Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 23


И тако Давид стар и сит живота постави Соломуна сина својега царем над Израиљем.

So when David was old and full of days, he made his son Solomon king over Israel.


И сабра све кнезове Израиљеве и свештенике и Левите.

And he gathered together all the leaders of Israel, with the priests and the Levites.

Tweet thisPost on Facebook

И бише избројени Левити од тридесет година и више, и бјеше их на број с главе на главу тридесет и осам тисућа људи.

Now the Levites were numbered from the age of thirty years and above; and the number of individual males was thirty-eight thousand.


Између њих бијаше двадесет и четири тисуће одређенијех на посао у дому Господњем, а шест тисућа управитеља и судија;

Of these, twenty-four thousand were to look after the work of the house of the LORD, six thousand were officers and judges,


А четири тисуће вратара и четири тисуће који хваљаху Господа уз оруђа која начини за хвалу.

four thousand were gatekeepers, and four thousand praised the LORD with musical instruments, "which I made," said David, "for giving praise."


И раздијели их Давид у редове по синовима Левијевим, Гирсону, Кату и Мерарију.

And David divided them into divisions among the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.


Од Гирсона бијаху: Ладан и Симеј;

Of the Gershonites: Laadan and Shimei.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Ладанови: поглавар Јехило и Зетам и Јоило, тројица;

The sons of Laadan: the first Jehiel, then Zetham and Joel--three in all.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Симејеви: Селомит и Азило и Харан, тројица. То су поглавари отачких породица Ладановијех.

The sons of Shimei: Shelomith, Haziel, and Haran--three in all. These were the heads of the fathers' houses of Laadan.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Симејеви: Јат, Зина и Јеус и Верија, та су четворица синови Симејеви.

And the sons of Shimei: Jahath, Zina, Jeush, and Beriah. These were the four sons of Shimei.

Tweet thisPost on Facebook

А Јат бијаше поглавар, а Зиза други; а Јеус и Верија немаху много дјеце, зато се бројаху у један дом отачки.

Jahath was the first and Zizah the second. But Jeush and Beriah did not have many sons; therefore they were assigned as one father's house.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Катови: Амрам, Исар, Хеврон и Озило, четворица.

The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel--four in all.


Синови Амрамови: Арон и Мојсије. Али Арон би одвојен да освећује светињу над светињама, он и синови његови довијека, да каде пред Господом, да му служе и да благосиљају у име његово довијека.

The sons of Amram: Aaron and Moses; and Aaron was set apart, he and his sons forever, that he should sanctify the most holy things, to burn incense before the LORD, to minister to Him, and to give the blessing in His name forever.


А синови Мојсија човјека Божијега броје се у племе Левијево.

Now the sons of Moses the man of God were reckoned to the tribe of Levi.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Мојсијеви: Гирсом и Елијезер.

The sons of Moses were Gershon and Eliezer.


Синови Гирсомови: Севуило поглавар.

Of the sons of Gershon, Shebuel was the first.


А синови Елијезерови: Реавија поглавар. А немаше Елијезер више синова, него се синови Реавијини умножише веома.

Of the descendants of Eliezer, Rehabiah was the first. And Eliezer had no other sons, but the sons of Rehabiah were very many.


Синови Исарови: Селомит поглавар.

Of the sons of Izhar, Shelomith was the first.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Хевронови: Јерија први, Амарија други, Јазило трећи, и Јекамеам четврти.

Of the sons of Hebron, Jeriah was the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.


Синови Озилови: Миха први и Јесија други.

Of the sons of Uzziel, Michah was the first and Jesshiah the second.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Мераријеви: Малије и Мусије. Синови Малијеви: Елеазар и Кис.

The sons of Merari were Mahli and Mushi. The sons of Mahli were Eleazar and Kish.

Tweet thisPost on Facebook

А Елеазар умрије и не имаше синова него само кћери, и њима се оженише синови Кисови, браћа њихова.

And Eleazar died, and had no sons, but only daughters; and their brethren, the sons of Kish, took them as wives.


Синови Мусијеви: Малије и Едер и Јеремот, тројица.

The sons of Mushi were Mahli, Eder, and Jeremoth--three in all.


То су синови Левијеви по отачким домовима својим, поглавари домова отачких, који бише избројени по броју имена с главе на главу, који рађаху посао за службу у дому Господњем, од двадесет година и више.

These were the sons of Levi by their fathers' houses--the heads of the fathers' houses as they were counted individually by the number of their names, who did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and above.


Јер Давид рече: мир даде Господ Бог Израиљев народу својему, и наставаће у Јерусалиму довијека.

For David said, "The LORD God of Israel has given rest to His people, that they may dwell in Jerusalem forever";

Tweet thisPost on Facebook

И Левити неће више носити шатора и посуђа његова за службу његову.

and also to the Levites, "They shall no longer carry the tabernacle, or any of the articles for its service."


Јер по пошљедњој наредби Давидовој бише избројени синови Левијеви од двадесет година и више;

For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above;

Tweet thisPost on Facebook

Јер одређени бијаху да помажу синовима Ароновијем у служби у дому Господњем у тријемовима и у клијетима, и да чисте све свете ствари и да раде око службе у дому Господњем,

because their duty was to help the sons of Aaron in the service of the house of the LORD, in the courts and in the chambers, in the purifying of all holy things and the work of the service of the house of God,

Tweet thisPost on Facebook

И око хљебова постављенијех, и око бијелога брашна за дар и око колача пријеснијех и око тавица, и око свега што се пржи, и око сваке мјере,

both with the showbread and the fine flour for the grain offering, with the unleavened cakes and what is baked in the pan, with what is mixed and with all kinds of measures and sizes;


И да стоје јутром и хвале и славе Господа, и тако вечером,

to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at evening;


И кад се год приносе жртве паљенице Господу, у суботе, и на младине и празнике, у броју по реду свом свагда пред Господом,

and at every presentation of a burnt offering to the LORD on the Sabbaths and on the New Moons and on the set feasts, by number according to the ordinance governing them, regularly before the LORD;


И да раде што треба радити у шатору од састанка и у светињи, и за синове Аронове, браћу своју, у служби у дому Господњем.

and that they should attend to the needs of the tabernacle of meeting, the needs of the holy place, and the needs of the sons of Aaron their brethren in the work of the house of the LORD.This goes to iframe