Књига Јездрина

Послушајте


Јездра, глава 2


А ово су људи оне земље што пођоше из ропства од онијех који бише пресељени, које пресели Навуходоносор цар Вавилонски у Вавилон, и вратише се у Јерусалим и у Јудеју, сваки у свој град:

Now these are the people of the province who came back from the captivity, of those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away to Babylon, and who returned to Jerusalem and Judah, everyone to his own city.


Који дођоше са Зоровавељем, с Исусом, Немијом, Серајом, Релајом, Мардохејем, Вилсаном, Миспаром, Вигвајем, Реумом и Ваном; на број бјеше људи народа Израиљева:

Those who came with Zerubbabel were Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, and Baanah. The number of the men of the people of Israel:


Синова Фаросовијех двије тисуће, сто и седамдесет и два;

the people of Parosh, two thousand one hundred and seventy-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Сефатијиних триста и седамдесет и два;

the people of Shephatiah, three hundred and seventy-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Араховијех седам стотина и седамдесет и пет;

the people of Arah, seven hundred and seventy- five;


Синова Фат-Моавовијех, од синова Исусовијех и Јоавовијех, двије тисуће осам стотина и дванаест;

the people of Pahath-Moab, of the people of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Еламовијех тисућа и двјеста и педесет и четири;

the people of Elam, one thousand two hundred and fifty-four;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Затујевих девет стотина и четрдесет и пет;

the people of Zattu, nine hundred and forty- five;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Захајевих седам стотина и шездесет;

the people of Zaccai, seven hundred and sixty;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Ванијевих шест стотина и четрдесет и два;

the people of Bani, six hundred and forty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Вивајевих шест стотина и двадесет и три;

the people of Bebai, six hundred and twenty- three;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Азгадовијех тисућа и двјеста и двадесет и два;

the people of Azgad, one thousand two hundred and twenty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Адоникамових шест стотина и шездесет и шест;

the people of Adonikam, six hundred and sixty- six;


Синова Вигвајевих двије тисуће и педесет и шест;

the people of Bigvai, two thousand and fifty- six;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Адиновијех четири стотине и педесет и четири;

the people of Adin, four hundred and fifty- four;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Атировијех од Језекије деведесет и осам;

the people of Ater of Hezekiah, ninety-eight;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Висајевих триста и двадесет и три;

the people of Bezai, three hundred and twenty- three;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Јоринијех сто и дванаест;

the people of Jorah, one hundred and twelve;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Асумовијех двјеста и двадесет и три;

the people of Hashum, two hundred and twenty- three;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Гиваровијех деведесет и пет;

the people of Gibbar, ninety-five;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Витлејемских сто и двадесет и три;

the people of Bethlehem, one hundred and twenty-three;


Људи из Нетофата педесет и шест;

the men of Netophah, fifty-six;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Анатота сто и двадесет и осам;

the men of Anathoth, one hundred and twenty- eight;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Азмаветских четрдесет и два;

the people of Azmaveth, forty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Киријат-аримских, Хефирских и Виротских седам стотина и четрдесет и три;

the people of Kirjath Arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty-three;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Рамских и Гавајских шест стотина и двадесет и један;

the people of Ramah and Geba, six hundred and twenty-one;


Људи из Михмаса сто и двадесет и два;

the men of Michmas, one hundred and twenty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Ветиља и Гаја двјеста и двадесет и три;

the men of Bethel and Ai, two hundred and twenty-three;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Невонских педесет и два;

the people of Nebo, fifty-two;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Магвисових сто и педесет и шест;

the people of Magbish, one hundred and fifty- six;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Елама другога тисућа и двјеста и педесет и четири;

the people of the other Elam, one thousand two hundred and fifty-four;


Синова Харимовијех триста и двадесет;

the people of Harim, three hundred and twenty;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Лодских, Адидских и Ононских седам стотина и двадесет и пет;

the people of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred and twenty-five;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Јерихонских триста и четрдесет и пет;

the people of Jericho, three hundred and forty- five;


Синова Сенајских три тисуће и шест стотина и тридесет.

the people of Senaah, three thousand six hundred and thirty.

Tweet thisPost on Facebook

Свештеника: синова Једајиних од дома Исусова девет стотина и седамдесет и три;

The priests: the sons of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred and seventy-three;


Синова Имировијех тисућа и педесет и два;

the sons of Immer, one thousand and fifty-two;


Синова Пасхоровијех тисућа и двјеста и четрдесет и седам;

the sons of Pashhur, one thousand two hundred and forty-seven;


Синова Харимовијех тисућа и седамнаест;

the sons of Harim, one thousand and seventeen.


Левита: синова Исусових и Кадмилових између синова Одујиних седамдесет и четири;

The Levites: the sons of Jeshua and Kadmiel, of the sons of Hodaviah, seventy-four.


Пјевача: синова Асафовијех сто и двадесет и осам;

The singers: the sons of Asaph, one hundred and twenty-eight.

Tweet thisPost on Facebook

Синова вратарских: синова Салумовијех, синова Атировијех, синова Талмоновијех, синова Акувовијех, синова Атитиних, синова Совајевих, свега сто и тридесет и девет;

The sons of the gatekeepers: the sons of Shallum, the sons of Ater, the sons of Talmon, the sons of Akkub, the sons of Hatita, and the sons of Shobai, one hundred and thirty-nine in all.

