Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 27


А синови Израиљеви по свом броју, главари домова отачких, тисућници и стотиници и управитељи њихови, служаху цару у сваком послу у редовима, који долажаху и одлажаху од мјесеца до мјесеца, свакога мјесеца у години; а у сваком реду бијаше их двадесет и четири тисуће.

And the children of Israel, according to their number, the heads of fathers' houses, the captains of thousands and hundreds and their officers, served the king in every matter of the military divisions. These divisions came in and went out month by month throughout all the months of the year, each division having twenty- four thousand.


Над првијем редом првога мјесеца бијаше Јасовеам син Завдилов, и у његову реду бијаше двадесет и четири тисуће.

Over the first division for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel, and in his division were twenty-four thousand;


Од синова Фаресовијех бијаше поглавар над свијем старјешинама у војсци првога мјесеца.

he was of the children of Perez, and the chief of all the captains of the army for the first month.


А над редом другога мјесеца бијаше Додај Ахошанин, и војвода у његову реду бјеше Миклот; и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

Over the division of the second month was Dodai an Ahohite, and of his division Mikloth also was the leader; in his division were twenty-four thousand.


Трећи војвода трећега мјесеца бјеше Венаја син Јодаја свештеника, поглавар; и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The third captain of the army for the third month was Benaiah, the son of Jehoiada the priest, who was chief; in his division were twenty-four thousand.

Tweet thisPost on Facebook

Овај Венаја бјеше јунак међу тридесеторицом и над тридесеторицом; и над редом његовијем бјеше Амизавад син му.

This was the Benaiah who was mighty among the thirty, and was over the thirty; in his division was Ammizabad his son.


Четврти, четвртога мјесеца Асаило брат Јоавов, и за њим Зевадија син му; и у реду његову бјеше двадесет и четири тисуће.

The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him; in his division were twenty-four thousand.


Пети, петога мјесеца, поглавар Самут Језрајанин, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The fifth captain for the fifth month was Shamhuth the Izrahite; in his division were twenty-four thousand.

Tweet thisPost on Facebook

Шести, шестога мјесеца, Ира син Икисов Текојанин, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite; in his division were twenty-four thousand.


Седми, седмога мјесеца, Хелис Фелоњанин од синова Јефремовијех, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim; in his division were twenty-four thousand.


Осми, осмога мјесеца, Сивехај Хусаћанин од синова Заринијех, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The eighth captain for the eighth month was Sibbechai the Hushathite, of the Zarhites; in his division were twenty-four thousand.


Девети, деветога мјесеца, Авијезер Анатоћанин од синова Венијаминових, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anathothite, of the Benjamites; in his division were twenty-four thousand.


Десети, десетога мјесеца, Марај Нетофаћанин од синова Заринијех, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites; in his division were twenty-four thousand.


Једанаести, једанаестога мјесеца, Венаја Фаратоњанин од синова Јефремовијех, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim; in his division were twenty-four thousand.


Дванаести, дванаестога мјесеца, Хелдај Нетофаћанин од Готонила, и у његову реду бјеше двадесет и четири тисуће.

The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel; in his division were twenty-four thousand.


А над племенима Израиљевијем бијаху: над племеном Рувимовијем кнез Елијезер син Зихријев; над Симеуновијем Сефатија син Машин;

Furthermore, over the tribes of Israel: the officer over the Reubenites was Eliezer the son of Zichri; over the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah;

Tweet thisPost on Facebook

Над Левијевим Асавија син Кемуилов; над Ароновијем Садок;

over the Levites, Hashabiah the son of Kemuel; over the Aaronites, Zadok;


Над Јудинијем Елиуј од браће Давидове; над Исахаровијем Амрије син Михаилов;

over Judah, Elihu, one of David's brothers; over Issachar, Omri the son of Michael;


Над Завулоновијем Исмаја син Овадијин; над Нефталимовим Јеримот син Азрилов;

over Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah; over Naphtali, Jerimoth the son of Azriel;

Tweet thisPost on Facebook

Над синовима Јефремовијем Исус син Азазијев; над половином племена Манасијина Јоило син Федајин;

over the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah; over the half-tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah;

Tweet thisPost on Facebook

Над другом половином племена Манасијина у Галаду Идо син Захаријин; над Венијаминовим Јасило син Авениров;

over the half-tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah; over Benjamin, Jaasiel the son of Abner;

Tweet thisPost on Facebook

Над Дановијем Азареило син Јероамов. То бијаху кнезови племена Израиљевијех.

over Dan, Azarel the son of Jeroham. These were the leaders of the tribes of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

А не изброји Давид онијех који имаху мање од двадесет година, јер Господ бјеше рекао да ће умножити синове Израиљеве као звијезде небеске.

But David did not take the number of those twenty years old and under, because the LORD had said He would multiply Israel like the stars of the heavens.


Јоав син Серујин поче бројити, али не доврши; јер дође гњев Божји за то на Израиља; зато тај број не дође у књигу о цару Давиду.

Joab the son of Zeruiah began a census, but he did not finish, for wrath came upon Israel because of this census; nor was the number recorded in the account of the chronicles of King David.


Над благом царевијем бијаше Азмавет син Адилов, а над благом по земљи, по градовима и по селима и по кулама Јонатан син Озијин.

And Azmaveth the son of Adiel was over the king's treasuries; and Jehonathan the son of Uzziah was over the storehouses in the field, in the cities, in the villages, and in the fortresses.

Tweet thisPost on Facebook

А над ратарима, који рађаху земљу, бијаше Езрије син Хелувов;

Ezri the son of Chelub was over those who did the work of the field for tilling the ground.

Tweet thisPost on Facebook

А над виноградарима Симеј Рамаћанин; а над родом виноградским и над пивницама Завдије Сифмејин;

And Shimei the Ramathite was over the vineyards, and Zabdi the Shiphmite was over the produce of the vineyards for the supply of wine.


А над маслинама и смоквама по пољима Вал-Анан Гедеранин; а над уљем Јоас;

Baal-Hanan the Gederite was over the olive trees and the sycamore trees that were in the lowlands, and Joash was over the store of oil.

Tweet thisPost on Facebook

Над говедима што пасијаху у Сарону Ситрај Сароњанин, а над говедима по долинама Сафат Адлајев;

And Shitrai the Sharonite was over the herds that fed in Sharon, and Shaphat the son of Adlai was over the herds that were in the valleys.

Tweet thisPost on Facebook

Над камилама Овил Исмаиљац; над магарцима Једаја Мероноћанин;

Obil the Ishmaelite was over the camels, Jehdeiah the Meronothite was over the donkeys,

Tweet thisPost on Facebook

А над овцама Јазиз Агарејин. Сви ови бијаху настојници над благом цара Давида.

and Jaziz the Hagerite was over the flocks. All these were the officials over King David's property.

Tweet thisPost on Facebook

А Јонатан стриц Давидов бијаше савјетник, мудар човјек и књижевник; он и Јехило син Ахмонијев бијаху са синовима царевијем.

Also Jehonathan, David's uncle, was a counselor, a wise man, and a scribe; and Jehiel the son of Hachmoni was with the king's sons.

Tweet thisPost on Facebook

И Ахитофел бијаше савјетник царев, и Хусај Архијанин пријатељ царев.

Ahithophel was the king's counselor, and Hushai the Archite was the king's companion.

Tweet thisPost on Facebook

А послије Ахитофела бијаше Јодај син Венајин и Авијатар, а војвода царев бјеше Јоав.

After Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, then Abiathar. And the general of the king's army was Joab.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe