Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 12


Мапа хананске земље

А ово су цареви земаљски које побише синови Израиљеви и земљу њихову освојише с ону страну Јордана к истоку, од потока Арнона до горе Ермона и сву равницу к истоку:


Сион цар Аморејски који стајаше у Есевону и владаше од Ароира који је на бријегу потока Арнона, и од половине потока и половином Галада до потока Јавока, гдје је међа синова Амонских;


И од равнице до мора Хинеротскога к истоку, и до мора уз поље, до мора сланога к истоку, како се иде к Ветсимоту, и с југа под гору Фазгу;


И сусјед му Ог цар Васански, који бјеше остао од Рафаја и сјеђаше у Астароту и у Едрајину,


И владаше гором Ермоном и Салхом и свијем Васаном до међе Гесурске и Махатске, и половином Галада до међе Сиона цара Есевонскога.


Њих поби Мојсије слуга Господњи и синови Израиљеви; и ту земљу даде Мојсије слуга Господњи у нашљедство племену Рувимову и племену Гадову и половини племена Манасијина.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су цареви земаљски које поби Исус са синовима Израиљевијем с ону страну Јордана к западу, од Вал-Гада у пољу Ливанском па до горе Алака како се иде к Сиру; и ту земљу даде Исус племенима Израиљевијем у нашљедство према дијеловима њиховијем,


По горама и по равницама, по пољима и по долинама, и у пустињи и на јужном крају, земљу Хетејску, Аморејску и Хананејску, Ферезејску, Јевејску и Јевусејску:


Цар Јерихонски један; цар Гајски до Ветиља један;


Цар Јерусалимски један; цар Хевронски један;


Цар Јармутски један; цар Лахиски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Јеглонски један; цар Гезерски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Давирски један; цар Гадерски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Орамски један; цар Арадски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар од Ливне један; цар Одоламски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Макидски један; цар Ветиљски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Тафувски један; цар Еферски један;


Цар Афечки један; цар Саронски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Мадонски један; цар Асорски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Симрон-Меронски један; цар Ахсавски један;


Цар Танашки један; цар Мегидски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Кедески један; цар Јокнеамски код Кармела један;


Цар Дорски у Нафат-Дору један; цар Гојимски у Галгалу један;


Цар Тераски један. Свега тридесет и један цар.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe