Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 5


А синови Рувима првенца Израиљева, јер он бијаше првенац, али кад оскрвни постељу оца својега, дано би његово првенаштво синовима Јосифа сина Израиљева, али не тако да се броји првенац,

Now the sons of Reuben the firstborn of Israel-- he was indeed the firstborn, but because he defiled his father's bed, his birthright was given to the sons of Joseph, the son of Israel, so that the genealogy is not listed according to the birthright;


Јер Јуда би најсилнији међу браћом својом и од њега је вођ, али првенаштво доби Јосиф;

yet Judah prevailed over his brothers, and from him came a ruler, although the birthright was Joseph's--


Синови Рувима првенца Израиљева бијаху: Анох и Фалуј, Есрон и Хармија,

the sons of Reuben the firstborn of Israel were Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi.


Синови Јоилови: Семаја син му, а његов син Гог, а његов син Симеј,

The sons of Joel were Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Миха, а његов син Реаја, а његов син Вал,

Micah his son, Reaiah his son, Baal his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Веира, којега одведе Телгат-Фелнасар цар Асирски; он бијаше кнез племена Рувимова.

and Beerah his son, whom Tiglath-Pileser king of Assyria carried into captivity. He was leader of the Reubenites.

Tweet thisPost on Facebook

А браћи његовој по породицама њиховијем кад се избројише по кољенима својим, бјеше кнез Јеило и Захарија,

And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was registered: the chief, Jeiel, and Zechariah,


И Вела син Азаза сина Семе сина Јоилова; он живљаше у Ароиру и до Невона и Валмеона.

and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, as far as Nebo and Baal Meon.


Потом живљаше к истоку дори до пустиње од ријеке Ефрата, јер им се стока умножи у земљи Галадској.

Eastward they settled as far as the entrance of the wilderness this side of the River Euphrates, because their cattle had multiplied in the land of Gilead.


И за времена Саулова војеваше на Агарене, који изгибоше од руке њихове; и тако се населише у шаторима њиховијем по свему источном крају земље Галадске.

Now in the days of Saul they made war with the Hagrites, who fell by their hand; and they dwelt in their tents throughout the entire area east of Gilead.


А синови Гадови живљаху према њима у земљи Васанској до Салхе.

And the children of Gad dwelt next to them in the land of Bashan as far as Salcah:


Јоило им бијаше поглавар, а Сафан други, па Јанај и Сафат у Васану.

Joel was the chief, Shapham the next, then Jaanai and Shaphat in Bashan,

Tweet thisPost on Facebook

А браћа њихова по домовима отачким бијаху: Михаило и Месулам и Сева и Јорај и Јахан и Зије и Евер, седморица.

and their brethren of their father's house: Michael, Meshullam, Sheba, Jorai, Jachan, Zia, and Heber- -seven in all.

Tweet thisPost on Facebook

Ти бијаху синови Авихаила сина Урија сина Јароје сина Галада сина Михаила сина Јесисаја сина Јадона сина Вузова.

These were the children of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;

Tweet thisPost on Facebook

Ахије син Авдила сина Гунијева бијаше поглавар у дому отаца њиховијех.

Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, was chief of their father's house.

Tweet thisPost on Facebook

И живљаху у Галаду, у Васану и у селима његовијем и у свијем подграђима Саронским до међа његовијех.

And the Gadites dwelt in Gilead, in Bashan and in its villages, and in all the common-lands of Sharon within their borders.


Сви ови бише избројени за времена Јотама цара Јудина и за времена Јеровоама цара Израиљева.

All these were registered by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.


Синова Рувимовијех и Гадовијех и половине племена Манасијина, храбријех људи, што ношаху штит и мач, и затезаху лук, и вјештијех боју, бијаше четрдесет и четири тисуће и седам стотина и шездесет, који иђаху на војску;

The sons of Reuben, the Gadites, and half the tribe of Manasseh had forty-four thousand seven hundred and sixty valiant men, men able to bear shield and sword, to shoot with the bow, and skillful in war, who went to war.

Tweet thisPost on Facebook

И војеваше на Агарене, на Јетуреје и Нафисеје и Нодавеје,

They made war with the Hagrites, Jetur, Naphish, and Nodab.


И дође им помоћ супрот њих, и Агарени им бише дани у руке и све што имаху; јер завапише к Богу у боју, и услиши их, јер се поуздаше у њ.

And they were helped against them, and the Hagrites were delivered into their hand, and all who were with them, for they cried out to God in the battle. He heeded their prayer, because they put their trust in Him.


И заплијенише стоку њихову, педесет тисућа камила и двјеста и педесет тисућа оваца и двије тисуће магараца и сто тисућа душа људских.

Then they took away their livestock--fifty thousand of their camels, two hundred and fifty thousand of their sheep, and two thousand of their donkeys--also one hundred thousand of their men;

Tweet thisPost on Facebook

А рањенијех много паде; јер тај бој би од Бога; и наставаше на мјесту њихову до сеобе своје.

for many fell dead, because the war was God's. And they dwelt in their place until the captivity.


А синови половине племена Манасијина живљаху у тој земљи од Васана до Вал-Ермона и Сенира, до горе Ермона; бијаху се умножили.

So the children of the half-tribe of Manasseh dwelt in the land. Their numbers increased from Bashan to Baal Hermon, that is, to Senir, or Mount Hermon.

Tweet thisPost on Facebook

А ово бијаху поглавари у дому отаца њиховијех: Ефер и Јесеј и Елило и Азрило и Јеремија и Одавија и Јадило, људи храбри и на гласу, поглавари у дому отаца својих.

These were the heads of their fathers' houses: Epher, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremiah, Hodaviah, and Jahdiel. They were mighty men of valor, famous men, and heads of their fathers' houses.

Tweet thisPost on Facebook

Али кад згријешише Богу отаца својих и чинише прељубу за боговима народа оне земље, које Бог истријеби испред њих,

And they were unfaithful to the God of their fathers, and played the harlot after the gods of the peoples of the land, whom God had destroyed before them.


Подиже Бог Израиљев дух Фула цара Асирскога и дух Телгат-Фелнасара цара Асирскога, и преселише племе Рувимово и племе Гадово и половину племена Манасијина, и одведоше их у Алу и у Авор и у Ару, и на ријеку Гозан, гдје осташе до данас.

So the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, that is, Tiglath-Pileser king of Assyria. He carried the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh into captivity. He took them to Halah, Habor, Hara, and the river of Gozan to this day.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe