Књига Јездрина

Послушајте


Јездра, глава 4


А кад чуше непријатељи Јудини и Венијаминови да они који се вратише из ропства зидају цркву Господу Богу Израиљеву,

Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the descendants of the captivity were building the temple of the LORD God of Israel,


Дођоше к Зоровавељу и ка главарима домова отачких, и рекоше им: да и ми зидамо с вама, јер ћемо као и ви тражити Бога вашега, и њему приносимо жртве од времена Есарадона цара Асирскога, који нас је довео овамо.

they came to Zerubbabel and the heads of the fathers' houses, and said to them, "Let us build with you, for we seek your God as you do; and we have sacrificed to Him since the days of Esarhaddon king of Assyria, who brought us here."


А Зоровавељ и Исус и остали главари домова отачких у Израиљу рекоше им: не можете ви с нама зидати дома Богу нашему, него ћемо ми сами зидати Господу Богу Израиљеву, како нам је заповједио Кир цар Персијски.

But Zerubbabel and Jeshua and the rest of the heads of the fathers' houses of Israel said to them, "You may do nothing with us to build a house for our God; but we alone will build to the LORD God of Israel, as King Cyrus the king of Persia has commanded us."


Тада народ земаљски досађиваше народу Јудину и сметаше их у зидању;

Then the people of the land tried to discourage the people of Judah. They troubled them in building,


И наимаху савјетнике супрот њима да расипају намјеру њихову свега времена Кира цара Персијскога до владе Дарија цара Персијскога.

and hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.

Tweet thisPost on Facebook

А кад се зацари Асвир, у почетку његова царовања написаше тужбу на становнике Јудејске и Јерусалимске.

Now in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, they wrote an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem.


И за времена Артаксерксова писа Вислам, Митредат, Тавеило и остали другови његови Артаксерксу цару Персијском; а књига бјеше писана Сирским писмом и Сирским језиком.

In the days of Artaxerxes also, Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the rest of their companions wrote to Artaxerxes king of Persia; and the letter was written in Aramaic script, and translated into the Aramaic language.


Реум старјешина у вијећу и Симсај писар написаше једну књигу против Јерусалима цару Артаксерксу овако:

Rehum the commander and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to King Artaxerxes in this fashion:


Реум старјешина у вијећу и Симсај писар и остали другови њихови, Дињани, Афарсашани, Тарфаљани, Афаршани, Архевљани, Вавилоњани, Сусанашани, Деављани, Еламљани,

From Rehum the commander, Shimshai the scribe, and the rest of their companions--representatives of the Dinaites, the Apharsathchites, the Tarpelites, the people of Persia and Erech and Babylon and Shushan, the Dehavites, the Elamites,


И остали народи које пресели велики и славни Асенафар и насели по градовима Самаријским, и остали с ове стране ријеке, тада и тада.

and the rest of the nations whom the great and noble Osnapper took captive and settled in the cities of Samaria and the rest of the region beyond the River--and so forth.


Ово је пријепис од књиге коју му послаше: Цару Артаксерксу. Слуге твоје, људи с ове стране ријеке, тада и тада.

This is a copy of the letter that they sent him--To King Artaxerxes from your servants the men of the region beyond the River, and so forth:

Tweet thisPost on Facebook

Да је на знање цару да Јудејци који пођоше од тебе к нама, дођоше у Јерусалим, и град одметнички и опаки зидају, зидове оправљају и из темеља подижу.

Let it be known to the king that the Jews who came up from you have come to us at Jerusalem, and are building the rebellious and evil city, and are finishing its walls and repairing the foundations.


Него да је на знање цару: ако се овај град сазида и зидови оправе, они неће давати данка ни порезе ни царине, те ће бити штета ризници царској.

Let it now be known to the king that, if this city is built and the walls completed, they will not pay tax, tribute, or custom, and the king's treasury will be diminished.


Што дакле плату од двора примамо, те нам не приличи да гледамо штету цареву, тога ради шаљемо и јављамо цару,

Now because we receive support from the palace, it was not proper for us to see the king's dishonor; therefore we have sent and informed the king,

Tweet thisPost on Facebook

Да се потражи у књизи дневника отаца твојих, па ћеш наћи у књизи дневника и дознати да је овај град одметнички и да је на штету царевима и земљама и да су се у њему дизале буне од давнина, те зато би раскопан овај град.

that search may be made in the book of the records of your fathers. And you will find in the book of the records and know that this city is a rebellious city, harmful to kings and provinces, and that they have incited sedition within the city in former times, for which cause this city was destroyed.


Дајемо на знање цару: ако се овај град сазида и зидови се његови оправе, онда овај дио преко ријеке неће више бити твој.

We inform the king that if this city is rebuilt and its walls are completed, the result will be that you will have no dominion over the region beyond the River.

Tweet thisPost on Facebook

Тада цар посла одговор Реуму старјешини у вијећу и Симсају писару и осталијем друговима њиховијем који сеђаху у Самарији и осталијем с ону страну ријеке: Поздравље, тада и тада.

Then the king sent an answer: To Rehum the commander, to Shimshai the scribe, to the rest of their companions who dwell in Samaria, and to the rest in the region beyond the River: Peace, and so forth.

Tweet thisPost on Facebook

Књига коју нам посласте разговјетно би прочитана преда мном.

The letter which you sent to us has been clearly read before me.

Tweet thisPost on Facebook

И заповједих те потражише и нађоше да је тај град од давнина устајао на цареве и да су у њему бивали одмети и буне,

And I gave the command, and a search has been made, and it was found that this city in former times has made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been fostered in it.

Tweet thisPost on Facebook

И да су силни цареви бивали у Јерусалиму, који владаху свијем што је преко ријеке, и даваху им се данци и порезе и царине.

There have also been mighty kings over Jerusalem, who have ruled over all the provinces beyond the River; and tax, tribute, and custom were paid to them.


Зато наредите да се забрани онијем људима да се онај град не зида докле ја не заповједим.

Now give the command to make these men cease, that this city may not be built until the command is given by me.

Tweet thisPost on Facebook

И пазите да не погријешите у том. Јер зашто би зло расло на штету царевима?

Take heed now that you do not fail to do this. Why should damage increase to the hurt of the kings?

Tweet thisPost on Facebook

А кад се пријепис од књиге цара Артаксеркса прочита пред Реумом и Симсајем писарем и пред друговима њиховијем, они брже отидоше у Јерусалим к Јудејцима, те им забранише оружаном силом.

Now when the copy of King Artaxerxes' letter was read before Rehum, Shimshai the scribe, and their companions, they went up in haste to Jerusalem against the Jews, and by force of arms made them cease.


Тада стаде посао око дома Божијега у Јерусалиму, и стаја до друге године царовања Дарија цара Персијскога.

Thus the work of the house of God which is at Jerusalem ceased, and it was discontinued until the second year of the reign of Darius king of Persia.This goes to iframe