Књига Немијина

Послушајте


Немија, глава 12


А ово су свештеници и Левити који дођоше са Зоровавељем сином Салатиловијем и Исусом: Сераја, Јеремија, Јездра,

Now these are the priests and the Levites who came up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra,


Амарија, Малух, Хатус,

Amariah, Malluch, Hattush,

Tweet thisPost on Facebook

Сеханија, Реум, Леримот,

Shechaniah, Rehum, Meremoth,

Tweet thisPost on Facebook

Идо, Гинето, Авија,

Iddo, Ginnethoi, Abijah,


Мијамин, Мадија, Вилга,

Mijamin, Maadiah, Bilgah,

Tweet thisPost on Facebook

Семаја, Јојарив, Једаја,

Shemaiah, Joiarib, Jedaiah,

Tweet thisPost on Facebook

Салуј, Амок, Хелкија, Једаја. То бјеху главари између свештеника и браће своје за времена Исусова.

Sallu, Amok, Hilkiah, and Jedaiah. These were the heads of the priests and their brethren in the days of Jeshua.


А Левити: Исус, Винуј, Кадмило, Серевија, Јуда и Матанија, који с браћом својом бјеше над пјевањем.

Moreover the Levites were Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and Mattaniah who led the thanksgiving psalms, he and his brethren.


А Ваквукија и Уније браћа њихова бијаху према њима у редовима својим.

Also Bakbukiah and Unni, their brethren, stood across from them in their duties.

Tweet thisPost on Facebook

А Исус роди Јоакима, а Јоаким роди Елијасива, а Елијасив роди Јојаду;

Jeshua begot Joiakim, Joiakim begot Eliashib, Eliashib begot Joiada,

Tweet thisPost on Facebook

А Јојада роди Јонатана, а Јонатан роди Јадву.

Joiada begot Jonathan, and Jonathan begot Jaddua.

Tweet thisPost on Facebook

А за времена Јоакимова бјеху свештеници, главари домова отачких: од дома Серајина Мераја, од Јеремијина Ананија,

Now in the days of Joiakim, the priests, the heads of the fathers' houses were: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;

Tweet thisPost on Facebook

Од Јездрина Месулам, од Амаријина Јоанан,

of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan;

Tweet thisPost on Facebook

Ода Мелихујева Јонатан, од Севанијина Јосиф,

of Melichu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;

Tweet thisPost on Facebook

Од Харимова Адна, од Мерајотова Елкај,

of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai;

Tweet thisPost on Facebook

Од Идова Захарија, од Гинетова Месулам,

of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam;

Tweet thisPost on Facebook

Од Авијина Зихрије, од Минијаминова и Моадијина Филтај,

of Abijah, Zichri; the son of Minjamin; of Moadiah, Piltai;

Tweet thisPost on Facebook

Од Вилжина Самуја, од Семајина Јонатан,

of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

Tweet thisPost on Facebook

Од Јојаривова Матенај, од Једајина Озије,

of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;

Tweet thisPost on Facebook

Од Салајева Калај, од Амокова Евер,

of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;

Tweet thisPost on Facebook

Од Хелкијина Асавија, од Једајина Натанаило.

of Hilkiah, Hashabiah; and of Jedaiah, Nethaneal.

Tweet thisPost on Facebook

А Левити, главари дома отачких, за времена Елијасива, Јојаде, Јоанана и Јадве бише пописани са свештеницима до царовања Дарија цара Персијскога;

During the reign of Darius the Persian, a record was also kept of the Levites and priests who had been heads of their fathers' houses in the days of Eliashib, Joiada, Johanan, and Jaddua.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Левијеви, главари домова отачких, бише пописани у књизи дневника до времена Јоанана сина Елијасивова;

The sons of Levi, the heads of the fathers' houses until the days of Johanan the son of Eliashib, were written in the book of the chronicles.


И главари Левитски бјеху: Асавија, Серевија и Исус син Кадмилов и браћа њихова према њима да хвале и славе Бога по заповијести Давида човјека Божијега, ред према реду;

And the heads of the Levites were Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brothers across from them, to praise and give thanks, group alternating with group, according to the command of David the man of God.


Матанија и Ваквукија, Овадија, Месулам, Талмон, Акув, бијаху вратари који чуваху стражу код ризница на вратима.

Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, and Akkub were gatekeepers keeping the watch at the storerooms of the gates.

Tweet thisPost on Facebook

Ти бијаху за времена Јоакима сина Исуса сина Јоседекова и за времена Немије кнеза и свештеника Јездре књижевника.

These lived in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest, the scribe.


А кад се освећиваше зид Јерусалимски, тражише Левите по свијем мјестима њиховијем да их доведу у Јерусалим да се сврши посвећење с весељем, хвалом и пјесмама уз кимвале, псалтире и гусле.

Now at the dedication of the wall of Jerusalem they sought out the Levites in all their places, to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, both with thanksgivings and singing, with cymbals and stringed instruments and harps.


