Прва књига Мојсијева (која се зове Постање )

Послушајте


1. Мојсијева, глава 9


И Бог благослови Ноја и синове његове, и рече им: рађајте се и множите се, и напуните земљу;

So God blessed Noah and his sons, and said to them: "Be fruitful and multiply, and fill the earth.


И све звијери земаљске и све птице небеске и све што иде по земљи и све рибе морске нека вас се боје и страше; све је предано у ваше руке.

"And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that moves on the earth, and on all the fish of the sea. They are given into your hand.


Што се год миче и живи, нека вам буде за јело, све вам то дадох као зелену траву.

"Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs.


Али не једите меса с душом његовом, а то му је крв.

"But you shall not eat flesh with its life, that is, its blood.


Јер ћу и вашу крв, душе ваше, искати; од сваке ћу је звијери искати; из руке самога човјека, из руке свакога брата његова искаћу душу човјечију.

"Surely for your lifeblood I will demand a reckoning; from the hand of every beast I will require it, and from the hand of man. From the hand of every man's brother I will require the life of man.


Ко пролије крв човјечију, његову ће крв пролити човјек; јер је Бог по својему обличју створио човјека.

"Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed; for in the image of God He made man.


Рађајте се дакле и множите се; народите се веома на земљи и намножите се на њој.

And as for you, be fruitful and multiply; bring forth abundantly in the earth and multiply in it."

Tweet thisPost on Facebook

И рече Бог Ноју и синовима његовијем с њим, говорећи:

Then God spoke to Noah and to his sons with him, saying:

Tweet thisPost on Facebook

А ја ево постављам завјет свој с вама и с вашим сјеменом након вас,

"And as for Me, behold, I establish My covenant with you and with your descendants after you,

Tweet thisPost on Facebook

И са свијем животињама, што су с вама од птица, од стоке и од свега звијерја земаљскога што је с вама, са свачим што је изашло из ковчега, и са свијем звијерјем земаљским.

"and with every living creature that is with you: the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, every beast of the earth.


Постављам завјет свој с вама, те отселе неће ниједно тијело погинути од потопа, нити ће више бити потопа да затре земљу.

"Thus I establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be a flood to destroy the earth."


И рече Бог: ево знак завјета који постављам између себе и вас и сваке живе твари, која је с вама до вијека:

And God said: "This is the sign of the covenant which I make between Me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations:


Дуга, знак Божјег завета

Метнуо сам дугу своју у облаке, да буде знак завјета између мене и земље.

Дуга, знак Божјег завета

"I set My rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between Me and the earth.

Tweet thisPost on Facebook

Па кад облаке навучем на земљу, видјеће се дуга у облацима,

"It shall be, when I bring a cloud over the earth, that the rainbow shall be seen in the cloud;

Tweet thisPost on Facebook

И опоменућу се завјета својега који је између мене и вас и сваке душе живе у сваком тијелу, и неће више бити од воде потопа да затре свако тијело.

"and I will remember My covenant which is between Me and you and every living creature of all flesh; the waters shall never again become a flood to destroy all flesh.


Дуга ће бити у облацима, па ћу је погледати, и опоменућу се вјечнога завјета између Бога и сваке душе живе у сваком тијелу које је на земљи.

"The rainbow shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth."


И рече Бог Ноју: то је знак завјета који сам учинио између себе и свакога тијела на земљи.

And God said to Noah, "This is the sign of the covenant which I have established between Me and all flesh that is on the earth."

Tweet thisPost on Facebook

А бијаху синови Нојеви који изидоше из ковчега: Сим и Хам и Јафет; а Хам је отац Хананцима.

Now the sons of Noah who went out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. And Ham was the father of Canaan.


То су три сина Нојева, и од њих се насели сва земља.

These three were the sons of Noah, and from these the whole earth was populated.


А Ноје поче радити земљу, и посади виноград.

And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard.


И напив се вина опи се, и откри се насред шатора својега.

Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent.


Ноје проклиње Хама

А Хам, отац Хананцима, видје голотињу оца својега, и каза обојици браће своје на пољу.

Ноје проклиње Хама

And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside.

Tweet thisPost on Facebook

А Сим и Јафет узеше хаљину, и огрнуше је обојица на рамена своја, и идући натрашке покрише њом голотињу оца својега, лицем натраг окренувши се да не виде голотиње оца својега.

But Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness.


А кад се Ноје пробуди од вина, дозна шта му је учинио млађи син,

So Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done to him.

Tweet thisPost on Facebook

И рече: проклет да је Ханан, и да буде слуга слугама браће своје!

Then he said: "Cursed be Canaan; a servant of servants he shall be to his brethren."


И још рече: благословен да је Господ Бог Симов, и Ханан да му буде слуга!

And he said: "Blessed be the LORD, the God of Shem, and may Canaan be his servant.


Бог да рашири Јафета да живи у шаторима Симовијем, а Ханан да им буде слуга!

May God enlarge Japheth, and may he dwell in the tents of Shem; and may Canaan be his servant."


И поживје Ноје послије потопа триста и педесет година.

And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.

Tweet thisPost on Facebook

А свега поживје Ноје девет стотина и педесет година; и умрије.

So all the days of Noah were nine hundred and fifty years; and he died.
This goes to iframe