Књига Јездрина

Послушајте


Јездра, глава 10


А кад се мољаше Јездра и исповиједаше гријехе плачући и лежећи пред домом Божјим, скупи се к њему из Израиља велико мноштва људи и жена и дјеце; и народ плакаше веома.

Now while Ezra was praying, and while he was confessing, weeping, and bowing down before the house of God, a very large congregation of men, women, and children assembled to him from Israel; for the people wept very bitterly.


Тада проговори Сеханија син Јехилов од синова Еламовијех и рече Јездри: ми смо сагријешили Богу својему што узесмо жене туђинке из народа земаљских; али још има надања Израиљу за то.

And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, spoke up and said to Ezra, "We have trespassed against our God, and have taken pagan wives from the peoples of the land; yet now there is hope in Israel in spite of this.


Да учинимо сада завјет Богу својему, да отпустимо све жене и пород њихов по вољи Господњој и онијех који се боје заповијести Бога нашега, и по закону нека буде.

"Now therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and those who have been born to them, according to the counsel of my master and of those who tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.


Устани, јер је ово твој посао; а ми ћемо бити уза те, буди слободан и ради.

"Arise, for this matter is your responsibility. We also will be with you. Be of good courage, and do it."


Тада уста Јездра, и закле главаре свештеничке и Левите и свега Израиља да учине тако. И заклеше се.

Then Ezra arose, and made the leaders of the priests, the Levites, and all Israel swear an oath that they would do according to this word. So they swore an oath.


Потом уста Јездра испред дома Божијега, и отиде у клијет Јоанана сина Елиасивова; и ушавши не једе хљеба нити воде пи, јер тужаше ради пријеступа онијех који бише у ропству.

Then Ezra rose up from before the house of God, and went into the chamber of Jehohanan the son of Eliashib; and when he came there, he ate no bread and drank no water, for he mourned because of the guilt of those from the captivity.


Потом огласише по Јудеји и Јерусалиму свијем који се вратише из ропства, да се скупе у Јерусалим,

And they issued a proclamation throughout Judah and Jerusalem to all the descendants of the captivity, that they must gather at Jerusalem,

Tweet thisPost on Facebook

А ко не би дошао за три дана по договору кнезовском и старјешинском, да се све имање његово разаспе а сам да се одлучи од збора онијех који се вратише из ропства.

and that whoever would not come within three days, according to the counsel of the leaders and elders, all his property would be confiscated, and he himself would be separated from the congregation of those from the captivity.

Tweet thisPost on Facebook

Тако се скупише сви људи од Јуде и Венијамина у Јерусалим за три дана, мјесеца деветога. И сјеђаше сав народ на улици пред домом Божјим дршћући ради те ствари и од дажда.

So all the men of Judah and Benjamin gathered at Jerusalem within three days. It was the ninth month, on the twentieth day of the month; and all the people sat in the open square of the house of God, trembling because of this matter and because of heavy rain.


Тада уставши Јездра свештеник рече им: ви сагријешисте што се оженисте туђинкама, те умножисте кривицу Израиљеву.

Then Ezra the priest stood up and said to them, "You have transgressed and have taken pagan wives, adding to the guilt of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

Зато сада исповједите се Господу Богу отаца својих, и учините вољу његову, и одвојте се од народа земаљских и жена туђинака.

"Now therefore, make confession to the LORD God of your fathers, and do His will; separate yourselves from the peoples of the land, and from the pagan wives."


И сав збор одговори и рече иза гласа: како нам каза учинићемо.

Then all the congregation answered and said with a loud voice, "Yes! As you have said, so we must do.

Tweet thisPost on Facebook

Али народа има много и иде дажд, не може се стајати напољу, а тај посао није за један дан ни за два, јер нас има много који сагријешисмо у том.

"But there are many people; it is the season for heavy rain, and we are not able to stand outside. Nor is this the work of one or two days, for there are many of us who have transgressed in this matter.

Tweet thisPost on Facebook

Да се одреде кнезови наши из свега збора, па који су год у градовима нашим ожењени туђинкама нека долазе у одређено вријеме и с њима старјешине свакога града и судије докле не одвратимо од себе жестоки гњев Бога својега за ту ствар.

"Please, let the leaders of our entire congregation stand; and let all those in our cities who have taken pagan wives come at appointed times, together with the elders and judges of their cities, until the fierce wrath of our God is turned away from us in this matter."


И одређен би на то Јонатан син Асаилов и Јазија син Текујев; а Месулам и Саветај Левити помагаше им.

Only Jonathan the son of Asahel and Jahaziah the son of Tikvah opposed this, and Meshullam and Shabbethai the Levite gave them support.

Tweet thisPost on Facebook

И учинише тако који се вратише из ропства. И одвојише се Јездра свештеник и главари домова отачких по домовима отаца својих, сви поименце, и сједоше првога дана десетога мјесеца да извиђају ствар.

