Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 3


А ово су синови Давидови који му се родише у Хеврону: првенац Амнон од Ахиноаме Језраељанке, други Данило од Авигеје Кармилке,

Now these were the sons of David who were born to him in Hebron: The firstborn was Amnon, by Ahinoam the Jezreelitess; the second, Daniel, by Abigail the Carmelitess;


Трећи Авесалом, син Махе кћери Талмаја цара Гесурскога, четврти Адонија, син Агитин,

the third, Absalom the son of Maacah, the daughter of Talmai, king of Geshur; the fourth, Adonijah the son of Haggith;

Tweet thisPost on Facebook

Пети Сефатија од Авитале, шести Итрам од Егле жене његове.

the fifth, Shephatiah, by Abital; the sixth, Ithream, by his wife Eglah.


Јерусалим данас (поглед са запада)

Шест му се роди у Хеврону, гдје царова седам година и шест мјесеца, а тридесет и три царова у Јерусалиму.

Јерусалим данас (поглед са запада)

These six were born to him in Hebron. There he reigned seven years and six months, and in Jerusalem he reigned thirty-three years.


А ови му се родише у Јерусалиму: Самаја и Совав и Натан и Соломун, четири, од Витсавеје кћери Амилове.

And these were born to him in Jerusalem: Shimea, Shobab, Nathan, and Solomon--four by Bathshua the daughter of Ammiel.


И Јевар и Елисама и Елифалет,

Also there were Ibhar, Elishama, Eliphelet,

Tweet thisPost on Facebook

И Нога и Нефег и Јафија,

Nogah, Nepheg, Japhia,

Tweet thisPost on Facebook

И Елисама и Елијада и Елифелет, девет,

Elishama, Eliada, and Eliphelet--nine in all.


Све синови Давидови осим синова иноча његовијех и осим Тамаре сестре њихове.

These were all the sons of David, besides the sons of the concubines, and Tamar their sister.


А син Соломунов бијаше Ровоам, а његов син Авија, а његов син Аса, а његов син Јосафат,

Solomon's son was Rehoboam; Abijah was his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,


А његов син Јорам, а његов син Охозија, а његов син Јоас,

Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Амасија, а његов син Азарија, а његов син Јотам,

Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Ахаз, а његов син Језекија, а његов син Манасија,

Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Амон, а његов син Јосија.

Amon his son, and Josiah his son.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Јосијини: првенац Јоанан, други Јоаким, трећи Седекија, четврти Салум.

The sons of Josiah were Johanan the firstborn, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, and the fourth Shallum.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Јоакимови: Јехонија син му, и његов син Седекија.

The sons of Jehoiakim were Jeconiah his son and Zedekiah his son.


А синови Јехоније сужња: Салатило син му.

And the sons of Jeconiah were Assir, Shealtiel his son,


А његови синови Малхирам и Федаја и Сенасар, Јекамија, Осама и Недавија.

and Malchiram, Pedaiah, Shenazzar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Федајини: Зоровавељ и Симеј; а синови Зоровавељеви: Месулам и Ананија и сестра им Селомета.

The sons of Pedaiah were Zerubbabel and Shimei. The sons of Zerubbabel were Meshullam, Hananiah, Shelomith their sister,


А синови Месуламови: Асува и Оило и Варахија и Асадија и Јусавесед, пет.

and Hashubah, Ohel, Berechiah, Hasadiah, and Jushab-Hesed--five in all.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Ананијини: Фелатија и Јесаја, синови Рефајини, синови Арнанови, синови Овадијини, синови Сеханијини.

The sons of Hananiah were Pelatiah and Jeshaiah, the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, and the sons of Shechaniah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Сеханијини: Семаја, и синови Семајини: Хатус и Игеал и Варија и Неарија и Сафат, шест.

The son of Shechaniah was Shemaiah. The sons of Shemaiah were Hattush, Igal, Bariah, Neariah, and Shaphat--six in all.


А синови Неаријини: Елиоинај и Језекија и Азрикам, три.

The sons of Neariah were Elioenai, Hezekiah, and Azrikam--three in all.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Елиоинајеви: Одаја и Елиасив и Фелаја и Акув и Јоанан и Далаја и Анан, седам.

The sons of Elioenai were Hodaviah, Eliashib, Pelaiah, Akkub, Johanan, Delaiah, and Anani--seven in all.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe