега оправља Асавија поглавар над половином краја Кеилскога са својим крајем.

After him the Levites, under Rehum the son of Bani, made repairs. Next to him Hashabiah, leader of half the district of Keilah, made repairs for his district.


За њим оправљаше браћа њихова, Вавај син Инададов поглавар над половином краја Кеилскога.

After him their brethren, under Bavai the son of Henadad, leader of the other half of the district of Keilah, made repairs.

Tweet thisPost on Facebook

А до њега оправља Есер син Исусов поглавар од Миспе толико према мјесту куда се иде к ризници на углу.

And next to him Ezer the son of Jeshua, the leader of Mizpah, repaired another section in front of the Ascent to the Armory at the buttress.


За њим разгорјевши се Варух син Завајев оправља толико од угла до врата од куће Елијасива поглавара свештеничкога.

After him Baruch the son of Zabbai diligently repaired the other section, from the buttress to the door of the house of Eliashib the high priest.


За њим оправља Меримот син Урије сина Акосова толико од врата куће Елијасивове до краја куће Елијасивове.

After him Meremoth the son of Urijah, the son of Koz, repaired another section, from the door of the house of Eliashib to the end of the house of Eliashib.

Tweet thisPost on Facebook

А за њим оправљаше свештеници који живљаху у равници.

And after him the priests, the men of the plain, made repairs.

Tweet thisPost on Facebook

За њима оправља Венијамин и Асув према својим кућама; а за њима оправља Азарија син Масије сина Ананијина уз своју кућу.

After him Benjamin and Hasshub made repairs opposite their house. After them Azariah the son of Maaseiah, the son of Ananiah, made repairs by his house.

Tweet thisPost on Facebook

За њим оправља Винуј син Инададов толико од куће Азаријине до савитка и до угла.

After him Binnui the son of Henadad repaired another section, from the house of Azariah to the buttress, even as far as the corner.

Tweet thisPost on Facebook

Фалал син Узајев оправља према савитку и према кули која се издиже из горњега дома царева код тријема тамничкога; за њим Федаја син Фаросов;

Palal the son of Uzai made repairs opposite the buttress, and on the tower which projects from the king's upper house that was by the court of the prison. After him Pedaiah the son of Parosh made repairs.


И Нетинеји који живљаху у Офилу, до према вратима воденијем на исток и кули високој;

Moreover the Nethinim who dwelt in Ophel made repairs as far as the place in front of the Water Gate toward the east, and on the projecting tower.


За њима оправљаше Текојани толико према великој кули високој до зида Офилскога;

After them the Tekoites repaired another section, next to the great projecting tower, and as far as the wall of Ophel.

Tweet thisPost on Facebook

Од врата коњских оправљаше свештеници сваки према својој кући;

Beyond the Horse Gate the priests made repairs, each in front of his own house.


За њима оправља Садок син Имиров према својој кући; а за њим оправља Семаја син Сеханијин чувар врата источнијех;

After them Zadok the son of Immer made repairs in front of his own house. After him Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the East Gate, made repairs.

Tweet thisPost on Facebook

За њим оправља Ананија син Селемијин и Анун шести син Салафов, толико; за њима оправља Месулам син Варахијин према својој клијети;

After him Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun, the sixth son of Zalaph, repaired another section. After him Meshullam the son of Berechiah made repairs in front of his dwelling.

Tweet thisPost on Facebook

За њим оправља Малхија син златарев до куће Нетинејске и трговачке према вратима Мифкадским до узбрдице на углу;

After him Malchijah, one of the goldsmiths, made repairs as far as the house of the Nethinim and of the merchants, in front of the Miphkad Gate, and as far as the upper room at the corner.

Tweet thisPost on Facebook

А између узбрдице на углу и овчјих врата оправљаше златари и трговци.

And between the upper room at the corner, as far as the Sheep Gate, the goldsmiths and the merchants made repairs.This goes to iframe