Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 8


А Венијамин роди Велу првенца својега, Асвила другога, и Ару трећега,

Now Benjamin begot Bela his firstborn, Ashbel the second, Aharah the third,


Ноја четвртога, и Рафу петога.

Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Велини бијаху: Адар и Гира и Авијуд,

The sons of Bela were Addar, Gera, Abihud,

Tweet thisPost on Facebook

И Ависуја и Наман и Ахоја,

Abishua, Naaman, Ahoah,

Tweet thisPost on Facebook

И Гира и Сефуван и Урам.

Gera, Shephuphan, and Huram.

Tweet thisPost on Facebook

А ови бијаху синови Ехудови, бијаху поглавари домова отачких онима који живљаху у Гаваји, те их преселише у Манахат:

And these are the sons of Ehud, who were the heads of the fathers' houses of the inhabitants of Geba, and who forced them to move to Manahath:


Наман и Ахија и Гира, он их пресели; и роди Узу и Ахијуда.

Naaman, Ahijah, and Gera who forced them to move. He begot Uzza and Ahihud.

Tweet thisPost on Facebook

А Сарајим, пошто их посла, роди синове у земљи Моавској с Усимом и Варом женама својим.

And Shaharaim begot children in the country of Moab, after he had sent away Hushim and Baara his wives.


Роди с Одесом женом својом Јовава и Сивију и Мису и Малхама,

By Hodesh his wife he begot Jobab, Zibia, Mesha, Malcam,

Tweet thisPost on Facebook

И Јеуса и Сахију и Мирму; ти бијаху синови његови, поглавари домова отачких.

Jeuz, Sachiah, and Mirmah. These were his sons, heads of their fathers' houses.

Tweet thisPost on Facebook

А с Усимом роди Авитова и Елфала.

And by Hushim he begot Abitub and Elpaal.

Tweet thisPost on Facebook

И синови Елфалови бјеху: Евер и Мисам и Самед; он сазида Онон и Лод и села његова;

The sons of Elpaal were Eber, Misham, and Shemed, who built Ono and Lod with its towns;


И Верија и Сема, који бијаху поглавари домова отачких онима који живљаху у Ејалону; они истјераше становнике Гатске;

and Beriah and Shema, who were heads of their fathers' houses of the inhabitants of Aijalon, who drove out the inhabitants of Gath.


А Ахијо, Сасак и Јеремот,

Ahio, Shashak, Jeremoth,

Tweet thisPost on Facebook

И Зевадија и Арад и Адер,

Zebadiah, Arad, Eder,

Tweet thisPost on Facebook

И Михаило и Јеспа и Јоха бјеху синови Веријини;

Michael, Ispah, and Joha were the sons of Beriah.

Tweet thisPost on Facebook

А Завадија и Месулам и Езекије и Евер,

Zebadiah, Meshullam, Hizki, Heber,

Tweet thisPost on Facebook

И Исмерај и Језлија и Јовав бјеху синови Елфалови;

Ishmerai, Jizliah, and Jobab were the sons of Elpaal.

Tweet thisPost on Facebook

А Јаким и Зихрије и Завдије,

Jakim, Zichri, Zabdi,

Tweet thisPost on Facebook

И Елинај и Зилтај и Елило,

Elienai, Zillethai, Eliel,

Tweet thisPost on Facebook

И Адаја и Вераја и Симрат бјеху синови Семини;

Adaiah, Beraiah, and Shimrath were the sons of Shimei.

Tweet thisPost on Facebook

А Јесван и Евер и Елило,

Ishpan, Eber, Eliel,

Tweet thisPost on Facebook

И Авдон и Зихрије и Анан,

Abdon, Zichri, Hanan,

Tweet thisPost on Facebook

И Ананија и Елам и Антонија,

Hananiah, Elam, Antothijah,

Tweet thisPost on Facebook

И Јефедија и Фануило бјеху синови Сасакови;

Iphdeiah, and Penuel were the sons of Shashak.

Tweet thisPost on Facebook

А Самсерај и Сеарија и Готолија,

Shamsherai, Shehariah, Athaliah,

Tweet thisPost on Facebook

И Јаресија и Илија и Зихрије бјеху синови Јероамови.

Jaareshiah, Elijah, and Zichri were the sons of Jeroham.

Tweet thisPost on Facebook

То бјеху поглавари домова отачких по породицама својим, и наставаху у Јерусалиму.

These were heads of the fathers' houses by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem.

Tweet thisPost on Facebook

А у Гаваону наставаше отац Гаваону; а жени му бјеше име Маха.

Now the father of Gibeon, whose wife's name was Maacah, dwelt at Gibeon.


А син првенац његов бјеше Авдон, па Сур и Кис и Вал и Надав,

And his firstborn son was Abdon, then Zur, Kish, Baal, Nadab,

Tweet thisPost on Facebook

И Гедор и Ахијо и Захер,

Gedor, Ahio, Zecher,


И Миклот, који роди Симеју. И они живљаху према браћи својој у Јерусалиму с браћом својом.

and Mikloth, who begot Shimeah. They also dwelt alongside their relatives in Jerusalem, with their brethren.

Tweet thisPost on Facebook

А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Јонатана и Малхисуја и Авинадава и Есвала.

Ner begot Kish, Kish begot Saul, and Saul begot Jonathan, Malchishua, Abinadab, and Esh-Baal.


А син Јонатанов бјеше Меривал; а Меривал роди Миху;

The son of Jonathan was Merib-Baal, and Merib- Baal begot Micah.


А Мишини синови бјеху: Фитон и Мелех и Тареја и Ахаз.

The sons of Micah were Pithon, Melech, Tarea, and Ahaz.


А Ахаз роди Јоаду; а Јоада роди Алемета и Азмавета и Зимрија. А Зимрије роди Мосу;

And Ahaz begot Jehoaddah; Jehoaddah begot Alemeth, Azmaveth, and Zimri; and Zimri begot Moza.

Tweet thisPost on Facebook

А Моса роди Винеју; а његов син бјеше Рафа, а његов син Елеаса, а његов син Асило.

Moza begot Binea, Raphah his son, Eleasah his son, and Azel his son.

Tweet thisPost on Facebook

А Асило имаше шест синова, којима су имена: Азрикам, Вохеруј и Исмаило и Сеарија, и Овадија и Анан. Ти сви бјеху синови Асилови.

Azel had six sons whose names were these: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Исека брата његова: Улам првенац му, Јеус други, и Елифелет трећи.

And the sons of Eshek his brother were Ulam his firstborn, Jeush the second, and Eliphelet the third.

Tweet thisPost on Facebook

И бијаху синови Уламови јунаци, који натезаху лук, и имаху много синова и унука, сто и педесет. Сви ти бјеху од синова Венијаминовијех.

The sons of Ulam were mighty men of valor-- archers. They had many sons and grandsons, one hundred and fifty in all. These were all sons of Benjamin.This goes to iframe