И скупише се синови пјевачки и из равница око Јерусалима и из села Нетофатских,

And the sons of the singers gathered together from the countryside around Jerusalem, from the villages of the Netophathites,

Tweet thisPost on Facebook

И из Вет-Гилгала и из поља Гевских и Азмаветских, јер пјевачи бијаху насели села око Јерусалима.

from the house of Gilgal, and from the fields of Geba and Azmaveth; for the singers had built themselves villages all around Jerusalem.

Tweet thisPost on Facebook

И очистише се свештеници и Левити, и очистише народ и врата и зид.

Then the priests and Levites purified themselves, and purified the people, the gates, and the wall.


Иза тога заповједих кнезовима Јудејским да изађу на зид, и поставих два велика збора пјевачка, и један од њих иђаше надесно с горње стране зида к вратима гнојнијем.

So I brought the leaders of Judah up on the wall, and appointed two large thanksgiving choirs, one of which went to the right hand on the wall toward the Refuse Gate;


А за њима иђаше Осаја и половина кнезова Јудинијех,

after them went Hoshaiah and half of the leaders of Judah,

Tweet thisPost on Facebook

И Азарија, Јездра и Месулам,

and Azariah, Ezra, Meshullam,

Tweet thisPost on Facebook

Јуда и Венијамин и Семаја и Јеремија,

Judah, Benjamin, Shemaiah, Jeremiah,

Tweet thisPost on Facebook

И од синова свештеничких с трубама Захарија син Јонатана, сина Семаје, сина Матаније, сина Захура, сина Асафова,

and certain of the priests' sons with trumpets, namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph,


И браћа његова Семаја и Азареило, Милалај, Гилалај, Мај, Натанило и Јуда и Ананије са справама музичким Давида човјека Божијега, а Јездра књижевник пред њима;

and his brethren, Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneal, Judah, and Hanani, with the musical instruments of David the man of God; and Ezra the scribe went before them.


Потом к вратима код студенца, која бијаху према њима, иђаху уз басамаке града Давидова куда се ида на зид, изнад дома Давидова па до врата воденијех к истоку.

By the Fountain Gate, in front of them, they went up the stairs of the City of David, on the stairway of the wall, beyond the house of David, as far as the Water Gate eastward.


А други збор пјевачки иђаше према онима, и ја за њим, и половица народа по зиду изнад куле пећске до широкога зида,

The other thanksgiving choir went the opposite way, and I was behind them with half of the people on the wall, going past the Tower of the Ovens as far as the Broad Wall,


И изнад врата Јефремовијех к вратима старијем и к вратима рибљим и ка кули Ананеиловој и кули Меји, па до врата овчијих; и стадоше код врата тамничких.

and above the Gate of Ephraim, above the Old Gate, above the Fish Gate, the Tower of Hananeal, the Tower of the Hundred, as far as the Sheep Gate; and they stopped by the Gate of the Prison.


Потом стадоше оба збора пјевачка у дому Божијем, и ја и половица главара са мном,

So the two thanksgiving choirs stood in the house of God, likewise I and the half of the rulers with me;


И свештеници Елијаким, Масија, Минијамин, Михаја, Елиоинај, Захарија, Ананија с трубама,

and the priests, Eliakim, Maaseiah, Minjamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets;

Tweet thisPost on Facebook

И Масија и Семаја и Елеазар и Озије и Јоанан и Малхија и Елам и Есер. И пјевачи пјеваху гласно с Језрајом начелником својим.

also Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malchijah, Elam, and Ezer. The singers sang loudly with Jezrahiah as their director.

Tweet thisPost on Facebook

И принесоше велике жртве тај дан, и веселише се; јер их Бог развесели весељем великим; и жене и дјеца веселише се, и весеље Јерусалимско чујаше се далеко.

Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy; the women and the children also rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard afar off.


И постављени бише тај дан људи над клијетима у којима се остављаху приноси, првине и десетак, да сабирају у њих с њива градских законите дијелове за свештенике и за Левите, јер се Јуда радоваше свештеницима и Левитима што стајаху на послу,

And at the same time some were appointed over the rooms of the storehouse for the offerings, the firstfruits, and the tithes, to gather into them from the fields of the cities the portions specified by the Law for the priests and Levites; for Judah rejoiced over the priests and Levites who ministered.


И извршиваху што им је Бог њихов заповједио да извршују и што требаше извршивати за очишћење, као и пјевачи и вратари по заповијести Давида и Соломуна сина његова.

Both the singers and the gatekeepers kept the charge of their God and the charge of the purification, according to the command of David and Solomon his son.


Јер отприје, за времена Давидова и Асафова бише постављени главари пјевачки и пјесме у хвалу и славу Богу.

For in the days of David and Asaph of old there were chiefs of the singers, and songs of praise and thanksgiving to God.

Tweet thisPost on Facebook

И зато сав Израиљ за времена Зоровавеља и за времена Немијина даваше дијелове пјевачима и вратарима, свакидашњи оброк, и Левитима што бјеше њима посвећено, а Левити синовима Ароновијем што њима бјеше посвећено.

In the days of Zerubbabel and in the days of Nehemiah all Israel gave the portions for the singers and the gatekeepers, a portion for each day. They also consecrated holy things for the Levites, and the Levites consecrated them for the children of Aaron.This goes to iframe