Прва књига дневника

Послушајте


Глава 1


Адам, Сит, Енос,

Adam, Seth, Enosh,


Кајинан, Малелеило, Јаред,

Cainan, Mahalaleel, Jared,

Tweet thisPost on Facebook

Енох, Матусал, Ламех,

Enoch, Methuselah, Lamech,


Ноје, Сим, Хам и Јафет.

Noah, Shem, Ham, and Japheth.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Мосох и Тирас.

The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.


А синови Гомерови: Асхенас и Рафат и Тогарма.

The sons of Gomer were Ashkenaz, Diphath, and Togarmah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

The sons of Javan were Elishah, Tarshishah, Kittim, and Rodanim.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Хамови: Хус и Мисраим, Фут и Ханан.

The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan.


А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан.

The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabtecha. The sons of Raama were Sheba and Dedan.

Tweet thisPost on Facebook

И Хус роди Неврода. Он први би силан на земљи.

Cush begot Nimrod; he began to be a mighty one on the earth.


А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје,

Mizraim begot Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,

Tweet thisPost on Facebook

И Патрусеје и Хаслухеје, од којих изидоше Филистеји и Кафтореји.

Pathrusim, Casluhim (from whom came the Philistines and the Caphtorim).


А Ханан роди Сидона првенца својега, и Хета,

Canaan begot Sidon, his firstborn, and Heth;

Tweet thisPost on Facebook

И Јевусеје и Амореје и Гергесеје,

the Jebusite, the Amorite, and the Girgashite;

Tweet thisPost on Facebook

И Јевеје и Арукеје и Асенеје,

the Hivite, the Arkite, and the Sinite;

Tweet thisPost on Facebook

И Арвадеје и Самареје и Аматеје.

the Arvadite, the Zemarite, and the Hamathite.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Симови: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам и Уз и Ул и Гетер и Месех.

The sons of Shem were Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshech.


А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера.

Arphaxad begot Shelah, and Shelah begot Eber.

Tweet thisPost on Facebook

А Еверу се родише два сина; једноме беше име Фалег, јер се у његово вријеме раздијели земља; а име брату његову Јектан.

To Eber were born two sons: the name of one was Peleg, for in his days the earth was divided; and his brother's name was Joktan.

Tweet thisPost on Facebook

А Јектан роди Алмодада и Салефа и Асармота и Јараха,

Joktan begot Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,

Tweet thisPost on Facebook

И Адорама и Узала и Диклу,

Hadoram, Uzal, Diklah,

Tweet thisPost on Facebook

И Евала и Авимаила и Саву,

Ebal, Abimael, Sheba,

Tweet thisPost on Facebook

И Офира и Евилу и Јовава: ти сви бјеху синови Јектанови.

Ophir, Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

Tweet thisPost on Facebook

Сим, Арфаксад, Сала,

Shem, Arphaxad, Shelah,


Евер, Фалет, Рагав,

Eber, Peleg, Reu,


Серух, Нахор, Тара,

Serug, Nahor, Terah,

Tweet thisPost on Facebook

Аврам, то је Аврам.

and Abram, that is Abraham.


Синови Аврамови: Исак и Исмаило.

The sons of Abraham were Isaac and Ishmael.


Ово је племе њихово: првенац Исмаилов Навајот, па Кидар и Авдеило и Мивсам.

These are their genealogies: The firstborn of Ishmael was Nabajoth; then Kedar, Adbeel, Mibsam,


Мисма и Дума, Маса, Адад и Тема,

Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema,

Tweet thisPost on Facebook

Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Jetur, Naphish, and Kedemah. These were the sons of Ishmael.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Хетуре иноче Аврамове: она роди Земрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Суја. А синови Јоксанови: Сава и Дедан.

Now the sons born to Keturah, Abraham's concubine, were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan were Sheba and Dedan.


А синови Мадијанови: Гефа и Ефер и Енох и Авида и Елдага. Ти сви бјеху синови Хетурини.

The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.

Tweet thisPost on Facebook

Тако Аврам роди Исака; а синови Исакови бјеху Исав и Израиљ.

And Abraham begot Isaac. The sons of Isaac were Esau and Israel.


Синови Исавови: Елифас, Рагуило и Јеус и Јеглом и Кореј.

The sons of Esau were Eliphaz, Reuel, Jeush, Jaalam, and Korah.


Синови Елифасови: Теман и Омар, Софар и Готом, Кенез и Тамна и Амалик.

And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zephi, Gatam, and Kenaz; and by Timna, Amalek.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Рагуилови: Нахат, Зара и Сома и Моза.

The sons of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Сирови: Лотан и Совал и Севегон и Ана и Дисон и Есер и Дисан.

The sons of Seir were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan.


А синови Лотанови: Хорије и Емам; а сестра Лотанова Тамна.

And the sons of Lotan were Hori and Homam; Lotan's sister was Timna.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Совалови: Елан и Манахат и Евал, Сефија и Онам. А синови Севегонови: Аја и Ана.

The sons of Shobal were Alian, Manahath, Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon were Ajah and Anah.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан.

The son of Anah was Dishon. The sons of Dishon were Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.


Синови Есерови: Валан и Заван и Јакан. Синови Дисанови: Уз и Аран.

The sons of Ezer were Bilhan, Zaavan, and Jaakan. The sons of Dishan were Uz and Aran.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су цареви који цароваше у земљи Едомској прије него се зацари цар над синовима Израиљевијем: Валак син Веоров, а граду му бјеше име Денава.

Now these were the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel: Bela the son of Beor, and the name of his city was Dinhabah.


А кад умрије Валак, зацари се на његово мјесто Јовав син Зарин од Восоре.

And when Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Јовав, зацари се на његово мјесто Асом од земље Темановске.

When Jobab died, Husham of the land of the Temanites reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Асом, зацари се на његово мјесто Адад син Варадов, који исијече Мадијанце у пољу Моавском; а граду му бјеше име Гетем.

And when Husham died, Hadad the son of Bedad, who attacked Midian in the field of Moab, reigned in his place. The name of his city was Avith.


А кад умрије Адад, зацари се на његово мјесто Самада из Масекаса.

When Hadad died, Samlah of Masrekah reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Самада, зацари се на његово мјесто Саул из Ровота на ријеци.

And when Samlah died, Saul of Rehoboth-by-the- River reigned in his place.


А кад умрије Саул, зацари се на његово мјесто Валенон син Аховоров.

When Saul died, Baal-Hanan the son of Achbor reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Валенон, зацари се на његово мјесто Адад; а град му се зваше Фогор, а жени му бјеше име Метевеила кћи Матраиде кћери Мезовове.

And when Baal-Hanan died, Hadad reigned in his place; and the name of his city was Pai. His wife's name was Mehetabel the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Адад, насташе кнезови у Едомској: кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет,

Hadad died also. And the chiefs of Edom were Chief Timnah, Chief Aliah, Chief Jetheth,


Кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон,

Chief Aholibamah, Chief Elah, Chief Pinon,

Tweet thisPost on Facebook

Кнез Кенез, кнез Теман, кнез Мивсар,

Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar,

Tweet thisPost on Facebook

Кнез Магедило, кнез Ирам. То бјеху кнезови Едомски.

Chief Magdiel, and Chief Iram. These were the chiefs of Edom.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe