Књига Немијина

Послушајте


Немија, глава 11


И населише се кнезови народни у Јерусалиму, а остали народ мета ждријеб да узму једнога од десет да сједи у Јерусалиму светом граду, а осталијех девет дијелова по другим градовима.

Now the leaders of the people dwelt at Jerusalem; the rest of the people cast lots to bring one out of ten to dwell in Jerusalem, the holy city, and nine-tenths were to dwell in other cities.


И благослови народ све људе који сами од своје воље присташе да сједе у Јерусалиму.

And the people blessed all the men who willingly offered themselves to dwell at Jerusalem.


Ово су главари земаљски који се населише у Јерусалиму, а по осталијем градовима Јудејским настанише се сваки на својем нашљедству по градовима својим Израиљци, свештеници и Левити, Нетинеји и синови слуга Соломуновијех:

Now these are the heads of the province who dwelt in Jerusalem. (But in the cities of Judah everyone dwelt in his own possession in their cities--Israelites, priests, Levites, Nethinim, and descendants of Solomon's servants.)


У Јерусалиму дакле населише се неки од синова Јудинијех и Венијаминовијех: од синова Јудинијех: Атаја син Озије, сина Захарије, сина Амарије, сина Сефатије, сина Малелеилова, од синова Фаресовијех;

Also in Jerusalem dwelt certain of the children of Judah and of the children of Benjamin. The children of Judah: Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez;


И Масија син Варуха сина Холозе сина Азаје, сина Адаје, сина Јојарива сина Захарије, сина Силонијева;

and Maaseiah the son of Baruch, the son of Col- Hozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni.

Tweet thisPost on Facebook

Свега синова Фаресовијех што се населише у Јерусалиму, четири стотине и шездесет и осам храбријех људи;

All the sons of Perez who dwelt at Jerusalem were four hundred and sixty-eight valiant men.

Tweet thisPost on Facebook

А између синова Венијаминовијех: Салуј син Месулама, сина Јоада, сина Федаје, сина Колаје, сина Масије, сина Итила, сина Исаијина,

And these are the sons of Benjamin: Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jeshaiah;

Tweet thisPost on Facebook

И за њим Гавај, Салај, девет стотина и двадесет и осам;

and after him Gabbai and Sallai, nine hundred and twenty-eight.

Tweet thisPost on Facebook

А Јоило син Зихријев бјеше над њима, а Јуда син Сенујин бјеше други над градом;

Joel the son of Zichri was their overseer, and Judah the son of Senuah was second over the city.

Tweet thisPost on Facebook

Од свештеника: Једаја син Јојаривов, Јахин,

Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, and Jachin;


Сераја син Хелкије, сина Месулама, сина Садока, сина Мерајота, сина Ахитовова, старјешина у дому Божијем,

Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, was the leader of the house of God.

Tweet thisPost on Facebook

А браће њихове што служаху у дому осам стотина и двадесет и два; и Адаја син Јероама, сина Фелалије, сина Амсија, сина Захарије, сина Пасхора, сина Малхијина,

Their brethren who did the work of the house were eight hundred and twenty-two; and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashhur, the son of Malchijah,

Tweet thisPost on Facebook

И браће његове главара у домовима отачким двјеста и четрдесет и два; и Амасај син Азареила, сина Азаја, сина Месилемота, сина Имирова,

and his brethren, heads of the fathers' houses, were two hundred and forty-two; and Amashai the son of Azareel, the son of Ahzai, the son of Meshillemoth, the son of Immer,

Tweet thisPost on Facebook

И браће њихове храбријех људи сто и двадесет и осам, а над њима бјеше Завдило син Гедолимов;

and their brethren, mighty men of valor, were one hundred and twenty-eight. Their overseer was Zabdiel the son of one of the great men.

