Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 24


А међу синовима Ароновијем ови су редови: синови Аронови бјеху Надав и Авијуд, Елеазар и Итамар.

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron were Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar.


Али Надав и Авијуд умријеше прије оца својега и немаху дјеце; зато бише свештеници Елеазар и Итамар.

And Nadab and Abihu died before their father, and had no children; therefore Eleazar and Ithamar ministered as priests.


И раздијели их Давид: Садока, који бијаше од синова Елеазаровијех, и Ахимелеха, који бијаше од синова Итамаровијех, по реду њихову у служби њиховој.

Then David with Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, divided them according to the schedule of their service.

Tweet thisPost on Facebook

И нађе се синова Елеазаровијех више поглавица него синова Итамаровијех, кад их раздијелише: од синова Елеазаровијех бијаше поглавица по домовима отачким шеснаест, а од синова Итамаровијех осам по домовима отачким.

Now there were more leaders found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar, and thus they were divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen heads of their fathers' houses, and eight heads of their fathers' houses among the sons of Ithamar.

Tweet thisPost on Facebook

И бише раздијељени ждријебом и један и други; јер поглавари у светињи и поглавари пред Богом бијаху и од синова Елеазаровијех и од синова Итамаровијех.

Thus they were divided by lot, one group as another, for there were officials of the sanctuary and officials of the house of God, from the sons of Eleazar and from the sons of Ithamar.


И пописа их Семаја син Натанаилов писар од племена Левијева пред царем и кнезовима и Садоком свештеником и Ахимелехом сином Авијатаровијем и пред поглаварима породица отачких међу свештеницима и Левитима, један дом отачки узевши за Елеазара а један за Итамара.

And the scribe, Shemaiah the son of Nethaneel, one of the Levites, wrote them down before the king, the leaders, Zadok the priest, Ahimelech the son of Abiathar, and the heads of the fathers' houses of the priests and Levites, one father's house taken for Eleazar and one for Ithamar.


И паде први ждријеб на Јојарива, други на Једају,

Now the first lot fell to Jehoiarib, the second to Jedaiah,


Трећи на Харима, четврти на Сеорима,

the third to Harim, the fourth to Seorim,


Пети на Малхију, шести на Мејамина,

the fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,

Tweet thisPost on Facebook

Седми на Акоса, осми на Авију,

the seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,


Девети на Исуја, десети на Сеханију,

the ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,

Tweet thisPost on Facebook

Једанаести на Елијасива, дванаести на Јакима,

the eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,

Tweet thisPost on Facebook

Тринаести на Уфу, четрнаести на Јесевава,

the thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,

Tweet thisPost on Facebook

Петнаести на Вилгу, шеснаести на Имира,

the fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,


Седамнаести на Езира, осамнаести на Афисиса,

the seventeenth to Hezir, the eighteenth to Happizzez,

Tweet thisPost on Facebook

Деветнаести на Петају, двадесети на Језекила,

the nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,

Tweet thisPost on Facebook

Двадесет први на Јахина, двадесет други на Гамула,

the twenty-first to Jachin, the twenty-second to Gamul,

Tweet thisPost on Facebook

Двадесет трећи на Делају, двадесет четврти на Мазију.

the twenty-third to Delaiah, the twenty-fourth to Maaziah.

Tweet thisPost on Facebook

То је ред њихов за службу њихову, којим иду у дом Господњи на посао свој по наредби Арона оца својега, како му бјеше заповједио Господ Бог Израиљев.

This was the schedule of their service for coming into the house of the LORD according to their ordinance by the hand of Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.


А од осталијех синова Левијевих бијаше од синова Амрамовијех Суваило; од синова Суваиловијех Једаја,

Now the rest of the sons of Levi: of the sons of Amram, Shubael; of the sons of Shubael, Jehdeiah.


Од Реавије, од синова Реавијиних поглавар Јесија;

Concerning Rehabiah, of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Исаровијех Селомот, од синова Селомотовијех Јат;

Of the Izharites, Shelomoth; of the sons of Shelomoth, Jahath.

Tweet thisPost on Facebook

А од синова Јеријиних Амарија други, Јазило трећи, Јекамеам четврти;

Of the sons of Hebron, Jeriah was the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.


Од синова Узиловијех Миха; од синова Мишинијех Самир;

Of the sons of Uzziel, Michah; of the sons of Michah, Shamir.

Tweet thisPost on Facebook

Брат Мишин Јесија; од синова Јесијиних Захарија.

The brother of Michah, Isshiah; of the sons of Isshiah, Zechariah.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Мераријеви: Малије и Мусије; од синова Јазијиних Вено.

The sons of Merari were Mahli and Mushi; the son of Jaaziah, Beno.


Синови Мераријеви од Јазије: Вено и Соам и Захур и Иврије;

The sons of Merari by Jaaziah were Beno, Shoham, Zaccur, and Ibri.

Tweet thisPost on Facebook

Од Малија Елеазар, који немаше синова;

Of Mahli: Eleazar, who had no sons.

Tweet thisPost on Facebook

Од Киса, од синова Кисовијех: Јерамеило;

Of Kish: the son of Kish, Jerahmeel.

Tweet thisPost on Facebook

И од синова Мусијевих Малије и Едер и Јеримот. То бијаху синови Левитски по домовима отаца својих.

Also the sons of Mushi were Mahli, Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites according to their fathers' houses.

Tweet thisPost on Facebook

И они бацаше ждријеб према браћи својој, синовима Ароновијем, пред Давидом и Садоком и Ахимелехом и поглаварима домова отачких међу свештеницима и Левитима, од домова отачких сваки поглавар према брату својему млађему.

These also cast lots just as their brothers the sons of Aaron did, in the presence of King David, Zadok, Ahimelech, and the heads of the fathers' houses of the priests and Levites. The chief fathers did just as their younger brethren.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe