Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 17


А кад Давид сјеђаше код куће своје, рече Давид Натану пророку: гле, ја стојим у кући од кедрова дрвета, а ковчег завјета Господњега под завјесима.

Now it came to pass, when David was dwelling in his house, that David said to Nathan the prophet, "See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the LORD is under tent curtains."


А Натан рече Давиду: што ти је год у срцу, чини, јер је Бог с тобом.

Then Nathan said to David, "Do all that is in your heart, for God is with you."

Tweet thisPost on Facebook

Али ону ноћ дође ријеч Божија Натану говорећи:

But it happened that night that the word of God came to Nathan, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Иди и реци Давиду слузи мојему: овако вели Господ: ти ми нећеш сазидати куће да у њој наставам.

"Go and tell My servant David, 'Thus says the LORD: "You shall not build Me a house to dwell in.

Tweet thisPost on Facebook

Кад нијесам наставао у кући откад изведох Израиља до данас, него сам ишао од шатора до шатора и од наслона до наслона,

"For I have not dwelt in a house since the time that I brought up Israel, even to this day, but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another.


Куда сам год ходио са свијем Израиљем, јесам ли једну ријеч рекао коме између судија Израиљевијех којима заповиједах да пасу народ мој, и казао: зашто ми не начините кућу од кедра?

"Wherever I have moved about with all Israel, have I ever spoken a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd My people, saying, 'Why have you not built Me a house of cedar?' " '

Tweet thisPost on Facebook

Овако дакле реци слузи мојему Давиду: овако вели Господ над војскама: ја те узех од тора, од оваца, да будеш вођ народу мојему Израиљу.

"Now therefore, thus shall you say to My servant David, 'Thus says the LORD of hosts: "I took you from the sheepfold, from following the sheep, that you should be ruler over My people Israel.

Tweet thisPost on Facebook

И бјех с тобом куда си год ишао, и истријебих све непријатеље твоје испред тебе, и стекох ти име као што је име великих људи на земљи.

"And I have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you, and have made you a name like the name of the great men who are on the earth.

Tweet thisPost on Facebook

И одредићу мјесто народу својему Израиљу, и посадићу га, те ће наставати у свом мјесту, и неће се више претресати; нити ће им више досађивати неправедници као прије,

"Moreover I will appoint a place for My people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own and move no more; nor shall the sons of wickedness oppress them anymore, as previously,


И од онога дана кад сам поставио судије над народом својим Израиљем; и покорих све непријатеље твоје; него ти јављам да ће ти Господ сазидати кућу.

"since the time that I commanded judges to be over My people Israel. Also I will subdue all your enemies. Furthermore I tell you that the LORD will build you a house.

Tweet thisPost on Facebook

И кад се наврше дани твоји да отидеш к оцима својим, подигнућу сјеме твоје након тебе, које ће бити између синова твојих, и утврдићу царство његово.

"And it shall be, when your days are fulfilled, when you must go to be with your fathers, that I will set up your seed after you, who will be of your sons; and I will establish his kingdom.

Tweet thisPost on Facebook

Он ће ми сазидати дом, и утврдићу пријесто његов довијека.

"He shall build Me a house, and I will establish his throne forever.

Tweet thisPost on Facebook

Ја ћу му бити отац, и он ће ми бити син; а милости своје нећу уклонити од њега као што сам уклонио од онога који бјеше прије тебе.

"I will be his Father, and he shall be My son; and I will not take My mercy away from him, as I took it from him who was before you.


Него ћу га утврдити у дому свом и у царству свом довијека, и пријесто ће његов стајати довијека.

"And I will establish him in My house and in My kingdom forever; and his throne shall be established forever." ' "


По свијем овијем ријечима и по свој овој утвари каза Натан Давиду.

According to all these words and according to all this vision, so did Nathan speak to David.

Tweet thisPost on Facebook

Тада дође цар Давид и стаде пред Господом, и рече: ко сам ја, Господе Боже, и шта је дом мој, те си ме довео довде?

Then King David went in and sat before the LORD; and he said: "Who am I, O LORD God? And what is my house, that You have brought me this far?


И то ти се чини мало, Боже, него си говорио и за дом слуге својега на дуго времена, и постарао си ми се за ту славу законом човјечијим, Господе Боже.

"And yet this was a small thing in Your sight, O God; and You have also spoken of Your servant's house for a great while to come, and have regarded me according to the estate of a man of high degree, O LORD God.


Шта ће још Давид да ти говори о части слуге твојега, кад ти знаш слугу својега?

"What more can David say to You for the honor of Your servant? For You know Your servant.


Господе, слуге својега ради и по срцу својему чиниш сву ову велику ствар, обзнањујући све ове велике ствари.

"O LORD, for Your servant's sake, and according to Your own heart, You have done all this greatness, in making known all these great things.


Господе, нема такога какав си ти, и нема Бога осим тебе, по свему што чусмо својим ушима.

"O LORD, there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.


Јер који је народ на земљи као твој народ Израиљ? ради којега је Бог ишао да га искупи да му буде народ, и да стече себи име великим и страшним дјелима изгонећи народе испред народа својега, који си искупио из Мисира.

"And who is like Your people Israel, the one nation on the earth whom God went to redeem for Himself as a people--to make for Yourself a name by great and awesome deeds, by driving out nations from before Your people whom You redeemed from Egypt?

Tweet thisPost on Facebook

Јер си учинио народ свој Израиља својим народом довијека; а ти си им, Господе, Бог.

"For You have made Your people Israel Your very own people forever; and You, LORD, have become their God.

Tweet thisPost on Facebook

И тако, Господе, ријеч коју си обрекао слузи својему и дому његову нека буде тврда довијека, и учини како си рекао.

"And now, O LORD, the word which You have spoken concerning Your servant and concerning his house, let it be established forever, and do as You have said.

Tweet thisPost on Facebook

Нека буде тврда, да се велича име твоје довијека и да се говори: Господ над војскама, Бог Израиљев јест Бог над Израиљем, и дом Давида слуге твојега нека стоји тврдо пред тобом.

"So let it be established, that Your name may be magnified forever, saying, 'The LORD of hosts, the God of Israel, is Israel's God; and let the house of Your servant David be established before You.'


Јер си ти, Боже мој, јавио слузи својему да ћеш му сазидати дом, зато се слуга твој усуди да ти се помоли.

"For You, O my God, have told Your servant that You will build him a house. Therefore Your servant has found it in his heart to pray before You.

Tweet thisPost on Facebook

Тако Господе, ти си Бог, и обрекао си слузи својему то добро.

"And now, LORD, You are God, and have promised this goodness to Your servant.


Буди дакле вољан и благослови дом слуге својега да буде довијека пред тобом; јер кад ти, Господе, благословиш, биће благословен довијека.

"Now You have been pleased to bless the house of Your servant, that it may continue before You forever; for You have blessed it, O LORD, and it shall be blessed forever."This goes to iframe