Then the descendants of the captivity did so. And Ezra the priest, with certain heads of the fathers' households, were set apart by the fathers' households, each of them by name; and they sat down on the first day of the tenth month to examine the matter.

Tweet thisPost on Facebook

И до првога дана првога мјесеца свршише са свима онима који се бијаху оженили туђинкама.

By the first day of the first month they finished questioning all the men who had taken pagan wives.

Tweet thisPost on Facebook

А нађоше се између синова свештеничких ожењени туђинкама: између синова Исуса сина Јоседекова и браће његове: Масија и Елијезер и Јарив и Гедалија;

And among the sons of the priests who had taken pagan wives the following were found of the sons of Jeshua the son of Jozadak, and his brothers: Maaseiah, Eliezer, Jarib, and Gedaliah.


И дадоше руке да ће пустити жене своје; и који бијаху згријешили принесоше по једнога овна за кривицу своју;

And they gave their promise that they would put away their wives; and being guilty, they presented a ram of the flock as their trespass offering.


И од синова Имировијех Ананије и Зевадија;

Also of the sons of Immer: Hanani and Zebadiah;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Харимовијех Масија и Илија и Семаја и Јехило и Озија,

of the sons of Harim: Maaseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel, and Uzziah;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Пасхоровијех Елиоинај, Масија, Исмаило, Натанаило, Јозавад и Еласа,

of the sons of Pashhur: Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, and Elasah.

Tweet thisPost on Facebook

И од Левита Јозавад и Симеј и Келаја, то је Келита, и Петаја и Јуда и Елијезер;

Also of the Levites: Jozabad, Shimei, Kelaiah (the same is Kelita), Pethahiah, Judah, and Eliezer.

Tweet thisPost on Facebook

И од пјевача Елијасив; и од вратара Салум и Телем и Урија;

Also of the singers: Eliashib; and of the gatekeepers: Shallum, Telem, and Uri.

Tweet thisPost on Facebook

А од Израиља, од синова Фаросовијех Рамија и Језија и Малхије и Мијамин и Елеазар и Малхија и Венаја;

And others of Israel: of the sons of Parosh: Ramiah, Jeziah, Malchiah, Mijamin, Eleazar, Malchijah, and Benaiah;


И од синова Еламовијех: Матанија, Захарија и Јехило и Авдија и Јеремот и Илија;

of the sons of Elam: Mattaniah, Zechariah, Jehiel, Abdi, Jeremoth, and Eliah;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Затовијех Елиоинај, Елијасив, Матанија и Јеримот и Завад и Азиза;

of the sons of Zattu: Elioenai, Eliashib, Mattaniah, Jeremoth, Zabad, and Aziza;


И од синова Вивајевијех Јоанан, Ананија, Завај, Атлај,

of the sons of Bebai: Jehohanan, Hananiah, Zabbai, and Athlai;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Ванијевих Месулам, Малух и Адаја, Јасув и Сеал и Рамот;

of the sons of Bani: Meshullam, Malluch, Adaiah, Jashub, Sheal, and Ramoth;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Фат-Моавовијех Адна и Хелал, Венаја, Масија, Матанија, Везелеило и Винуј и Манасија;

of the sons of Pahath-Moab: Adna, Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezaleel, Binnui, and Manasseh;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Харимовијех Елијезер, Јесија, Малхија, Семаја, Симеун,

of the sons of Harim: Eliezer, Ishijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon,


Венијамин, Малух, Семарија;

Benjamin, Malluch, and Shemariah;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Асумовијех Матенај, Матата, Завад, Елифелет, Јеремај, Манасија, Симеј;

of the sons of Hashum: Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh, and Shimei;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Ванијевих Мадаја, Амрам и Уило.

of the sons of Bani: Maadai, Amram, Uel,

Tweet thisPost on Facebook

Венаја, Ведеја, Хелуј,

Benaiah, Bedeiah, Cheluh,

Tweet thisPost on Facebook

Ванија, Меримот, Елијасив,

Vaniah, Meremoth, Eliashib,

Tweet thisPost on Facebook

Матанија, Матенај и Јасав,

Mattaniah, Mattenai, Jaasai,

Tweet thisPost on Facebook

И Ваније, Винуј, Симеј,

Bani, Binnui, Shimei,

Tweet thisPost on Facebook

И Селемија и Натан и Адаја,

Shelemiah, Nathan, Adaiah,

Tweet thisPost on Facebook

Махнадевај, Сасај, Сарај,

Machnadebai, Shashai, Sharai,

Tweet thisPost on Facebook

Азареило и Селемија, Семарија,

Azareel, Shelemiah, Shemariah,

Tweet thisPost on Facebook

Салум, Амарија, Јосиф;

Shallum, Amariah, and Joseph;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Невовијех: Јесило, Матанија, Завад, Зевина, Јадав, Јоило и Венаја.

of the sons of Nebo: Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel, and Benaiah.


Сви се ови бијаху оженили туђинкама и неке између њих бијаху и дјецу изродиле.

All these had taken pagan wives, and some of them had wives by whom they had children.This goes to iframe