Прва књига Мојсијева (која се зове Постање )

Послушајте


Глава 1


У почетку створи Бог небо и земљу.

In the beginning God created the heavens and the earth.


А земља бјеше без обличја и пуста, и бјеше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом.

The earth was without form, and void; and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.


Бог је створио светлост

И рече Бог: нека буде свјетлост. И би свјетлост.

Бог је створио светлост

Then God said, "Let there be light"; and there was light.


И видје Бог свјетлост да је добра; и растави Бог свјетлост од таме.

And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.

Tweet thisPost on Facebook

И свјетлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. И би вече и би јутро, дан први.

God called the light Day, and the darkness He called Night. So the evening and the morning were the first day.


Потом рече Бог: нека буде свод посред воде, да раставља воду од воде.

Then God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters."


И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако.

Thus God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament; and it was so.


А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, дан други.

And God called the firmament Heaven. So the evening and the morning were the second day.

Tweet thisPost on Facebook

Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно мјесто, и нека се покаже сухо. И би тако.

Then God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear"; and it was so.


И сухо назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и видје Бог да је добро.

And God called the dry land Earth, and the gathering together of the waters He called Seas. And God saw that it was good.

Tweet thisPost on Facebook

Опет рече Бог: нека пусти земља из себе траву, биље, што носи сјеме, и дрво родно, које рађа род по својим врстама, у којем ће бити сјеме његово на земљи. И би тако.

Then God said, "Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself, on the earth"; and it was so.


И пусти земља из себе траву, биље, што носи сјеме по својим врстама, и дрво, које рађа род, у којем је сјеме његово по његовијем врстама. И видје Бог да је добро.

And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good.

Tweet thisPost on Facebook

И би вече и би јутро, дан трећи.

So the evening and the morning were the third day.

Tweet thisPost on Facebook

Потом рече Бог: нека буду видјела на своду небеском, да дијеле дан и ноћ, да буду знаци временима и данима и годинама;

Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night; and let them be for signs and seasons, and for days and years;


И нека свијетле на своду небеском, да обасјавају земљу. И би тако.

"and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth"; and it was so.

Tweet thisPost on Facebook

Бог је створио сунце, месец и звезде

И створи Бог два видјела велика: видјело веће да управља даном, и видјело мање да управља ноћу, и звијезде.

Бог је створио сунце, месец и звезде

Then God made two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also.

Tweet thisPost on Facebook

И постави их Бог на своду небеском да обасјавају земљу.

God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth,


И да управљају даном и ноћу, и да дијеле свјетлост од таме. И видје Бог да је добро.

and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good.

Tweet thisPost on Facebook

И би вече и би јутро, дан четврти.

So the evening and the morning were the fourth day.

Tweet thisPost on Facebook

Потом рече Бог: нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад земље под свод небески.

Then God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens."


И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што проврвјеше по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро;

So God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded, according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good.

Tweet thisPost on Facebook

И благослови их Бог говорећи: рађајте се и множите се, и напуните воду по морима, и птице нека се множе на земљи.

And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth."


И би вече и би јутро, дан пети.

So the evening and the morning were the fifth day.

Tweet thisPost on Facebook

Потом рече Бог: нека земља пусти из себе душе живе по врстама њиховијем, стоку и ситне животиње и звијери земаљске по врстама њиховијем. И би тако.

Then God said, "Let the earth bring forth the living creature according to its kind: cattle and creeping thing and beast of the earth, each according to its kind"; and it was so.


Бог је створио сва жива бића по врстама њиховим

И створи Бог звијери земаљске по врстама њиховијем, и стоку по врстама њезинијем, и све ситне животиње на земљи по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро.

Бог је створио сва жива бића по врстама њиховим

And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good.

Tweet thisPost on Facebook

Потом рече Бог: да начинимо човјека по својему обличју, као што смо ми, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од цијеле земље и од свијех животиња што се мичу по земљи.

Then God said, "Let Us make man in Our image, according to Our likeness; let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth."


И створи Бог човјека по обличју својему, по обличју Божијему створи га; мушко и женско створи их.

So God created man in His own image; in the image of God He created him; male and female He created them.


И благослови их Бог, и рече им Бог: рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом, и будите господари од риба морских и од птица небеских и од свега звјериња што се миче по земљи.

Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it; have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth."


И још рече Бог: ево, дао сам вам све биље што носи сјеме по свој земљи, и сва дрвета родна која носе сјеме; то ће вам бити за храну.

And God said, "See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed; to you it shall be for food.


А свјему звјерињу земаљском и свјема птицама небеским и свјему што се миче на земљи и у чем има душа жива, дао сам сву траву да једу. И би тако.

"Also, to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food"; and it was so.


Тада погледа Бог све што је створио, и гле, добро бјеше веома. И би вече и би јутро, дан шести.

Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day.
This goes to iframe