Прва књига Мојсијева (која се зове Постање )

Послушајте


1. Мојсијева, глава 46


Тада пође Израиљ са свијем што имаше, и дошав у Вирсавеју принесе жртву Богу оца својега Исака.

So Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices to the God of his father Isaac.


И Бог рече Израиљу ноћу у утвари: Јакове! Јакове! А он одговори: ево ме.

Then God spoke to Israel in the visions of the night, and said, "Jacob, Jacob!" And he said, "Here I am."


И Бог му рече: ја сам Бог, Бог оца твојега; не бој се отићи у Мисир; јер ћу ондје начинити од тебе народ велик.

And He said, "I am God, the God of your father; do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there.


Ја ћу ићи с тобом у Мисир, и ја ћу те одвести онамо, и Јосиф ће метнути руку своју на очи твоје.

"I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you up again; and Joseph will put his hand on your eyes."


Јаков долази у Египат

И пође Јаков од Вирсавеје; и синови Израиљеви посадише Јакова оца својега и дјецу своју и жене своје на кола која посла Фараон по њ.

Јаков долази у Египат

Then Jacob arose from Beersheba; and the sons of Israel carried their father Jacob, their little ones, and their wives, in the carts which Pharaoh had sent to carry him.


И узеше стоку своју и благо своје што бијаху стекли у земљи Хананској; и дођоше у Мисир Јаков и сва породица његова.

So they took their livestock and their goods, which they had acquired in the land of Canaan, and went to Egypt, Jacob and all his descendants with him.


Синове своје и синове синова својих, кћери своје и кћери синова својих, и сву породицу своју доведе са собом у Мисир.

His sons and his sons' sons, his daughters and his sons' daughters, and all his descendants he brought with him to Egypt.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су имена дјеце Израиљеве што дођоше у Мисир: Јаков и синови његови. Првенац Јаковљев Рувим;

Now these were the names of the children of Israel, Jacob and his sons, who went to Egypt: Reuben was Jacob's firstborn.


И синови Рувимови: Енох, Фалуј, Есрон и Хармија.

The sons of Reuben were Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Симеунови: Јемуило, Јамин, Аод, Јахин, Соар и Саул, син једне Хананејке.

The sons of Simeon were Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul, the son of a Canaanite woman.


Синови Левијеви: Гирсон, Кат и Мерарије.

The sons of Levi were Gershon, Kohath, and Merari.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Јудини: Ир, Авнан, Силом, Фарес и Зара; а умрли бјеху Ир и Авнан у земљи Хананској, али бијаху синови Фаресови Есром и Јемуило.

The sons of Judah were Er, Onan, Shelah, Perez, and Zerah (but Er and Onan died in the land of Canaan). The sons of Perez were Hezron and Hamul.


Синови Исахарови: Тола, Фува, Јов и Симрон.

The sons of Issachar were Tola, Puvah, Job, and Shimron.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Завулонови: Серед, Алон, и Ахојило.

The sons of Zebulun were Sered, Elon, and Jahleel.

Tweet thisPost on Facebook

То су синови Лијини, које роди Јакову у Падан-Араму, и јоште Дина кћи његова. Свега душа, синова његовијех и кћери његовијех бјеше тридесет и три.

These were the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Padan Aram, with his daughter Dinah. All the persons, his sons and his daughters, were thirty-three.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Гадови: Сифон, Агије, Суније, Есвон, Ирије, Ародије и Арилије.

The sons of Gad were Ziphion, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, and Areli.


Синови Асирови: Јемна, Јесва, Јесвија и Верија, и сестра њихова Сара. А синови Веријини Ховор и Мелхило.

The sons of Asher were Jimnah, Ishuah, Isui, Beriah, and Serah, their sister. And the sons of Beriah were Heber and Malchiel.


То су синови Зелфе, коју даде Лаван Лији кћери својој, и она их роди Јакову, шеснаест душа.

These were the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bore to Jacob: sixteen persons.


А синови Рахиље жене Јаковљеве: Јосиф и Венијамин.

The sons of Rachel, Jacob's wife, were Joseph and Benjamin.

Tweet thisPost on Facebook

А Јосифу се родише у Мисиру од Асенете кћери Потифере свештеника Онскога: Манасија и Јефрем.

And to Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Poti- Pherah priest of On, bore to him.


А синови Венијаминови: Вела, Вехер, Асвил, Гира, Наман, Ихије, Рос, Мупим, Упим и Арад.

The sons of Benjamin were Belah, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard.


То су синови Рахиљини што се родише Јакову, свега четрнаест душа.

These were the sons of Rachel, who were born to Jacob: fourteen persons in all.

Tweet thisPost on Facebook

И син Данов: Асом.

The son of Dan was Hushim.


А синови Нефталимови: Асило, Гуније, Јесер и Силим.

The sons of Naphtali were Jahzeel, Guni, Jezer, and Shillem.

Tweet thisPost on Facebook

То су синови Вале, коју даде Лаван Рахиљи кћери својој и она их роди Јакову; свега седам душа.

These were the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel his daughter, and she bore these to Jacob: seven persons in all.


А свега душа што дођоше с Јаковом у Мисир а изађоше од бедара његовијех, осим жена синова Јаковљевијех, свега душа бјеше шездесет и шест.

All the persons who went with Jacob to Egypt, who came from his body, besides Jacob's sons' wives, were sixty-six persons in all.


И два сина Јосифова који му се родише у Мисиру; свега дакле душа дома Јаковљева, што дођоше у Мисир, бјеше седамдесет.

And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were two persons. All the persons of the house of Jacob who went to Egypt were seventy.


А Јуду посла Јаков напријед к Јосифу, да му јави да изађе преда њ у Гесем. И дођоше у земљу Гесемску.

Then he sent Judah before him to Joseph, to point out before him the way to Goshen. And they came to the land of Goshen.


А Јосиф упреже у кола своја, и изађе на сусрет Израиљу оцу својему у Гесем; и кад га видје Јаков, паде му око врата, и плака дуго о врату његову.

So Joseph made ready his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel; and he presented himself to him, and fell on his neck and wept on his neck a good while.


И рече Израиљ Јосифу: сада не марим умријети кад сам те видио да си јоште жив.

And Israel said to Joseph, "Now let me die, since I have seen your face, because you are still alive."


А Јосиф рече браћи својој и дому оца својега: идем да јавим Фараону; али ћу му казати: браћа моја и дом оца мојега из земље Хананске дођоше к мени;

Then Joseph said to his brothers and to his father's household, "I will go up and tell Pharaoh, and say to him, 'My brothers and those of my father's house, who were in the land of Canaan, have come to me.


А ти су људи пастири и свагда су се бавили око стоке, и доведоше овце своје и говеда своја и што год имају.

'And the men are shepherds, for their occupation has been to feed livestock; and they have brought their flocks, their herds, and all that they have.'

Tweet thisPost on Facebook

А кад вас Фараон дозове, рећи ће вам: какву радњу радите?

"So it shall be, when Pharaoh calls you and says, 'What is your occupation?'


А ви кажите: пастири су биле слуге твоје од младости, и ми и стари наши; да бисте остали у земљи Гесемској; јер су Мисирцима сви пастири нечисти.

"that you shall say, 'Your servants' occupation has been with livestock from our youth even till now, both we and also our fathers,' that you may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination to the Egyptians."
This goes to iframe