Прва књига Мојсијева (која се зове Постање )

Послушајте


1. Мојсијева, глава 17


А кад Авраму би деведесет и девет година, јави му се Господ и рече му: ја сам Бог свемогући, по мојој вољи живи и буди поштен.

When Abram was ninety-nine years old, the LORD appeared to Abram and said to him, "I am Almighty God; walk before Me and be blameless.


И учинићу завјет између себе и тебе, и врло ћу те умножити.

"And I will make My covenant between Me and you, and will multiply you exceedingly."


А Аврам паде ничице. И Господ му још говори и рече:

Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying:


Од мене ево завјет мој с тобом да ћеш бити отац многим народима.

"As for Me, behold, My covenant is with you, and you shall be a father of many nations.

Tweet thisPost on Facebook

Зато се више нећеш звати Аврам, него ће ти име бити Авраам, јер сам те учинио оцем многих народа;

"No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham; for I have made you a father of many nations.

Tweet thisPost on Facebook

Даћу ти породицу врло велику, и начинићу од тебе народе многе, и цареви ће изаћи од тебе.

"I will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of you, and kings shall come from you.

Tweet thisPost on Facebook

А постављам завјет свој између себе и тебе и сјемена твојега након тебе од кољена до кољена, да је завјет вјечан, да сам Бог теби и сјемену твојему након тебе;

"And I will establish My covenant between Me and you and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you.


И даћу теби и сјемену твојему након тебе земљу у којој си дошљак, сву земљу Хананску у државу вјечну, и бићу им Бог.

"Also I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession; and I will be their God."


И рече Бог Авраму: ти пак држи завјет мој, ти и сјеме твоје након тебе од кољена до кољена.

And God said to Abraham: "As for you, you shall keep My covenant, you and your descendants after you throughout their generations.


А ово је завјет мој између мене и вас и сјемена твојега након тебе, које ћете држати: да се обрезује између вас све мушкиње.

"This is My covenant which you shall keep, between Me and you and your descendants after you: Every male child among you shall be circumcised;

Tweet thisPost on Facebook

А обрезиваћете окрајак тијела својега, да буде знак завјета између мене и вас.

"and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between Me and you.


Свако мушко дијете кад му буде осам дана да се обрезује од кољена до кољена, родило се у кући или било купљено за новце од којих год странаца, које не буде од сјемена твојега.

"He who is eight days old among you shall be circumcised, every male child in your generations, he who is born in your house or bought with money from any stranger who is not your descendant.

Tweet thisPost on Facebook

Да се обрезује које се роди у кући твојој и које се купи за новце твоје; тако ће бити завјет мој на тијелу вашем завјет вјечан.

"He who is born in your house and he who is bought with your money must be circumcised, and My covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.

Tweet thisPost on Facebook

А необрезано мушко, којему се не обреже окрајак тијела његова, да се истријеби из народа својега, јер поквари завјет мој.

"And the uncircumcised male child, who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his people; he has broken My covenant."


И још рече Бог Авраму: а Сару жену своју не зови је више Сара него нека јој буде име Саара.

Then God said to Abraham, "As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name.

Tweet thisPost on Facebook

И ја ћу је благословити, и даћу ти сина од ње; благословићу је, и биће мати многим народима, и цареви народима изаћи ће од ње.

"And I will bless her and also give you a son by her; then I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of peoples shall be from her."


Тада паде Аврам ничице, и насмија се говорећи у срцу својем: еда ће се човјеку од сто година родити син? и Сари? еда ће жена од деведесет година родити?

Then Abraham fell on his face and laughed, and said in his heart, "Shall a child be born to a man who is one hundred years old? And shall Sarah, who is ninety years old, bear a child?"


И Аврам рече Богу: нека жив буде Исмаило пред тобом!

And Abraham said to God, "Oh, that Ishmael might live before You!"

Tweet thisPost on Facebook

И рече Бог: заиста Сара жена твоја родиће ти сина, и надјећеш му име Исак; и поставићу завјет свој с њим да буде завјет вјечан сјемену његову након њега.

Then God said: "No, Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac; I will establish My covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him.


А и за Исмаила услишио сам те; ево благословио сам га, и даћу му породицу велику, и умножићу га веома; и родиће дванаест кнезова, и учинићу од њега велик народ.

"And as for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He shall beget twelve princes, and I will make him a great nation.


А завјет свој учинићу с Исаком кад ти га роди Сара, до године у ово доба.

"But My covenant I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this set time next year."


И Бог изговоривши отиде од Аврама горе.

Then He finished talking with him, and God went up from Abraham.


И Аврам узе Исмаила сина својега и све који се родише у дому његову и које год бјеше купио за своје новце, све мушкиње од домаћих својих; и обреза окрајак тијела њихова у исти дан, као што му каза Бог.

So Abraham took Ishmael his son, all who were born in his house and all who were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskins that very same day, as God had said to him.


А бјеше Авраму деведесет и девет година, кад обреза окрајак тијела својега.

Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

Tweet thisPost on Facebook

А Исмаилу сину његову бјеше тринаест година кад му се обреза окрајак тијела његова.

And Ishmael his son was thirteen years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

Tweet thisPost on Facebook

У један дан обреза се Аврам и син му Исмаило,

That very same day Abraham was circumcised, and his son Ishmael;


И сви домашњи његови, рођени у кући и купљени за новце од странаца, бише обрезани с њим.

and all the men of his house, born in the house or bought with money from a stranger, were circumcised with him.
This goes to iframe