Tweet thisPost on Facebook

И од Левита: Семаја сина Асува сина Азрикама, сина Асавије, сина Вунијева;

Also of the Levites: Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni;

Tweet thisPost on Facebook

И Саветај, и Јозавад бијаху над послом спољашњим за дом Божји између главара Левитских,

Shabbethai and Jozabad, of the heads of the Levites, had the oversight of the business outside of the house of God;


А Матанија син Михе сина Завдија сина Асафова бијаше поглавар који почињаше хвале у молитви, и Ваквукија други између браће своје, и Авда син Салије сина Галала сина Једутунова;

and Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, who was the leader who began the thanksgiving with prayer, and Bakbukiah the second among his brethren, and Abda the son of Shammua, the son of Galal, the son of Jeduthun.


Свега Левита у светом граду бјеше двије стотине и осамдесет и четири;

All the Levites in the holy city were two hundred and eighty-four.


А од вратара: Акув, Талмон, и браће њихове што чуваху стражу на вратима, сто и седамдесет и два;

Moreover the gatekeepers, Akkub, Talmon, and their brethren who kept the gates, were one hundred and seventy-two.


А остатак народа Израиљева, свештеника и Левита бјеше по свијем градовима Јудинијем, свак на свом нашљедству.

And the rest of Israel, of the priests and Levites, were in all the cities of Judah, everyone in his own inheritance.

Tweet thisPost on Facebook

А Нетинеји населише се у Офилу, и Сиха и Гиспа бјеху над Нетинејима.

But the Nethinim dwelt in Ophel. And Ziha and Gishpa were over the Nethinim.


А над Левитима у Јерусалиму бјеше Озије син Ванија, сина Асавије, сина Матаније, сина Мишина. Између синова Асафовијех пјевачи бијаху у служби за дом Божји.

Also the overseer of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha, of the sons of Asaph, the singers in charge of the service of the house of God.

Tweet thisPost on Facebook

Јер бјеше царева заповијест за њих и бјеше одређена плата пјевачима за сваки дан.

For it was the king's command concerning them that a certain portion should be for the singers, a quota day by day.


И Петаја син Месизавеилов од синова Заре сина Јудина бјеше мјесто цара за сваки посао с народом.

Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of Judah, was the king's deputy in all matters concerning the people.


А по селима и пољима њиховијем неки од синова Јудинијех настанише се у Киријат-Арви и засеоцима њезинијем, и у Дивону и засеоцима његовијем, и у Јекавсеилу и селима његовијем,

And as for the villages with their fields, some of the children of Judah dwelt in Kirjath Arba and its villages, Dibon and its villages, Jekabzeel and its villages;


И у Јесуји и Молади и Вет-Фелету,

in Jeshua, Moladah, Beth Pelet,

Tweet thisPost on Facebook

И у Асар-Суалу и Вирсавеји и засеоцима њезинијем,

Hazar Shual, and Beersheba and its villages;

Tweet thisPost on Facebook

И у Сиклагу и у Мекони и засеоцима њезинијем,

in Ziklag and Meconah and its villages;

Tweet thisPost on Facebook

И у Ен-Римону и у Сареји и у Јармуту,

in En Rimmon, Zorah, Jarmuth,

Tweet thisPost on Facebook

У Заноји, у Одоламу и селима њиховијем, у Лахису с пољем његовијем, у Азици и засеоцима њезинијем. И тако се населише од Вирсавеје до долине Енома.

Zanoah, Adullam, and their villages; in Lachish and its fields; in Azekah and its villages. They dwelt from Beersheba to the Valley of Hinnom.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Венијаминови населише се од Гаваје у Михмасу и Аји и Ветиљу и засеоцима његовијем,

Also the children of Benjamin from Geba dwelt in Michmash, Aija, and Bethel, and their villages;

Tweet thisPost on Facebook

У Анатоту, у Нову, у Ананији,

in Anathoth, Nob, Ananiah;


У Асору, у Рами, у Гитајиму,

in Hazor, Ramah, Gittaim;

Tweet thisPost on Facebook

У Адиду, у Севојиму, у Невалату,

in Hadid, Zeboim, Neballat;

Tweet thisPost on Facebook

У Лоду, у Онону, и у долини дрводјељској.

in Lod, Ono, and the Valley of Craftsmen.


А Левити подијелише се међу Јудом и Венијамином.

Some of the Judean divisions of Levites were in Benjamin.This goes to iframe