Прва књига Мојсијева (која се зове Постање )

Послушајте


1. Мојсијева, глава 30


А Рахиља видјевши гдје не рађа дјеце Јакову, позавидје сестри својој; и рече Јакову: дај ми дјеце или ћу умријети.

Now when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister, and said to Jacob, "Give me children, or else I die!"


А Јаков се расрди на Рахиљу, и рече: зар сам ја а не Бог који ти не да порода?

And Jacob's anger was aroused against Rachel, and he said, "Am I in the place of God, who has withheld from you the fruit of the womb?"


А она рече: ето робиње моје Вале, лези с њом, нека роди на мојим кољенима, па ћу и ја имати дјеце од ње.

So she said, "Here is my maid Bilhah; go in to her, and she will bear a child on my knees, that I also may have children by her."


И даде му Валу робињу своју за жену, и Јаков леже с њом.

Then she gave him Bilhah her maid as wife, and Jacob went in to her.


И затрудње Вала, и роди Јакову сина.

And Bilhah conceived and bore Jacob a son.

Tweet thisPost on Facebook

А Рахиља рече: Господ ми је судио и чуо глас мој, те ми даде сина. Зато му надједе име Дан.

Then Rachel said, "God has judged my case; and He has also heard my voice and given me a son." Therefore she called his name Dan.


И Вала робиња Рахиљина затрудње опет, и роди другог сина Јакову;

And Rachel's maid Bilhah conceived again and bore Jacob a second son.

Tweet thisPost on Facebook

А Рахиља рече: борах се жестоко са сестром својом, али одољех. И надједе му име Нефталим.

Then Rachel said, "With great wrestlings I have wrestled with my sister, and indeed I have prevailed." So she called his name Naphtali.


А Лија видјевши гдје преста рађати узе Зелфу робињу своју и даде је Јакову за жену.

When Leah saw that she had stopped bearing, she took Zilpah her maid and gave her to Jacob as wife.

Tweet thisPost on Facebook

И роди Зелфа робиња Лијина Јакову сина;

And Leah's maid Zilpah bore Jacob a son.

Tweet thisPost on Facebook

И Лија рече: дође чета. И надједе му име Гад.

Then Leah said, "A troop comes!" So she called his name Gad.

Tweet thisPost on Facebook

Опет роди Зелфа робиња Лијина другога сина Јакову;

And Leah's maid Zilpah bore Jacob a second son.

Tweet thisPost on Facebook

И рече Лија: благо мени, јер ће ме блаженом звати жене. Зато му надједе име Асир.

Then Leah said, "I am happy, for the daughters will call me blessed." So she called his name Asher.


А Рувим изиде у вријеме жетве пшеничне и нађе мандрагору у пољу, и донесе је Лији матери својој. А Рахиља рече Лији: дај ми мандрагору сина својега.

Now Reuben went in the days of wheat harvest and found mandrakes in the field, and brought them to his mother Leah. Then Rachel said to Leah, "Please give me some of your son's mandrakes."


А она јој рече: мало ли ти је што си ми узела мужа? хоћеш да ми узмеш и мандрагору сина мојега? А Рахиља јој рече: нека ноћас спава с тобом за мандрагору сина твојега.

But she said to her, "Is it a small matter that you have taken away my husband? Would you take away my son's mandrakes also?" And Rachel said, "Therefore he will lie with you tonight for your son's mandrakes."


И увече кад се Јаков враћаше из поља, изиде му Лија на сусрет и рече: спаваћеш код мене, јер те купих за мандрагору сина својега. И спава код ње ону ноћ.

When Jacob came out of the field in the evening, Leah went out to meet him and said, "You must come in to me, for I have surely hired you with my son's mandrakes." And he lay with her that night.

Tweet thisPost on Facebook

А Бог услиши Лију, те она затрудње, и роди Јакову петога сина.

And God listened to Leah, and she conceived and bore Jacob a fifth son.

Tweet thisPost on Facebook

И рече Лија: Господ ми даде плату моју што дадох робињу своју мужу својему. И надједе му име Исахар.

Leah said, "God has given me my hire, because I have given my maid to my husband." So she called his name Issachar.

Tweet thisPost on Facebook

И затрудње Лија опет, и роди Јакову шестога сина;

Then Leah conceived again and bore Jacob a sixth son.

Tweet thisPost on Facebook

И рече Лија: дарива ме Господ даром добријем; да ако се сада већ приљуби к мени муж мој, јер му родих шест синова. Зато му надједе име Завулон.

And Leah said, "God has endowed me with a good endowment; now my husband will dwell with me, because I have borne him six sons." So she called his name Zebulun.

Tweet thisPost on Facebook

Најпослије роди кћер, и надједе јој име Дина.

Afterward she bore a daughter, and called her name Dinah.

Tweet thisPost on Facebook

Али се Господ опомену Рахиље; и услишив је отвори јој материцу;

Then God remembered Rachel, and God listened to her and opened her womb.


И затрудње, и роди сина, и рече: узе Бог срамоту моју.

And she conceived and bore a son, and said, "God has taken away my reproach."


И надједе му име Јосиф, говорећи: нека ми дода Господ још једнога сина.

So she called his name Joseph, and said, "The LORD shall add to me another son."


А кад Рахиља роди Јосифа, рече Јаков Лавану: пусти ме да идем у своје мјесто и у своју земљу.

And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said to Laban, "Send me away, that I may go to my own place and to my country.


Дај ми жене моје, за које сам ти служио, и дјецу моју, да идем, јер знаш како сам ти служио.

"Give me my wives and my children for whom I have served you, and let me go; for you know my service which I have done for you."


А Лаван му рече: немој, ако сам нашао милост пред тобом; видим да ме је благословио Господ тебе ради.

And Laban said to him, "Please stay, if I have found favor in your eyes, for I have learned by experience that the LORD has blessed me for your sake."


И још рече: ишти колико хоћеш плате, и ја ћу ти дати.

Then he said, "Name me your wages, and I will give it."


А Јаков му одговори: ти знаш како сам ти служио и каква ти је стока постала код мене.

And Jacob said to him, "You know how I have served you and how your livestock has been with me.


Јер је мало било што си имао докле ја не дођох; али се умножи веома, јер те Господ благослови кад ја дођох. Па кад ћу и ја тако себи кућу кућити?

"For what you had before I came was little, and it is now increased to a great amount; the LORD has blessed you since my coming. And now, when shall I also provide for my own house?"


И рече му Лаван: шта хоћеш да ти дам? А Јаков одговори: не треба ништа да ми даш; него ћу ти опет пасти стоку и чувати, ако ћеш ми учити ово:

So he said, "What shall I give you?" And Jacob said, "You shall not give me anything. If you will do this thing for me, I will again feed and keep your flocks:

Tweet thisPost on Facebook

Да зађем данас по свој стоци твојој, и одлучим све што је шарено и с биљегом, и све што је црно између оваца, и што је с биљегом и шарено између коза, па што послије буде тако, оно да ми је плата.

"Let me pass through all your flock today, removing from there all the speckled and spotted sheep, and all the brown ones among the lambs, and the spotted and speckled among the goats; and these shall be my wages.


Тако ће ми се послије посвједочити правда моја пред тобом кад дођеш да видиш заслугу моју: што год не буде шарено ни с биљегом ни црно између оваца и коза у мене, биће крадено.

"So my righteousness will answer for me in time to come, when the subject of my wages comes before you: every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the lambs, will be considered stolen, if it is with me."


А Лаван рече: ето, нека буде како си казао.

And Laban said, "Oh, that it were according to your word!"

Tweet thisPost on Facebook

И одлучи Лаван исти дан јарце с биљегом и шарене и све козе с биљегом и шарене, и све на чем бијаше што бијело, и све црно између оваца, и предаде синовима својим.

So he removed that day the male goats that were speckled and spotted, all the female goats that were speckled and spotted, every one that had some white in it, and all the brown ones among the lambs, and gave them into the hand of his sons.

Tweet thisPost on Facebook

И остави даљине три дана хода између себе и Јакова. И Јаков пасијаше осталу стоку Лаванову.

Then he put three days' journey between himself and Jacob, and Jacob fed the rest of Laban's flocks.

Tweet thisPost on Facebook

И узе Јаков зеленијех прутова тополовијех и љесковијех и кестеновијех, и нагули их до бјелине која бјеше на прутовима.

Now Jacob took for himself rods of green poplar and of the almond and chestnut trees, peeled white strips in them, and exposed the white which was in the rods.


И меташе нагуљене прутове пред стоку у жљебове и корита кад долажаше стока да пије, да би се упаљивала кад дође да пије.

And the rods which he had peeled, he set before the flocks in the gutters, in the watering troughs where the flocks came to drink, so that they should conceive when they came to drink.

Tweet thisPost on Facebook

И упаљиваше се стока гледајући у прутове, и што се млађаше бијаше с биљегом, прутасто и шарено.

So the flocks conceived before the rods, and the flocks brought forth streaked, speckled, and spotted.

Tweet thisPost on Facebook

И Јаков одлучиваше млад, и обраћаше стадо Лаваново да гледа у шарене и у све црне; а своје стадо одвајаше и не обраћаше га према стаду Лаванову.

Then Jacob separated the lambs, and made the flocks face toward the streaked and all the brown in the flock of Laban; but he put his own flocks by themselves and did not put them with Laban's flock.

Tweet thisPost on Facebook

И кад се год упаљиваше стока рана, меташе Јаков прутове у корита пред очи стоци да би се упаљивала гледајући у прутове;

And it came to pass, whenever the stronger livestock conceived, that Jacob placed the rods before the eyes of the livestock in the gutters, that they might conceive among the rods.

Tweet thisPost on Facebook

А кад се упаљиваше позна стока, не меташе; тако позне биваху Лаванове а ране Јаковљеве.

But when the flocks were feeble, he did not put them in; so the feebler were Laban's and the stronger Jacob's.

Tweet thisPost on Facebook

И тако се тај човјек обогати врло, те имаше много стоке и слуга и слушкиња и камила и магараца.

Thus the man became exceedingly prosperous, and had large flocks, female and male servants, and camels and donkeys.
This goes to iframe