Прва књига Мојсијева (која се зове Постање )

Послушајте


1. Мојсијева, глава 7


И рече Господ Ноју: уђи у ковчег ти и сав дом твој; јер те нађох праведна пред собом овога вијека.

Then the LORD said to Noah, "Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before Me in this generation.


Узми са собом од свијех животиња чистих по седморо, све мужјака и женку његову; а од животиња нечистих по двоје, мужјака и женку његову,

"You shall take with you seven each of every clean animal, a male and his female; two each of animals that are unclean, a male and his female;


Такођер и од птица небеских по седам, мужјака и женку његову, да им се сачува сјеме на земљи.

"also seven each of birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth.

Tweet thisPost on Facebook

Јер ћу до седам дана пустити дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи, и истријебићу са земље свако тијело живо, које сам створио.

"For after seven more days I will cause it to rain on the earth forty days and forty nights, and I will destroy from the face of the earth all living things that I have made."


И Ноје учини све што му заповједи Господ.

And Noah did according to all that the LORD commanded him.


И бјеше Ноју шест стотина година кад дође потоп на земљу.

Noah was six hundred years old when the flood of waters was on the earth.

Tweet thisPost on Facebook

И уђе Ноје у ковчег и синови његови и жена његова и жене синова његовијех с њим ради потопа.

So Noah, with his sons, his wife, and his sons' wives, went into the ark because of the waters of the flood.


Животиње улазе у Нојев ковчег

Од животиња чистих и од животиња нечистих и од птица и од свега што се миче по земљи,

Животиње улазе у Нојев ковчег

Of clean beasts, of beasts that are unclean, of birds, and of everything that creeps on the earth,

Tweet thisPost on Facebook

Уђе к Ноју у ковчег по двоје, мушко и женско, као што бјеше Бог заповједио Ноју.

two by two they went into the ark to Noah, male and female, as God had commanded Noah.

Tweet thisPost on Facebook

А у седми дан дође потоп на земљу.

And it came to pass after seven days that the waters of the flood were on the earth.

Tweet thisPost on Facebook

Кад је било Ноју шест стотина година, те године другога мјесеца, седамнаести дан тога мјесеца, тај дан развалише се сви извори великога бездана, и отворише се уставе небеске;

In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, on that day all the fountains of the great deep were broken up, and the windows of heaven were opened.


И удари дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи.

And the rain was on the earth forty days and forty nights.

Tweet thisPost on Facebook

Тај дан уђе у ковчег Ноје и Сим и Хам и Јафет, синови Нојеви, и жена Нојева и три жене синова његовијех с њима;

On the very same day Noah and Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife and the three wives of his sons with them, entered the ark--

Tweet thisPost on Facebook

Они, и свакојаке звијери по врстама својим, и свакојака стока по врстама својим, и што се год миче по земљи по врстама својим, и птице све по врстама својим, и што год лети и има крила.

they and every beast after its kind, all cattle after their kind, every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort.

Tweet thisPost on Facebook

Дође к Ноју у ковчег по двоје од свакога тијела, у којем има жива душа.

And they went into the ark to Noah, two by two, of all flesh in which is the breath of life.

Tweet thisPost on Facebook

Мушко и женско од свакога тијела уђоше, као што бјеше Бог заповједио Ноју; па Господ затвори за њим.

So those that entered, male and female of all flesh, went in as God had commanded him; and the LORD shut him in.


И би потоп на земљи за четрдесет дана; и вода дође и узе ковчег, и подиже га од земље.

Now the flood was on the earth forty days. The waters increased and lifted up the ark, and it rose high above the earth.

Tweet thisPost on Facebook

И навали вода, и уста јако по земљи, и ковчег стаде пловити водом.

The waters prevailed and greatly increased on the earth, and the ark moved about on the surface of the waters.


И наваљиваше вода све већма по земљи, и покри сва највиша брда што су под цијелијем небом.

And the waters prevailed exceedingly on the earth, and all the high hills under the whole heaven were covered.


Петнаест лаката дође вода изнад брда, пошто их покри.

The waters prevailed fifteen cubits upward, and the mountains were covered.

Tweet thisPost on Facebook

Тада изгибе свако тијело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звијери и све што гамиже по земљи, и сви људи.

And all flesh died that moved on the earth: birds and cattle and beasts and every creeping thing that creeps on the earth, and every man.


Све што имаше душу живу у носу, све што бијаше на суху, помрије.

All in whose nostrils was the breath of the spirit of life, all that was on the dry land, died.


Уништење свега живог у потопу

И истријеби се свако тијело живо на земљи, и људи и стока и што год гамиже и птице небеске, све, велим, истријеби се са земље; само Ноје оста и што с њим бјеше у ковчегу.

Уништење свега живог у потопу

So He destroyed all living things which were on the face of the ground: both man and cattle, creeping thing and bird of the air. They were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive.


И стајаше вода поврх земље сто и педесет дана.

And the waters prevailed on the earth one hundred and fifty days.
This goes to iframe