Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 26


А редови вратарски бијаху: од синова Корејевих бијаше Меселемија син Корејев између синова Асафовијех;

Concerning the divisions of the gatekeepers: of the Korahites, Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.


А синови Меселемијини: Захарија првенац, Једиаило други, Зевадија трећи, Јатнило четврти,

And the sons of Meshelemiah were Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,

Tweet thisPost on Facebook

Елам пети, Јоанан шести, Елиоинај седми;

Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Eljehoenai the seventh.

Tweet thisPost on Facebook

И Овид-Едомови синови: Семаја првенац, Јозавад други, Јоах трећи и Сахар четврти и Натанаило пети,

Moreover the sons of Obed-Edom were Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, Sacar the fourth, Nethanel the fifth,

Tweet thisPost on Facebook

Амило шести, Исахар седми, Феултај осми; јер га благослови Бог.

Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth; for God blessed him.

Tweet thisPost on Facebook

И Семаји сину његову родише се синови, који старјешоваху у дому оца својега, јер бијаху добри јунаци.

Also to Shemaiah his son were sons born who governed their fathers' houses, because they were men of great ability.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Семајини: Готније и Рафаило и Овид и Елзавад браћа његова, храбри људи, Елиуј и Семахија.

The sons of Shemaiah were Othni, Rephael, Obed, and Elzabad, whose brothers Elihu and Semachiah were able men.

Tweet thisPost on Facebook

Сви ови бијаху од синова Овид-Едомовијех, и они и синови њихови и браћа њихова, сви храбри људи, крјепки за службу, бијаше их шездесет и два од Овид-Едома.

All these were of the sons of Obed-Edom, they and their sons and their brethren, able men with strength for the work: sixty-two of Obed-Edom.

Tweet thisPost on Facebook

А Меселемијиних синова и браће, храбријех људи, бијаше осамнаест.

And Meshelemiah had sons and brethren, eighteen able men.

Tweet thisPost on Facebook

А Осини синови, од синова Мераријевих: Симрије поглавар, премда не бјеше првенац, али га отац постави поглаварем;

Also Hosah, of the children of Merari, had sons: Shimri the first (for though he was not the firstborn, his father made him the first),


Хелкија други, Тевалија трећи, Захарија четврти; свијех синова и браће Осине бијаше тринаест.

Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth; all the sons and brethren of Hosah were thirteen.

Tweet thisPost on Facebook

Од њих бијаху редови вратарски по поглаварима да чувају стражу наизмјенце с браћом својом служећи у дому Господњем.

Among these were the divisions of the gatekeepers, among the chief men, having duties just like their brethren, to serve in the house of the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

Јер меташе ждријеб за малога као и за великога по домовима својих отаца, за свака врата.

And they cast lots for each gate, the small as well as the great, according to their father's house.

Tweet thisPost on Facebook

И паде ждријеб на исток Селимији; а Захарији сину његову, мудрому савјетнику, кад бацише ждријеб, паде му ждријеб на сјевер;

The lot for the East Gate fell to Shelemiah. Then they cast lots for his son Zechariah, a wise counselor, and his lot came out for the North Gate;

Tweet thisPost on Facebook

А Овид-Едому на југ, а синовима његовијем на ризницу;

to Obed-Edom the South Gate, and to his sons the storehouse.

Tweet thisPost on Facebook

Суфиму и Оси на запад с вратима Салехетским на путу који иде горе; стража бјеше према стражи:

To Shuppim and Hosah the lot came out for the West Gate, with the Shallecheth Gate on the ascending highway--watchman opposite watchman.


С истока шест Левита; са сјевера четири на дан; с југа на дан четири; а код ризнице по два;

On the east were six Levites, on the north four each day, on the south four each day, and for the storehouse two by two.

Tweet thisPost on Facebook

На Парвару са запада четири на путу, два код Парвара.

As for the Parbar on the west, there were four on the highway and two at the Parbar.

Tweet thisPost on Facebook

То су редови вратарски међу синовима Корејевим и синовима Мераријевим.

These were the divisions of the gatekeepers among the sons of Korah and among the sons of Merari.

Tweet thisPost on Facebook

И ови још бијаху Левити: Ахија над благом дома Божијега, над благом од посвећенијех ствари.

Of the Levites, Ahijah was over the treasuries of the house of God and over the treasuries of the dedicated things.


Од синова Ладановијех између синова Гирсоновијех од Ладана, између главара домова отачких од Ладана сина Гирсонова бијаше Јехило,

The sons of Laadan, the descendants of the Gershonites of Laadan, heads of their fathers' houses, of Laadan the Gershonite: Jehieli.


Синови Јехилови: Зетам и Јоило брат му бијаху над благом дома Господњега;

The sons of Jehieli, Zetham and Joel his brother, were over the treasuries of the house of the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Амрамовијех, Исаровијех, Хевроновијех, Озиловијех,

Of the Amramites, the Izharites, the Hebronites, and the Uzzielites:


Бијаше Севуило син Гирсона сина Мојсијева старјешина над благом.

Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was overseer of the treasuries.


А браћа његова од Елијезера: Реавија син му, а његов син Јесаија, а његов син Јорам, а његов син Зихрије, а његов син Селомит;

And his brethren by Eliezer were Rehabiah his son, Jeshaiah his son, Joram his son, Zichri his son, and Shelomith his son.


Овај Селомит и браћа његова бијаху над свијем благом од посвећенијех ствари, које посвети цар Давид и поглавари домова отачких и тисућници и стотиници и војводе;

This Shelomith and his brethren were over all the treasuries of the dedicated things which King David and the heads of fathers' houses, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the army, had dedicated.

Tweet thisPost on Facebook

Од ратова и од плијена посветише да се оправи дом Господњи;

Some of the spoils won in battles they dedicated to maintain the house of the LORD.


И што год бјеше посветио Самуило видјелац и Саул син Кисов и Авенир син Ниров и Јоав син Серујин; ко год посвећиваше, даваше у руке Селомиту и браћи његовој.

And all that Samuel the seer, Saul the son of Kish, Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah had dedicated, every dedicated thing, was under the hand of Shelomith and his brethren.


Од синова Исаровијех: Хенанија и синови његови бијаху над спољашњим пословима у Израиљу, управитељи и судије.

Of the Izharites, Chenaniah and his sons performed duties as officials and judges over Israel outside Jerusalem.


Од синова Хевроновијех Асавија и браћа његова, тисућа и седам стотина храбријех људи, бијаху над Израиљем с ову страну Јордана на истоку за сваки посао Господњи и за службу царску.

Of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, one thousand seven hundred able men, had the oversight of Israel on the west side of the Jordan for all the business of the LORD, and in the service of the king.


Између синова Хевроновијех бијаше Јерија поглавар синовима Хевроновијем по породицама њиховијем и домовима отачким. Четрдесете године царовања Давидова потражише их и нађоше међу њима храбријех јунака у Јазиру Галадском.

Among the Hebronites, Jerijah was head of the Hebronites according to his genealogy of the fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought, and there were found among them capable men at Jazer of Gilead.


И браће његове, храбријех људи, бијаше двије тисуће и седам стотина главара у домовима отачким; и постави их цар Давид над синовима Рувимовијем и Гадовијем и половином племена Манасијина за све послове Божије и царске.

And his brethren were two thousand seven hundred able men, heads of fathers' houses, whom King David made officials over the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God and the affairs of the king.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe