Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 6


Синови Левијеви бијаху: Гирсон, Кат и Мерарије.

The sons of Levi were Gershon, Kohath, and Merari.


А синови Катови: Амрам, Исар и Хеврон и Озило.

The sons of Kohath were Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Амрамови: Арон и Мојсије, и кћи Марија. А синови Аронови: Надав и Авијуд и Елеазар и Итамар.

The children of Amram were Aaron, Moses, and Miriam. And the sons of Aaron were Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar.


Елеазар роди Финеса; а Финес роди Ависују;

Eleazar begot Phinehas, and Phinehas begot Abishua;

Tweet thisPost on Facebook

А Ависуја роди Вукија; а Вукије роди Озију;

Abishua begot Bukki, and Bukki begot Uzzi;

Tweet thisPost on Facebook

А Озија роди Зерају; а Зераја роди Мерајота;

Uzzi begot Zerahiah, and Zerahiah begot Meraioth;

Tweet thisPost on Facebook

А Мерајот роди Амарију; а Амарија роди Ахитова;

Meraioth begot Amariah, and Amariah begot Ahitub;

Tweet thisPost on Facebook

А Ахитов роди Садока; а Садок роди Ахимаса;

Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Ahimaaz;


А Ахимас роди Азарију; а Азарија роди Јоанана;

Ahimaaz begot Azariah, and Azariah begot Johanan;

Tweet thisPost on Facebook

А Јоанан роди Азарију, који би свештеник у дому што сазида Соломун у Јерусалиму;

Johanan begot Azariah (it was he who ministered as priest in the temple that Solomon built in Jerusalem);


А Азарија роди Амарију; а Амарија роди Ахитова;

Azariah begot Amariah, and Amariah begot Ahitub;


А Ахитов роди Садока; а Садок роди Салума;

Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Shallum;

Tweet thisPost on Facebook

А Салум роди Хелкију; а Хелкија роди Азарију;

Shallum begot Hilkiah, and Hilkiah begot Azariah;

Tweet thisPost on Facebook

А Азарија роди Серају; а Сераја роди Јоседека.

Azariah begot Seraiah, and Seraiah begot Jehozadak.


А Јоседек отиде кад Господ пресели Јудеје и Јерусалим руком Навуходоносоровом.

Jehozadak went into captivity when the LORD carried Judah and Jerusalem into captivity by the hand of Nebuchadnezzar.


Синови Левијеви бијаху: Гирсон, Кат и Мерарије.

The sons of Levi were Gershon, Kohath, and Merari.


А ово су имена синовима Гирсоновијем: Ловеније и Симеј.

These are the names of the sons of Gershon: Libni and Shimei.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Катови бјеху: Амрам и Исар и Хеврон и Озило.

The sons of Kohath were Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Мераријеви: Молија и Мусија. И ово су породице Левитске по оцима својим:

The sons of Merari were Mahli and Mushi. Now these are the families of the Levites according to their fathers:


Гирсонова: Ловеније син му, а његов син Јат, а његов син Зима,

Of Gershon were Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Јоах, а његов син Идо, а његов син Зера, а његов син Јетрај.

Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, and Jeatherai his son.


Синови Катови: Аминадав син му, а његов син Кореј, а његов син Асир.

The sons of Kohath were Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,


А његов син Елкана, а његов син Евијасаф, а његов син Асир,

Elkanah his son, Ebiasaph his son, Assir his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Тахат, а његов син Урило, а његов син Озија, а његов син Саул.

Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.


А синови Елканини: Амасај и Ахимот,

The sons of Elkanah were Amasai and Ahimoth.


Елкана; синови Елканини: Суфија син му, а његов син Махат;

As for Elkanah, the sons of Elkanah were Zophai his son, Nahath his son,


А његов син Елијав, а његов син Јероам, а његов син Елкана.

Eliab his son, Jeroham his son, and Elkanah his son.


А синови Самуилови: Васнија првенац, па Авија.

The sons of Samuel were Joel the firstborn, and Abijah the second.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Мераријеви: Молија, а његов син Ловеније, а његов син Симеј, а његов син Уза,

The sons of Merari were Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzzah his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Симаја, а његов син Агија, а његов син Асаја.

Shimea his son, Haggiah his son, and Asaiah his son.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су које постави Давид да пјевају у дому Господњем, кад се намјести ковчег,

Now these are the men whom David appointed over the service of song in the house of the LORD, after the ark came to rest.


Који служаху пред шатором од састанка пјевајући, док не сазида Соломун дом Господњи у Јерусалиму, и стајаху по реду свом у служби својој;

They were ministering with music before the dwelling place of the tabernacle of meeting, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem, and they served in their office according to their order.

Tweet thisPost on Facebook

Ови су што стајаху и синови њихови: од синова Катовијех Еман пјевач, син Јоила сина Самуила,

And these are the ones who ministered with their sons: Of the sons of the Kohathites were Heman the singer, the son of Joel, the son of Samuel,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Елкане, сина Јероама, сина Елила, сина Тоје,

the son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Суфа, сина Елкане, сина Мата, сина Амасаја,

the son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Елкане, сина Јоила, сина Азарије, сина Софоније,

the son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,


Сина Тахате, сина Асира, сина Авиасафа, сина Кореја,

the son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,


Сина Исара, сина Ката, сина Левија, сина Израиљева.

the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

И брат му Асаф, који му стајаше с десне стране; а Асаф бијаше син Варахије, сина Симеје,

And his brother Asaph, who stood at his right hand, was Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Михаила, сина Васије, сина Малхије,

the son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchijah,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Етнија, сина Зера, сина Адаје,

the son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,


Сина Етана, сина Зиме, сина Симеја,

the son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,


Сина Јата, сина Гирсона, сина Левијева.

the son of Jahath, the son of Gershon, the son of Levi.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Мераријеви, браћа њихова, стајаху с лијеве стране: Етан син Кисије, сина Авдија, сина Малуха,

And their brethren, the sons of Merari, on the left hand, were Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Асавије, сина Амасије, сина Хелкије,

the son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Амсије, сина Ваније, сина Самира,

the son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Молије, сина Мусије, сина Мерарија, сина Левијева.

the son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.

Tweet thisPost on Facebook

А браћа њихова, остали Левити, бише одређени на сву службу у шатору дома Божијега.

And their brethren, the Levites, were appointed to every kind of service of the tabernacle of the house of God.

Tweet thisPost on Facebook

А Арон и синови његови паљаху на олтару за жртве паљенице и на олтару кадионом, вршећи све послове у светињи над светињама, и чинећи очишћење за Израиља по свему како је заповједио Мојсије слуга Божји.

But Aaron and his sons offered sacrifices on the altar of burnt offering and on the altar of incense, for all the work of the Most Holy Place, and to make atonement for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded.


А ово су синови Аронови: Елеазар син му, а његов син Финес, а његов син Ависуја,

Now these are the sons of Aaron: Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,


А његов син Вукије, а његов син Озије, а његов син Зераја,

Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Мерајот, а његов син Амарија, а његов син Ахитов,

Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Садок, а његов син Ахимас.

Zadok his son, and Ahimaaz his son.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су им станови по градовима њиховијем у међама њиховијем: синовима Ароновијем од породице Катове допаде ждријебом,

Now these are their dwelling places throughout their settlements in their territory, for they were assigned by lot to the sons of Aaron, of the family of the Kohathites:


И дадоше им Хеврон у земљи Јудиној, и подграђа његова око њега;

They gave them Hebron in the land of Judah, with its surrounding common-lands.


А поље градско и села његова дадоше Халеву сину Јефонијину;

But the fields of the city and its villages they gave to Caleb the son of Jephunneh.


Дадоше дакле синовима Ароновијем градове Јудине: Хеврон уточиште, и Ливну и подграђа њезина, и Јатир и Естемоју и подграђа њезина,

And to the sons of Aaron they gave one of the cities of refuge, Hebron; also Libnah with its common- lands, Jattir, Eshtemoa with its common-lands,


И Илон и подграђа његова, Девир и подграђа његова,

Hilen with its common-lands, Debir with its common-lands,


И Асан и подграђа његова, и Вет-Семес и подграђа његова;

Ashan with its common-lands, and Beth Shemesh with its common-lands.

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Венијаминова: Гавају и подграђа њезина, и Алемет и подграђа његова, и Анатот и подграђа његова; свега градова њиховијех тринаест по породицама њиховијем.

And from the tribe of Benjamin: Geba with its common-lands, Alemeth with its common-lands, and Anathoth with its common-lands. All their cities among their families were thirteen.


И осталијем синовима Катовијем од породице тога племена даше ждријебом од половине племена, од половине Манасијине десет градова.

To the rest of the family of the tribe of the Kohathites they gave by lot ten cities from half the tribe of Manasseh.


А синовима Гирсоновијем по породицама њиховијем тринаест градова од племена Исахарова и од племена Асирова и од племена Нефталимова и од племена Манасијина у Васану.

