Књига Јездрина

Послушајте


Јездра, глава 8


А ово су главари домова отачких и племе онијех што пођоше са мном из Вавилона за владе цара Артаксеркса:

These are the heads of their fathers' houses, and this is the genealogy of those who went up with me from Babylon, in the reign of King Artaxerxes:

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Финесовијех Гирсом; од синова Итамаровијех Данило; од синова Давидовијех Хатус;

of the sons of Phinehas, Gershom; of the sons of Ithamar, Daniel; of the sons of David, Hattush;


Од синова Сеханије, који бјеше од синова Фаросовијех, Захарија и с њим на број мушкиња сто и педесет;

of the sons of Shecaniah, of the sons of Parosh, Zechariah; and registered with him were one hundred and fifty males;


Од синова Фат-Моавовијех Елиоинај син Зерајин и с њим мушкиња двјеста;

of the sons of Pahath-Moab, Elihoenai the son of Zerahiah, and with him two hundred males;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Сеханијиних син Јасилов и с њим мушкиња три стотине;

of the sons of Shechaniah, Ben-Jahaziel, and with him three hundred males;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Адиновијех Евед син Јонатанов и с њим мушкиња педесет;

of the sons of Adin, Ebed the son of Jonathan, and with him fifty males;


И од синова Еламовијех Исаија син Аталијин и с њим мушкиња седамдесет;

of the sons of Elam, Jeshaiah the son of Athaliah, and with him seventy males;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Сефатијиних Зевадија син Михаилов и с њим мушкиња осамдесет;

of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael, and with him eighty males;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Јоавовијех Овадија син Јехилов и с њим мушкиња двјеста и осамдесет;

of the sons of Joab, Obadiah the son of Jehiel, and with him two hundred and eighteen males;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Селомитовијех син Јосифијин и с њим мушкиња сто и шездесет;

of the sons of Shelomith, Ben-Josiphiah, and with him one hundred and sixty males;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Вивајевих Захарија син Вивајев и с њим мушкиња двадесет и осам;

of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai, and with him twenty-eight males;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Азгадовијех Јоанан син Акатанов и с њим мушкиња сто и десет;

of the sons of Azgad, Johanan the son of Hakkatan, and with him one hundred and ten males;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Адоникамовијех пошљедњих по имену Елифелет, Јеило и Семаја и с њима мушкиња шездесет;

of the last sons of Adonikam, whose names are these--Eliphelet, Jeiel, and Shemaiah--and with them sixty males;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Вигвајевијех Гутај и Завуд, и с њима мушкиња седамдесет.

also of the sons of Bigvai, Uthai and Zabbud, and with them seventy males.

Tweet thisPost on Facebook

И сабра их код ријеке која тече у Аву, и ондје стајасмо у околу три дана; послије прегледах народ и свештенике, али не нађох ондје ниједнога од синова Левијевих.

Now I gathered them by the river that flows to Ahava, and we camped there three days. And I looked among the people and the priests, and found none of the sons of Levi there.


Зато послах Елијезера, Арила, Семају и Елнатана и Јарива и Елнатана и Натана и Захарију и Месулама главаре, и Јојарива и Елнатана учитеље,

Then I sent for Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zechariah, and Meshullam, leaders; also for Joiarib and Elnathan, men of understanding.

Tweet thisPost on Facebook

И оправих их к Иду поглавару у мјесту Касифији, и научих их шта ће говорити Иду и браћи његовој Нетинејима у мјесту Касифији да би нам довели слуге за дом Бога нашега.

And I gave them a command for Iddo the chief man at the place Casiphia, and I told them what they should say to Iddo and his brethren the Nethinim at the place Casiphia--that they should bring us servants for the house of our God.

Tweet thisPost on Facebook

И доведоше нам, јер добра рука Божија бјеше над нама, човјека разумна између синова Малија сина Левија сина Израиљева, Серевију са синовима његовијем и браћом његовом, њих осамнаест;

Then, by the good hand of our God upon us, they brought us a man of understanding, of the sons of Mahli the son of Levi, the son of Israel, namely Sherebiah, with his sons and brothers, eighteen men;


И Асавију и с њим Исаију од синова Мераријевих, с браћом његовом и њиховијем синовима, њих двадесет,

and Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brothers and their sons, twenty men;

Tweet thisPost on Facebook

И од Нетинеја, које одреди Давид и кнезови да служе Левитима, двјеста и двадесет Нетинеја, који сви бише именовани поименце.

also of the Nethinim, whom David and the leaders had appointed for the service of the Levites, two hundred and twenty Nethinim. All of them were designated by name.


Тада огласих ондје на ријеци Ави пост, да бисмо се понизили пред Богом својим и измолили у њега срећан пут себи и дјеци својој и свему благу својему.

Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek from Him the right way for us and our little ones and all our possessions.


Јер ме бијаше стид искати од цара војске и коњика да нас бране од непријатеља путем, јер бијасмо рекли цару говорећи: рука је Бога нашега на добро над свима који га траже, и јачина је његова и гњев на све који га остављају.

For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we had spoken to the king, saying, "The hand of our God is upon all those for good who seek Him, but His power and His wrath are against all those who forsake Him."


Тако постисмо и молисмо Бога својега за то, и умолисмо га.

So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer.


Тада одвојих између главара свештеничких дванаест, Серевију, Асавију и с њима десеторицу браће њихове.

Then I separated twelve of the leaders of the priests--Sherebiah, Hashabiah, and ten of their brethren with them--

Tweet thisPost on Facebook

И измјерих им сребро и злато и судове, прилоге дому Бога нашега што приложи цар и савјетници његови и кнезови његови и сав народ Израиљев који се нађе;

and weighed out to them the silver, the gold, and the articles, the offering for the house of our God which the king and his counselors and his princes, and all Israel who were present, had offered.


Измјерих им у руке шест стотина и педесет таланата сребра, и судова сребрнијех сто таланата, и сто таланата злата,

I even weighed into their hand six hundred and fifty talents of silver, silver articles weighing one hundred talents, one hundred talents of gold,

Tweet thisPost on Facebook

И двадесет чаша златнијех од тисућу драма, и два суда од мједи добре и скупоцјене као злато.

twenty gold basins worth a thousand drachmas, and two vessels of fine polished bronze, precious as gold.

Tweet thisPost on Facebook

И рекох им: ви сте свети Господу и ови су судови свети, и ово сребро и злато драговољан је прилог Господу Богу отаца ваших.

And I said to them, "You are holy to the LORD; the articles are holy also; and the silver and the gold are a freewill offering to the LORD God of your fathers.


Пазите и чувајте докле не измјерите пред главарима свештеничким и Левитима и главарима отачких домова Израиљевијех у Јерусалиму у клијетима дома Господњега.

"Watch and keep them until you weigh them before the leaders of the priests and the Levites and heads of the fathers' houses of Israel in Jerusalem, in the chambers of the house of the LORD."


И тако примише свештеници и Левити измјерено сребро и злато и судове да однесу у Јерусалим у дом Бога нашега.

So the priests and the Levites received the silver and the gold and the articles by weight, to bring them to Jerusalem to the house of our God.

Tweet thisPost on Facebook

И пођосмо од ријеке Аве дванаестога дана првога мјесеца да идемо у Јерусалим, и рука Бога нашега бијаше над нама и избави нас из руку непријатељских и засједачких на путу.

Then we departed from the river of Ahava on the twelfth day of the first month, to go to Jerusalem. And the hand of our God was upon us, and He delivered us from the hand of the enemy and from ambush along the road.


И дођосмо у Јерусалим и стајасмо ондје три дана.

So we came to Jerusalem, and stayed there three days.


А четврти дан измјери се сребро и злато и судови у дому Бога нашега у руке Меримоту сину Уријину свештенику, с којим бијаше Елеазар син Финесов, и с њима Јозавад син Исусов и Ноадија син Венујев, Левити.

Now on the fourth day the silver and the gold and the articles were weighed in the house of our God by the hand of Meremoth the son of Uriah the priest, and with him was Eleazar the son of Phinehas; with them were the Levites, Jozabad the son of Jeshua and Noadiah the son of Binnui,

Tweet thisPost on Facebook

Све на број и на мјеру, и мјера би записана од свега у исто вријеме.

with the number and weight of everything. All the weight was written down at that time.

Tweet thisPost on Facebook

И који бише у ропству па се вратише из ропства принесоше на жртву паљеницу Богу Израиљеву дванаест јунаца за свега Израиља, деведесет и шест овнова, седамдесет и седам јагањаца, дванаест јараца за гријех, све то на жртву паљеницу Господу.

The children of those who had been carried away captive, who had come from the captivity, offered burnt offerings to the God of Israel: twelve bulls for all Israel, ninety-six rams, seventy-seven lambs, and twelve male goats as a sin offering. All this was a burnt offering to the LORD.


И предаше заповијести цареве намјесницима царевијем и кнезовима с ове стране ријеке, и они потпомогоше народ и дом Божји.

And they delivered the king's orders to the king's satraps and the governors in the region beyond the River. So they gave support to the people and the house of God.This goes to iframe