Прва књига Мојсијева (која се зове Постање )

Послушајте


1. Мојсијева, глава 36


А ово је племе Исавово, а он је Едом.

Now this is the genealogy of Esau, who is Edom.


Исав се ожени између кћери Хананејских Адом кћерју Елома Хетејина, и Оливемом кћерју Ане сина Севегона Евејина,

Esau took his wives from the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon the Hittite; Aholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon the Hivite;


И Васематом кћерју Исмаиловом, сестром Наваотовом.

and Basemath, Ishmael's daughter, sister of Nebajoth.


И роди Ада Исаву Елифаса, а Васемата роди Рагуила.

Now Adah bore Eliphaz to Esau, and Basemath bore Reuel.


А Оливема роди Јеуса и Јеглома и Кореја. То су синови Исавови, који му се родише у земљи Хананској.

And Aholibamah bore Jeush, Jaalam, and Korah. These were the sons of Esau who were born to him in the land of Canaan.

Tweet thisPost on Facebook

И Исав узе жене своје и синове своје и кћери своје и све домашње своје, и стада своја и сву стоку своју и све благо своје што бјеше стекао у земљи Хананској; па отиде у другу земљу далеко од Јакова брата својега.

Then Esau took his wives, his sons, his daughters, and all the persons of his household, his cattle and all his animals, and all his goods which he had gained in the land of Canaan, and went to a country away from the presence of his brother Jacob.


Јер им благо бијаше врло велико, те не могаху живјети заједно; нити их земља гдје бијаху дошљаци могаше носити од множине стоке њихове.

For their possessions were too great for them to dwell together, and the land where they were strangers could not support them because of their livestock.


И Исав живљаше на планини Сиру. Исав је Едом.

So Esau dwelt in Mount Seir. Esau is Edom.


А ово је племе Исава оца Едомцима на планини Сиру.

And this is the genealogy of Esau the father of the Edomites in Mount Seir.

Tweet thisPost on Facebook

Ово су имена синова Исавовијех: Елифас син Аде жене Исавове, и Рагуило син Васемате жене Исавове.

These were the names of Esau's sons: Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, and Reuel the son of Basemath the wife of Esau.


А Елифасови синови бјеху: Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.

And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, Gatam, and Kenaz.

Tweet thisPost on Facebook

А Тамна бјеше иноча Елифасу сину Исавову, и роди Елифасу Амалика. То су синови Аде жене Исавове.

Now Timna was the concubine of Eliphaz, Esau's son, and she bore Amalek to Eliphaz. These were the sons of Adah, Esau's wife.


А ово су синови Рагуилови: Нахот, Заре, Соме и Мозе. То бјеху синови Васемате жене Исавове.

These were the sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. These were the sons of Basemath, Esau's wife.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Оливеме кћери Ане сина Севегонова, жене Исавове. Она роди Исаву Јеуса и Јеглома и Кореја.

These were the sons of Aholibamah, Esau's wife, the daughter of Anah, the daughter of Zibeon. And she bore to Esau: Jeush, Jaalam, and Korah.

Tweet thisPost on Facebook

Ово су старјешине синовима Исавовијем: синови Елифаса првенца Исавова: старјешина Теман, старјешина Омар, старјешина Софар, старјешина Кенез,

These were the chiefs of the sons of Esau. The sons of Eliphaz, the firstborn son of Esau, were Chief Teman, Chief Omar, Chief Zepho, Chief Kenaz,

Tweet thisPost on Facebook

Старјешина Кореј, старјешина Готим, старјешина Амалик. То су старјешине од Елифаса у земљи Едомској. То су синови Адини.

Chief Korah, Chief Gatam, and Chief Amalek. These were the chiefs of Eliphaz in the land of Edom. They were the sons of Adah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Рагуила сина Исавова: старјешина Нахот, старјешина Заре, старјешина Соме, старјешина Мозе. То су старјешине од Рагуила у земљи Едомској. То су синови Васемате жене Исавове.

These were the sons of Reuel, Esau's son: Chief Nahath, Chief Zerah, Chief Shammah, and Chief Mizzah. These were the chiefs of Reuel in the land of Edom. These were the sons of Basemath, Esau's wife.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Оливеме жене Исавове: старјешина Јеус, старјешина Јеглом, старјешина Кореј. То су старјешине од Оливеме кћери Анине, жене Исавове.

And these were the sons of Aholibamah, Esau's wife: Chief Jeush, Chief Jaalam, and Chief Korah. These were the chiefs who descended from Aholibamah, Esau's wife, the daughter of Anah.

Tweet thisPost on Facebook

То су синови Исавови, и то су старјешине њихове; а он је Едом.

These were the sons of Esau, who is Edom, and these were their chiefs.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Сира Хорејина, који живљаху у оној земљи: Лотан и Совал и Севегон и Ана,

These were the sons of Seir the Horite who inhabited the land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah,


И Дисон и Асар и Рисон. То су старјешине Хорејима, синови Сирови у земљи Едомској.

Dishon, Ezer, and Dishan. These were the chiefs of the Horites, the sons of Seir, in the land of Edom.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Лотанови бјеху Хорија и Еман, а сестра Лотанова бјеше Тамна.

And the sons of Lotan were Hori and Hemam. Lotan's sister was Timna.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Савалови: Голам и Манахат и Гевил и Софар и Омар.

These were the sons of Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Севегонови: Аије и Ана. А тај је Ана који пронађе топле изворе у пустињи пасући магарце Севегона оца својега.

These were the sons of Zibeon: both Ajah and Anah. This was the Anah who found the water in the wilderness as he pastured the donkeys of his father Zibeon.


А ово су дјеца Анина: Дисон и Оливема кћи Анина.

These were the children of Anah: Dishon and Aholibamah the daughter of Anah.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Дисонови: Амада и Асван и Итран и Харан.

These were the sons of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Асарови: Валам и Заван и Акан.

These were the sons of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Akan.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Рисонови: Уз и Аран.

These were the sons of Dishan: Uz and Aran.

Tweet thisPost on Facebook

И ово су старјешине Хорејима: старјешина Лотан, старјешина Совал, старјешина Севегон, старјешина Ана,

These were the chiefs of the Horites: Chief Lotan, Chief Shobal, Chief Zibeon, Chief Anah,

Tweet thisPost on Facebook

Старјешина Дисон, старјешина Асар, старјешина Рисон. То су старјешине Хорејима, како им старјешоваху у земљи Сиру.

Chief Dishon, Chief Ezer, and Chief Dishan. These were the chiefs of the Horites, according to their chiefs in the land of Seir.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су цареви који цароваше у земљи Едомској прије него се зацари цар над синовима Израиљевијем.

Now these were the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel:


Царова у Едомској Валак син Веоров, а граду му бјеше име Денава.

Bela the son of Beor reigned in Edom, and the name of his city was Dinhabah.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Валак, зацари се на његово мјесто Јовав син Зарин од Восоре.

And when Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Јовав, зацари се на његово мјесто Асом од земље Темановске.

When Jobab died, Husham of the land of the Temanites reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Асом, зацари се на његово мјесто Адад син Варадов, који исијече Мадијанце у пољу Моавском, а граду му бјеше име Гетен.

And when Husham died, Hadad the son of Bedad, who attacked Midian in the field of Moab, reigned in his place. And the name of his city was Avith.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Адад, зацари се на његово мјесто Самада из Масекаса.

When Hadad died, Samlah of Masrekah reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Самада, зацари се на његово мјесто Саул из Ровота на ријеци.

And when Samlah died, Saul of Rehoboth-by-the- River reigned in his place.


А кад умрије Саул, зацари се на његово мјесто Валенон син Аховоров.

When Saul died, Baal-Hanan the son of Achbor reigned in his place.

Tweet thisPost on Facebook

А кад умрије Валенон син Аховоров, зацари се на његово мјесто Адар, а град му се зваше Фогор, а жени му бјеше име Метевеиља, која бјеше кћи Матраиде кћери Мезевове.

And when Baal-Hanan the son of Achbor died, Hadar reigned in his place; and the name of his city was Pau. His wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.


И ово су имена старјешинама од Исава по породицама њиховијем, по мјестима њиховијем, по именима њиховијем: старјешина Тамна, старјешина Гола, старјешина Јетер,

And these were the names of the chiefs of Esau, according to their families and their places, by their names: Chief Timnah, Chief Alvah, Chief Jetheth,

Tweet thisPost on Facebook

Старјешина Оливема, старјешина Ила, старјешина Финон,

Chief Aholibamah, Chief Elah, Chief Pinon,

Tweet thisPost on Facebook

Старјешина Кенез, старјешина Теман, старјешина Мазар,

Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar,

Tweet thisPost on Facebook

Старјешина Магедило, старјешина Зафој. То су старјешине Едомске како наставаху у својој земљи. Овај Исав би отац Едомцима.

Chief Magdiel, and Chief Iram. These were the chiefs of Edom, according to their habitations in the land of their possession. Esau was the father of the Edomites.

Tweet thisPost on FacebookThis goes to iframe