And to the sons of Gershon, throughout their families, they gave thirteen cities from the tribe of Issachar, from the tribe of Asher, from the tribe of Naphtali, and from the tribe of Manasseh in Bashan.

Tweet thisPost on Facebook

Синовима Мераријевим по породицама њиховијем даше ждријебом од племена Рувимова и од племена Гадова и од племена Завулонова дванаест градова.

To the sons of Merari, throughout their families, they gave twelve cities from the tribe of Reuben, from the tribe of Gad, and from the tribe of Zebulun.


Тако даше синови Израиљеви Левитима те градове и подграђа њихова.

So the children of Israel gave these cities with their common-lands to the Levites.


И даше ждријебом од племена синова Јудинијех и од племена синова Симеуновијех и од племена синова Венијаминовијех те градове, које именоваше поименце.

And they gave by lot from the tribe of the children of Judah, from the tribe of the children of Simeon, and from the tribe of the children of Benjamin these cities which are called by their names.

Tweet thisPost on Facebook

И онима који бијаху од рода синова Катовијех а градови њихови и међе њихове бијаху у племену Јефремову,

Now some of the families of the sons of Kohath were given cities as their territory from the tribe of Ephraim.


Њима даше град за уточиште Сихем и подграђа његова у гори Јефремовој, и Гезер и подграђа његова,

And they gave them one of the cities of refuge, Shechem with its common-lands, in the mountains of Ephraim, also Gezer with its common-lands,


И Јокмеам и подграђа његова, и Вет-Орон и подграђа његова,

Jokmeam with its common-lands, Beth Horon with its common-lands,

Tweet thisPost on Facebook

И Ејалон и подграђа његова, и Гат-Римон и подграђа његова,

Aijalon with its common-lands, and Gath Rimmon with its common-lands.

Tweet thisPost on Facebook

И од половине племена Манасијина Анир и подграђа његова, и Вилеам и подграђа његова, породицама синова Катовијех осталијем.

And from the half-tribe of Manasseh: Aner with its common-lands and Bileam with its common-lands, for the rest of the family of the sons of Kohath.

Tweet thisPost on Facebook

А синовима Гирсоновијем даше од породице половине племена Манасијина Голан у Васану и подграђа његова, и Астарот и подграђа његова;

From the family of the half-tribe of Manasseh the sons of Gershon were given Golan in Bashan with its common-lands and Ashtaroth with its common-lands.


А од племена Исахарова Кедес и подграђа његова, Даврат и подграђа његова,

And from the tribe of Issachar: Kedesh with its common-lands, Daberath with its common-lands,


И Рамот и подграђа његова, и Аним и подграђа његова;

Ramoth with its common-lands, and Anem with its common-lands.

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Асирова Масал и подграђа његова, и Авдон и подграђа његова,

And from the tribe of Asher: Mashal with its common-lands, Abdon with its common-lands,

Tweet thisPost on Facebook

И Хукок и подграђа његова, и Реов и подграђа његова;

Hukok with its common-lands, and Rehob with its common-lands.

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Нефталимова Кедес у Галилеји и подграђа његова, и Амон и подграђа његова, и Киријатајим и подграђа његова.

And from the tribe of Naphtali: Kedesh in Galilee with its common-lands, Hammon with its common- lands, and Kirjathaim with its common-lands.

Tweet thisPost on Facebook

Синовима Мераријевим осталијем даше од племена Завулонова Римон и подграђа његова, Тавор и подграђа његова;

From the tribe of Zebulun the rest of the children of Merari were given Rimmon with its common- lands and Tabor with its common-lands.

Tweet thisPost on Facebook

А преко Јордана према Јерихону на источној страни Јордана, од племена Рувимова Восор у пустињи и подграђа његова, и Јасу и подграђа њезина,

And on the other side of the Jordan, across from Jericho, on the east side of the Jordan, they were given from the tribe of Reuben: Bezer in the wilderness with its common-lands, Jahzah with its common-lands,

Tweet thisPost on Facebook

И Кедимот и подграђа његова, и Мифат и подграђа његова;

Kedemoth with its common-lands, and Mephaath with its common-lands.

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Гадова Рамот у Галаду и подграђа његова, и Маханајим и подграђа његова,

And from the tribe of Gad: Ramoth in Gilead with its common-lands, Mahanaim with its common-lands,

Tweet thisPost on Facebook

И Есевон и подграђа његова, и Јазир и подграђа његова.

Heshbon with its common-lands, and Jazer with its common-lands.This goes to iframe