Прва књига о царевима (која се зове и Трећа књига о царевима )

Послушајте


1. Царевима, глава 4


А цар Соломун цароваше над свијем Израиљем.

So King Solomon was king over all Israel.

Tweet thisPost on Facebook

А ово бијаху кнезови његови: Азарија, син Садоков, намјесник;

And these were his officials: Azariah the son of Zadok, the priest;

Tweet thisPost on Facebook

Елиореф и Ахија, синови Сисини, писари; Јосафат, син Ахилудов, паметар;

Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder;


Венаја, син Јодајев, војвода; а Садок и Авијатар свештеници;

Benaiah the son of Jehoiada, over the army; Zadok and Abiathar, the priests;


А Азарија, син Натанов, бјеше над приставима; а Завуд, син Натанов, први вијећник, пријатељ царев;

Azariah the son of Nathan, over the officers; Zabud the son of Nathan, a priest and the king's friend;


А Ахисар управитељ дворски; а Адонирам син Авдин над царским посленицима.

Ahishar, over the household; and Adoniram the son of Abda, over the labor force.


И имаше Соломун дванаест пристава по свему Израиљу, који храњаху цара и сав дом његов; по мјесец дана у години сваки бијаше дужан хранити.

And Solomon had twelve governors over all Israel, who provided food for the king and his household; each one made provision for one month of the year.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су им имена: син Уров у гори Јефремовој;

These are their names: Ben-Hur, in the mountains of Ephraim;

Tweet thisPost on Facebook

Син Декеров у Макасу и у Салвиму и Ветсемесу и Елону Вет-ананском;

Ben-Deker, in Makaz, Shaalbim, Beth Shemesh, and Elon Beth Hanan;

Tweet thisPost on Facebook

Син Еседов у Арувоту; под њим бијаше Сохот и сва земља Еферова;

Ben-Hesed, in Arubboth; to him belonged Sochoh and all the land of Hepher;

Tweet thisPost on Facebook

Син Авинадавов над свијем крајем Дорским; жена му бјеше Тафата кћи Соломунова;

Ben-Abinadab, in all the regions of Dor; he had Taphath the daughter of Solomon as wife;

Tweet thisPost on Facebook

Вана син Ахилудов над Тенахом и Мегидоном и свијем Вет-Саном, који је до Сартане под Језраелом, од Вет-сана до Авел-Меола, до преко Јок-Меама;

Baana the son of Ahilud, in Taanach, Megiddo, and all Beth Shean, which is beside Zaretan below Jezreel, from Beth Shean to Abel Meholah, as far as the other side of Jokneam;

Tweet thisPost on Facebook

Син Геверов у Рамоту Галадском; имаше села Јаира сина Манасијина у Галаду и крај Арговски у Васану, шездесет великих градова са зидовима и пријеворницама мједенијем;

Ben-Geber, in Ramoth Gilead; to him belonged the towns of Jair the son of Manasseh, in Gilead; to him also belonged the region of Argob in Bashan--sixty large cities with walls and bronze gate-bars;


Ахинадав син Идов у Маханајиму;

Ahinadab the son of Iddo, in Mahanaim;

Tweet thisPost on Facebook

Ахимас у Нефталиму; и он бјеше ожењен кћерју Соломуновом Васематом;

Ahimaaz, in Naphtali; he also took Basemath the daughter of Solomon as wife;

Tweet thisPost on Facebook

Вана син Хусајев у Асиру и у Алоту;

Baanah the son of Hushai, in Asher and Aloth;

Tweet thisPost on Facebook

Јосафат син Фарујин у Исахару;

Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar;

Tweet thisPost on Facebook

Симеј син Илин у Венијамину;

Shimei the son of Elah, in Benjamin;

Tweet thisPost on Facebook

Гевер син Уријев у земљи Галадској, у земљи Сиона цара Аморејскога и Ога цара Васанскога; један бјеше пристав у тој земљи.

Geber the son of Uri, in the land of Gilead, in the country of Sihon king of the Amorites and of Og king of Bashan; and he was the only governor who was in the land.


Јуде и Израиља бијаше много као пијеска покрај мора; и јеђаху и пијаху и весељаху се.

Judah and Israel were as numerous as the sand by the sea in multitude, eating and drinking and rejoicing.


А Соломун владаше свијем царствима од ријеке до земље Филистејске и до међе Мисирске, и доношаху даре и служаху Соломуну свега вијека његова.

So Solomon reigned over all kingdoms from the River to the land of the Philistines, as far as the border of Egypt. They brought tribute and served Solomon all the days of his life.


А храна Соломунова бијаше на дан тридесет кора бијелога брашна, и шездесет кора другога брашна;

Now Solomon's provision for one day was thirty kors of fine flour, sixty kors of meal,


Десет волова угојенијех и двадесет с паше, и сто оваца, осим јелена и срна и дивокоза и угојенијех птица.

ten fatted oxen, twenty oxen from the pastures, and one hundred sheep, besides deer, gazelles, roebucks, and fatted fowl.

Tweet thisPost on Facebook

Јер он владаше свуда с ову страну ријеке од Тапсе до Газе, над свијем царевима с ову страну ријеке, и бјеше миран са свију страна унаоколо.

For he had dominion over all the region on this side of the River from Tiphsah even to Gaza, namely over all the kings on this side of the River; and he had peace on every side all around him.


И живљаху Јуда и Израиљ без страха, сваки под својом лозом и под својом смоквом, од Дана до Вирсавеје, свега вијека Соломунова.

And Judah and Israel dwelt safely, each man under his vine and his fig tree, from Dan as far as Beersheba, all the days of Solomon.


И имаше Соломун четрдесет тисућа коња за јаслима за кола своја, и двадесет тисућа коњика.

Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.


И пристави храњаху цара Соломуна и све који долажаху за сто цара Соломуна, сваки свога мјесеца, и не дадијаху да се чега премакне.

And these governors, each man in his month, provided food for King Solomon and for all who came to King Solomon's table. There was no lack in their supply.

Tweet thisPost on Facebook

А јечам и сламу за коње и за мазге доношаху на мјесто гдје бијаху, сваки како му бијаше одређено.

They also brought barley and straw to the proper place, for the horses and steeds, each man according to his charge.

Tweet thisPost on Facebook

И Бог даде мудрост Соломуну и разум врло велик и срце пространо као пијесак на бријегу морском.

And God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding, and largeness of heart like the sand on the seashore.

Tweet thisPost on Facebook

Јер мудрост Соломунова бијаше већа од мудрости свијех источнијех народа и од све мудрости Мисирске.

Thus Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the men of the East and all the wisdom of Egypt.


Мудрији бијаше од свакога човјека, и од Етана Езраита и од Емана и од Халкола и од Дарде, синова Маоловијех; и разгласи се име његово по свијем народима унаоколо.

For he was wiser than all men--than Ethan the Ezrahite, and Heman, Chalcol, and Darda, the sons of Mahol; and his fame was in all the surrounding nations.


И изговори три тисуће прича, и бијаше пјесама његовијех тисућа и пет.

He spoke three thousand proverbs, and his songs were one thousand and five.


Говорио је и о дрвећу, од кедра на Ливану до исопа који ниче из зида; говорио је и о стоци и о птицама и о бубинама и о рибама.

Also he spoke of trees, from the cedar tree of Lebanon even to the hyssop that springs out of the wall; he spoke also of animals, of birds, of creeping things, and of fish.

Tweet thisPost on Facebook

И долажаху из свијех народа да чују мудрост Соломунову, од свијех царева на земљи, који чуше за мудрост његову.

And men of all nations, from all the kings of the earth who had heard of his wisdom, came to hear the wisdom of Solomon.This goes to iframe