Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 9


И тако сав Израиљ би избројен, и ето записани су у књизи о царевима Израиљевијем и Јудинијем; и бише пресељени у Вавилон за безакоње своје.

So all Israel was recorded by genealogies, and indeed, they were inscribed in the book of the kings of Israel. But Judah was carried away captive to Babylon because of their unfaithfulness.


А који прије наставаху на достојању својем по градовима својим, Израиљци, свештеници, Левити и Нетинеји,

And the first inhabitants who dwelt in their possessions in their cities were Israelites, priests, Levites, and the Nethinim.


Наставаху у Јерусалиму и од синова Јудинијех и синова Венијаминовијех и од синова Јефремовијех и Манасијиних:

Now in Jerusalem the children of Judah dwelt, and some of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim and Manasseh:


Гутај син Амијуда сина Амрија, сина Имрија, сина Венија, од синова Фареса сина Јудина;

Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the descendants of Perez, the son of Judah.


И од синова Силоновијех: Асаја првенац и синови његови;

Of the Shilonites: Asaiah the firstborn and his sons.

Tweet thisPost on Facebook

А од синова Зеринијех Јеуило и браће његове шест стотина и деведесет;

Of the sons of Zerah: Jeuel, and their brethren- -six hundred and ninety.

Tweet thisPost on Facebook

А од синова Венијаминовијех Салуј син Месулама сина Одује, сина Асенујина,

Of the sons of Benjamin: Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hassenuah;

Tweet thisPost on Facebook

И Јевнија син Јероамов, и Ила син Озија сина Махријева, и Месулам син Сефатије сина Рагуила, сина Ивнијина;

Ibneiah the son of Jeroham; Elah the son of Uzzi, the son of Michri; Meshullam the son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;

Tweet thisPost on Facebook

И браће њихове по породицама својим девет стотина педесет и шест; сви бјеху људи поглавари од породица по домовима отаца својих.

and their brethren, according to their generations--nine hundred and fifty-six. All these men were heads of a father's house in their fathers' houses.

Tweet thisPost on Facebook

А од свештеника: Једаја и Јојарив и Јахин,

Of the priests: Jedaiah, Jehoiarib, and Jachin;


И Азарија син Хелкије сина Месулама, сина Садока, сина Мерајота, сина Ахитовова, старјешина у дому Господњем,

Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the officer over the house of God;

Tweet thisPost on Facebook

И Адаја син Јероама сина Пасхора, сина Малхијина, и Масај син Адила сина Јазире, сина Месулама, сина Месилемита, сина Имирова;

Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah; Maasai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;

Tweet thisPost on Facebook

И браће њихове, поглавара отачких домова својих, тисућа и седам стотина и шездесет људи вриједнијех на послу у служби у дому Господњем.

and their brethren, heads of their fathers' houses--one thousand seven hundred and sixty. They were very able men for the work of the service of the house of God.

Tweet thisPost on Facebook

А од Левита Семаја син Асува, сина Азрикама, сина Асавијина, између синова Мераријевих;

Of the Levites: Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;


И Ваквакар и Ерес и Галал и Матанија, син Михе сина Зихрија, сина Асафова;

Bakbakkar, Heresh, Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph;

Tweet thisPost on Facebook

И Овадија син Семаје сина Галала, сина Једутунова, и Варахија син Асе сина Елканина, који становаше у селима Нетофатским.

Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun; and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, who lived in the villages of the Netophathites.


И вратари: Салум и Акув и Талмон и Ахиман, и браћа њихова; а Салум бјеше поглавар.

And the gatekeepers were Shallum, Akkub, Talmon, Ahiman, and their brethren. Shallum was the chief.


Он до сада бијаше на вратима царским к истоку; то бијаху вратари по четама синова Левијевих.

Until then they had been gatekeepers for the camps of the children of Levi at the King's Gate on the east.


А Салум син Кореја сина Евијасафа, сина Корејева, и браћа његова од дома оца његова, синови Корејеви, у послу службеном чуваху прагове код шатора, као што оци њихови у околу Господњем чуваху улазак;

Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, from his father's house, the Korahites, were in charge of the work of the service, gatekeepers of the tabernacle. Their fathers had been keepers of the entrance to the camp of the LORD.


А над њима бјеше старјешина Финес син Елеазаров, и Господ бијаше с њим.

And Phinehas the son of Eleazar had been the officer over them in time past; the LORD was with him.


Захарија син Меселемијин бијаше вратар на вратима шатора од састанка.

Zechariah the son of Meshelemiah was keeper of the door of the tabernacle of meeting.

Tweet thisPost on Facebook

Свијех овијех изабранијех за вратаре на праговима бијаше двјеста и дванаест; бише пописани по селима својим; Давид и Самуило видјелац поставише их ради вјерности њихове,

All those chosen as gatekeepers were two hundred and twelve. They were recorded by their genealogy, in their villages. David and Samuel the seer had appointed them to their trusted office.