Tweet thisPost on Facebook

Нетинеја: синова Сишинијех, синова Асуфинијех, синова Таваотовијех,

The Nethinim: the sons of Ziha, the sons of Hasupha, the sons of Tabbaoth,


Синова Киросовијех, синова Сијајиних, синова Фадонових,

the sons of Keros, the sons of Siaha, the sons of Padon,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Леваниних, синова Агавиних, синова Акувових,

the sons of Lebanah, the sons of Hagabah, the sons of Akkub,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Агавовијех, синова Самлајевих, синова Анановијех,

the sons of Hagab, the sons of Shalmai, the sons of Hanan,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Гидиловијех, синова Гаровијех, синова Реајиних,

the sons of Giddel, the sons of Gahar, the sons of Reaiah,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Ресиновијех, синова Некодинијех, синова Газамовијех,

the sons of Rezin, the sons of Nekoda, the sons of Gazzam,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Узинијех, синова Фасејиних, синова Висајевих,

the sons of Uzza, the sons of Paseah, the sons of Besai,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Асениних, синова Меунимовијех, синова Нефусимовијех,

the sons of Asnah, the sons of Meunim, the sons of Nephusim,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Ваквуковијех, синова Акуфинијех, синова Аруровијех,

the sons of Bakbuk, the sons of Hakupha, the sons of Harhur,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Васлутовијех, синова Меидинијех, синова Арсинијех,

the sons of Bazluth, the sons of Mehida, the sons of Harsha,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Варкосовијех, синова Сисаринијех, синова Таминијех,

the sons of Barkos, the sons of Sisera, the sons of Tamah,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Несијиних, синова Атифинијех,

the sons of Neziah, and the sons of Hatipha.

Tweet thisPost on Facebook

Синова слуга Соломуновијех: синова Сотајевих, синова Соферетовијех, синова Ферудинијех,

The sons of Solomon's servants: the sons of Sotai, the sons of Sophereth, the sons of Peruda,


Синова Јалинијех, синова Дарконовијех, синова Гидиловијех,

the sons of Jaala, the sons of Darkon, the sons of Giddel,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Сефатијинијех, синова Атиловијех, синова Фохерета од Севајима, синова Амијевијех,

the sons of Shephatiah, the sons of Hattil, the sons of Pochereth of Zebaim, and the sons of Ami.

Tweet thisPost on Facebook

Свега Нетинеја и синова слуга Соломуновијех триста и деведесет и два.

All the Nethinim and the children of Solomon's servants were three hundred and ninety-two.


И ови пођоше из Тел-Мелаха и Тел-Арисе, Херув, Адан и Имир, али не могоше показати отачкога дома својега и сјемена својега, еда ли су од Израиља,

And these were the ones who came up from Tel Melah, Tel Harsha, Cherub, Addan, and Immer; but they could not identify their father's house or their genealogy, whether they were of Israel:


И синови Делајини, синови Товијини, синови Некодини, њих шест стотина и педесет и два;

the sons of Delaiah, the sons of Tobiah, and the sons of Nekoda, six hundred and fifty-two;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова свештеничких: синови Авајини, синови Акосови, синови Варзелаја, који се ожени једном између кћери Варзелаја Галађанина, те се прозва њиховијем именом.

and of the sons of the priests: the sons of Habaiah, the sons of Koz, and the sons of Barzillai, who took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called by their name.


Они тражише по књигама да би показали род свој, али се не нађоше, зато бише одлучени од свештенства.

These sought their listing among those who were registered by genealogy, but they were not found; therefore they were excluded from the priesthood as defiled.


И запријети им Тирсата да не једу од светиње над светињама докле не настане свештеник с Уримом и Тумимом.

And the governor said to them that they should not eat of the most holy things till a priest could consult with the Urim and Thummim.


Свега збора скупа бјеше четрдесет и двије тисуће и три стотине и шездесет,

The whole congregation together was forty-two thousand three hundred and sixty,


Осим слуга њиховијех и слушкиња њиховијех, којих бијаше седам тисућа и три стотине и тридесет и седам, а међу њима бијаше двјеста пјевача и пјевачица.

besides their male and female servants, of whom there were seven thousand three hundred and thirty-seven; and they had two hundred men and women singers.

Tweet thisPost on Facebook

Имаху седам стотина и тридесет и шест коња, двјеста и четрдесет и пет масака,

Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and forty-five,

Tweet thisPost on Facebook

Четири стотине и тридесет и пет камила, шест тисућа и седам стотина и двадесет магараца.

their camels four hundred and thirty-five, and their donkeys six thousand seven hundred and twenty.

Tweet thisPost on Facebook

И неки између домова отачких дошавши к дому Господњему у Јерусалиму приложише драговољно да се гради дом Божји на свом мјесту.

Some of the heads of the fathers' houses, when they came to the house of the LORD which is in Jerusalem, offered freely for the house of God, to erect it in its place:


По могућству својему дадоше у ризницу за посао: злата шездесет и једну тисућу драма, сребра пет тисућа мина, и хаљина свештеничких стотину.

According to their ability, they gave to the treasury for the work sixty-one thousand gold drachmas, five thousand minas of silver, and one hundred priestly garments.

Tweet thisPost on Facebook

И тако се населише свештеници и Левити и неки из народа и пјевачи и вратари и Нетинеји у градовима својим, и сав Израиљ у својим градовима.

So the priests and the Levites, some of the people, the singers, the gatekeepers, and the Nethinim, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe