Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 15


И начини себи Давид куће у граду Давидову, и спреми мјесто за ковчег Божји, и разапе му шатор.

David built houses for himself in the City of David; and he prepared a place for the ark of God, and pitched a tent for it.


Тада рече Давид: не ваља да носи ковчег Божји нико осим Левита, јер је њих изабрао Господ да носе ковчег Божји и да му служе довијека.

Then David said, "No one may carry the ark of God but the Levites, for the LORD has chosen them to carry the ark of God and to minister before Him forever."


И скупи Давид све синове Израиљеве у Јерусалим да пренесу ковчег Господњи на мјесто његово, које му бјеше спремио.

And David gathered all Israel together at Jerusalem, to bring up the ark of the LORD to its place, which he had prepared for it.


Скупи Давид и синове Аронове и Левите,

Then David assembled the children of Aaron and the Levites:

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Катовијех: Урила поглавара и браће његове сто и двадесет;

of the sons of Kohath, Uriel the chief, and one hundred and twenty of his brethren;


Од синова Мераријевих: Асају поглавара и браће његове двјеста и двадесет;

of the sons of Merari, Asaiah the chief, and two hundred and twenty of his brethren;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Гирсоновијех: Јоила поглавара и браће његове сто и тридесет;

of the sons of Gershom, Joel the chief, and one hundred and thirty of his brethren;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Елисафанових: Семају поглавара и браће његове двјеста;

of the sons of Elizaphan, Shemaiah the chief, and two hundred of his brethren;


Од синова Хевроновијех: Елила поглавара и браће његове осамдесет;

of the sons of Hebron, Eliel the chief, and eighty of his brethren;


Од синова Озиловијех: Аминадава поглавара и браће његове сто и дванаест.

of the sons of Uzziel, Amminadab the chief, and one hundred and twelve of his brethren.

Tweet thisPost on Facebook

Тада дозва Давид Садока и Авијатара свештенике, и Левите Урила и Асају и Јоила и Самају и Елила и Аминадава,

And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites: for Uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel, and Amminadab.

Tweet thisPost on Facebook

И рече им: ви сте поглавари породица отачких међу Левитима; освештајте себе и браћу своју, да донесете ковчег Господа Бога Израиљева на мјесто које сам му спремио.

Then he said to them, "You are the heads of the fathers' houses of the Levites; sanctify yourselves, you and your brethren, that you may bring up the ark of the LORD God of Israel to the place I have prepared for it.


Јер што пређе не учинисте тога, Господ Бог наш продрије нас; јер га не тражисмо како треба.

"For because you did not do it the first time, the LORD our God broke out against us, because we did not consult Him about the proper order."


И освешташе се свештеници и Левити да пренесу ковчег Господа Бога Израиљева.

So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the LORD God of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

И носише синови Левитски ковчег Божји као што је заповједио Мојсије по ријечи Господњој на раменима својим и полугама.

And the children of the Levites bore the ark of God on their shoulders, by its poles, as Moses had commanded according to the word of the LORD.


И рече Давид поглаварима Левитским да поставе између браће своје пјеваче са справама музичким, са псалтирима и гуслама и кимвалима, да пјевају у глас весело.

Then David spoke to the leaders of the Levites to appoint their brethren to be the singers accompanied by instruments of music, stringed instruments, harps, and cymbals, by raising the voice with resounding joy.


И поставише Левити Емана сина Јоилова, и од браће његове Асафа сина Варахијина, и од синова Мераријевих, браће њихове, Етана сина Кисајина;

So the Levites appointed Heman the son of Joel; and of his brethren, Asaph the son of Berechiah; and of their brethren, the sons of Merari, Ethan the son of Kushaiah;


И с њима браћу њихову другога реда: Захарију и Вена и Јазила и Семирамота и Јехила и Унија и Елијава и Венају и Масију и Мататију и Елифела и Микнеју и Овид-Едома и Јеила, вратаре.

and with them their brethren of the second rank: Zechariah, Ben, Jaaziel, Shemiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Benaiah, Maaseiah, Mattithiah, Elipheleh, Mikneiah, Obed-Edom, and Jeiel, the gatekeepers;

Tweet thisPost on Facebook

И пјевачи Еман и Асаф и Етан удараху у кимвале мједене;

the singers, Heman, Asaph, and Ethan, were to sound the cymbals of bronze;

Tweet thisPost on Facebook

А Захарија и Озило и Семирамот и Јехило и Уније и Елијав и Масија и Венаја у псалтире високо,

Zechariah, Aziel, Shemiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseiah, and Benaiah, with strings according to Alamoth;

Tweet thisPost on Facebook

А Мататија и Елифел и Микнеја и Овид-Едом и Јеило и Азазија у гусле ниско.

Mattithiah, Elipheleh, Mikneiah, Obed-Edom, Jeiel, and Azaziah, to direct with harps on the Sheminith;

Tweet thisPost on Facebook

А Хенанија поглавар међу Левитима који ношаху ковчег уређиваше како ће се носити, јер бјеше вјешт.

Chenaniah, leader of the Levites, was instructor in charge of the music, because he was skillful;

Tweet thisPost on Facebook

А Варахија и Елкана бјеху вратари код ковчега.

Berechiah and Elkanah were doorkeepers for the ark;


А Севанија и Јосафат и Натанаило и Амасај и Захарија и Венаја и Елијезер, свештеници, трубљаху у трубе пред ковчегом Божјим; а Овид-Едом и Јехија бјеху вратари код ковчега.

Shebaniah, Joshaphat, Nethaneel, Amasai, Zechariah, Benaiah, and Eliezer, the priests, were to blow the trumpets before the ark of God; and Obed-Edom and Jehiah, doorkeepers for the ark.


И тако Давид и старјешине Израиљеве и тисућници иђаху пратећи ковчег завјета Господњега из куће Овид-Едомове с весељем.

So David, the elders of Israel, and the captains over thousands went to bring up the ark of the covenant of the LORD from the house of Obed-Edom with joy.


И кад Бог поможе Левитима који ношаху ковчег завјета Господњега принесоше седам волова и седам овнова.

And so it was, when God helped the Levites who bore the ark of the covenant of the LORD, that they offered seven bulls and seven rams.


И Давид бијаше огрнут плаштем од танкога платна, тако и сви Левити који ношаху ковчег и пјевачи, и Хенанија који управљаше носиоцима међу пјевачима. И Давид имаше на себи оплећак ланен.

David was clothed with a robe of fine linen, as were all the Levites who bore the ark, the singers, and Chenaniah the music master with the singers. David also wore a linen ephod.

Tweet thisPost on Facebook

И тако сав народ Израиљев праћаше ковчег завјета Господњега кликујући и трубећи у трубе и у рогове и ударајући у кимвале и у псалтире и у гусле.

Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the LORD with shouting and with the sound of the horn, with trumpets and with cymbals, making music with stringed instruments and harps.


А кад ковчег завјета Господњега улажаше у град Давидов, Михала кћи Саулова гледајући с прозора видје цара Давида гдје скаче и игра, и подругну му се у срцу свом.

And it happened, as the ark of the covenant of the LORD came to the City of David, that Michal the daughter of Saul, looking through a window, saw King David whirling and playing music; and she despised him in her heart.This goes to iframe