Да они и синови њихови чувају стражу на вратима дома Господњега, дома од шатора.

So they and their children were in charge of the gates of the house of the LORD, the house of the tabernacle, by assignment.


На четири стране бијаху вратари: на истоку, на западу, на југу и на сјеверу.

The gatekeepers were assigned to the four directions: the east, west, north, and south.


И браћа њихова по селима својим долажаху сваких седам дана за своје вријеме да су с њима.

And their brethren in their villages had to come with them from time to time for seven days.


Јер у служби бијаху свагда четири прва вратара, Левита, и бијаху постављени над клијетима и над ризницама дома Божијега;

For in this trusted office were four chief gatekeepers; they were Levites. And they had charge over the chambers and treasuries of the house of God.

Tweet thisPost on Facebook

И око дома Божијега ноћиваху, јер на њима бијаше стража и дужни бијаху отворати свако јутро.

And they lodged all around the house of God because they had the responsibility, and they were in charge of opening it every morning.

Tweet thisPost on Facebook

И неки од њих бијаху над посуђем службенијем, јер га на број уношаху и на број изношаху.

Now some of them were in charge of the serving vessels, for they brought them in and took them out by count.

Tweet thisPost on Facebook

А неки од њих бијаху постављени над другим стварима и над свијем стварима посвећенијем, над брашном и вином и уљем и кадом и мирисима.

Some of them were appointed over the furnishings and over all the implements of the sanctuary, and over the fine flour and the wine and the oil and the incense and the spices.

Tweet thisPost on Facebook

А неки синови свештенички готовљаху маст од тијех мириса.

And some of the sons of the priests made the ointment of the spices.


А Мататија између Левита, првенац Салумов од породице Корејеве, бијаше над стварима које се пеку у тави.

Mattithiah of the Levites, the firstborn of Shallum the Korahite, had the trusted office over the things that were baked in the pans.


А између синова Катовијех, браће њихове, бијаху неки над хљебом постављенијем, готовећи га сваке суботе.

And some of their brethren of the sons of the Kohathites were in charge of preparing the showbread for every Sabbath.

Tweet thisPost on Facebook

Између њих бијаху и пјевачи поглавари домова отачких међу Левитима, који становаху по клијетима без другога посла, јер дан и ноћ бијаху у свом послу.

These are the singers, heads of the fathers' houses of the Levites, who lodged in the chambers, and were free from other duties; for they were employed in that work day and night.


То су поглавари домова отачких међу Левитима, по породицама својим, поглавари, и живљаху у Јерусалиму.

These heads of the fathers' houses of the Levites were heads throughout their generations. They dwelt at Jerusalem.

Tweet thisPost on Facebook

А у Гаваону становаше Јехило отац Гаваону; а име жени његовој бјеше Маха;

Jeiel the father of Gibeon, whose wife's name was Maacah, dwelt at Gibeon.


А син му првенац бјеше Авдон, па Сур и Кис и Вал и Нир и Надав,

His firstborn son was Abdon, then Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,

Tweet thisPost on Facebook

И Гедор, и Ахијо и Захарија и Миклот;

Gedor, Ahio, Zechariah, and Mikloth.

Tweet thisPost on Facebook

А Миклот роди Симеама; и они наставаху према браћи својој у Јерусалиму с браћом својом.

And Mikloth begot Shimeam. They also dwelt alongside their relatives in Jerusalem, with their brethren.

Tweet thisPost on Facebook

А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Јонатана и Малхисуја и Авинадава и Есвала.

Ner begot Kish, Kish begot Saul, and Saul begot Jonathan, Malchishua, Abinadab, and Esh-Baal.


А син Јонатанов бјеше Меривал; а Меривал роди Миху.

The son of Jonathan was Merib-Baal, and Merib- Baal begot Micah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Мишини бјеху: Фитон и Мелех и Тареја.

The sons of Micah were Pithon, Melech, Tahrea, and Ahaz.


А Ахаз роди Јару; а Јара роди Алемета и Азмавета и Зимрија; а Зимрије роди Мосу;

And Ahaz begot Jarah; Jarah begot Alemeth, Azmaveth, and Zimri; and Zimri begot Moza;

Tweet thisPost on Facebook

А Моса роди Винеју; а његов син бјеше Рефаја, а његов син Елеаса, а његов син Асило.

Moza begot Binea, Rephaiah his son, Eleasah his son, and Azel his son.

Tweet thisPost on Facebook

Асило пак имаше шест синова, којима су имена: Азрикам, Вохеруј и Исмаило и Сеарија и Овадија и Анан. То су синови Асилови.

And Azel had six sons whose names were these: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, and Hanan; these were the sons of Azel.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe